PAGKAKAAYOS
Text
Larawan

MANASES

Pinahintulutan siya ni Jehova na mabihag ng mga Asiryano at dalhing nakagapos sa Babilonya

PAGHAHARI BAGO MABIHAG

 • Nagtayo ng mga altar para sa huwad na mga diyos

 • Inihandog ang sariling mga anak bilang hain

 • Pumatay ng inosenteng mga tao

 • Nagtaguyod ng mga espiritistikong gawain sa buong bansa

PAGHAHARI PAGKATAPOS MAPALAYA

 • Lubusang nagpakumbaba

 • Nanalangin kay Jehova; naghandog ng mga hain

 • Inalis ang mga altar ng huwad na mga diyos

 • Pinasigla ang bayan na maglingkod kay Jehova

JOSIAS

BUONG PAGHAHARI

 • Hinanap si Jehova

 • Nilinis ang Juda at Jerusalem

 • Kinumpuni ang bahay ni Jehova; nasumpungan ang aklat ng Kautusan