Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Mga sister sa Madagascar na nangangaral gamit ang brosyur na Magandang Balita

WORKBOOK SA BUHAY AT MINISTERYO Enero 2016

Sampol na Presentasyon

Mga mungkahi sa pag-aalok ng magasing Bantayan at Gumising! at brosyur na Magandang Balita Mula sa Diyos! Tularan ang mga ito para gumawa ng sariling presentasyon.

KAYAMANAN MULA SA SALITA NG DIYOS

Kailangan ang Pagsisikap sa Tunay na Pagsamba

Ilarawan sa isip ang determinasyon ni Haring Hezekias na muling pasiglahin ang tunay na pagsamba. Makatutulong sa iyo ang mga dayagram, mapa, at mga petsa ng pangyayari sa 2 Cronica 29-30.

MAGING MAHUSAY SA MINISTERYO

Kung Paano Magdaraos ng Pag-aaral Gamit ang Brosyur na Magandang Balita

Limang simpleng hakbang para epektibong makapagdaos ng pag-aaral sa Bibliya gamit ang brosyur na Magandang Balita Mula sa Diyos!

PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

Pribilehiyo Nating Magtayo at Magmantini ng mga Dako ng Tunay na Pagsamba

Paano natin maipakikita ang ating sigasig at pag-ibig para sa sagradong paglilingkod sa ating mga dako ng pagsamba?

KAYAMANAN MULA SA SALITA NG DIYOS

Pinahahalagahan ni Jehova ang Tunay na Pagsisisi

Maganda ang naging bunga ng tunay na pagsisisi ni Haring Manases. Ihambing ang paghahari niya bago mabihag at pagkatapos mapalaya sa Babilonya. (2 Cronica 33-36)

KAYAMANAN MULA SA SALITA NG DIYOS

Tinutupad ni Jehova ang Kaniyang mga Pangako

Petsa ng mga pangyayari sa Ezra 1-5. Sa kabila ng maraming hadlang, nakabalik ang mga Judio mula sa Babilonya, naisauli ang tunay na pagsamba, at muling naitayo ang templo.

KAYAMANAN MULA SA SALITA NG DIYOS

Gusto ni Jehova ng mga Lingkod na Handang Sumunod sa Kaniya

Si Ezra at ang mga naglakbay pabalik sa Jerusalem ay dapat na may matibay na pananampalataya, sigasig sa tunay na pagsamba, at lakas ng loob. Gamitin ang larawan at mapa para ilarawan sa isip ang kanilang paglalakbay.

PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

Pasulungin ang Kakayahan sa Ministeryo—Paglalatag ng Pundasyon Para sa Pagdalaw-Muli

Tatlong hakbang para mas epektibong makadalaw-muli sa mga nagpakita ng interes sa katotohanan sa Bibliya.