Si Sebna ay katiwala na “namamahala sa bahay,” malamang sa sambahayan ni Haring Hezekias. Ang kaniyang posisyon ay ikalawa sa hari, kaya malaki ang inaasahan sa kaniya.

22:15, 16

  • Dapat sana’y binigyang-pansin ni Sebna ang pangangailangan ng bayan ni Jehova

  • Naghangad siya ng sariling kaluwalhatian

22:20-22

  • Inatasan ni Jehova si Eliakim bilang kapalit ni Sebna

  • Ibinigay kay Eliakim “ang susi ng sambahayan ni David,” na lumalarawan sa kapangyarihan at awtoridad

Pag-isipan: Paano sana ginamit ni Sebna ang kaniyang awtoridad para tulungan ang iba?