Ang literal na bantay ay kadalasang nakapuwesto sa mga pader at tore ng lunsod para magbabala kapag may panganib. Inatasan ni Jehova si Ezekiel bilang makasagisag na “bantay sa sambahayan ng Israel.”

  • 33:7

    Binabalaan ni Ezekiel ang Israel na mapupuksa sila kung hindi nila tatalikuran ang masasama nilang gawain

    Anong mensahe ni Jehova ang inihahayag natin ngayon?

  • 33:9, 14-16

    Sa pamamagitan ng pagbibigay ng babala, maililigtas ni Ezekiel ang buhay niya at ng iba

    Ano ang dapat magpakilos sa atin na ihayag ang apurahang mensahe na ipinagkatiwala sa atin ni Jehova?