14:3-5

Ginawa ni Jehova ang isang “napakalaking libis” noong 1914 nang itatag niya ang Mesiyanikong Kaharian, isang pantulong na “bundok” ng kaniyang pansansinukob na soberanya. Mula noong 1919, ang mga lingkod ng Diyos ay nakasumpong ng kaligtasan sa “libis ng mga bundok”

Paano ‘tumatakas patungo sa libis’ ng proteksiyon ang mga tao?

14:12, 15

Ang sinumang nasa labas ng makasagisag na libis ay mapupuksa sa Armagedon

Paano ako makapananatili sa libis ng proteksiyon?