Ang mga tao sa buong mundo ay nangangailangan ng tulong. (Ec 4:1) Sa buong buwan ng Setyembre, iaalok natin Ang Bantayan na nagtatampok ng paksa tungkol sa tulong. Sikaping lubusang maipamahagi ang magasing ito. Pero dahil gusto nating personal na makausap ang mga tao para matulungan sila, hindi tayo mag-iiwan ng magasin sa mga bahay na walang tao.

KUNG ANO ANG SASABIHIN

“Lahat tayo ay nangangailangan ng tulong paminsan-minsan. Pero saan natin ito makikita? [Basahin ang 2 Corinto 1:3, 4.] Tinatalakay ng isyung ito ng Bantayan kung paano tayo tinutulungan ng Diyos.”

Kapag nagpakita ng interes ang kausap mo at tinanggap ang magasin, . . .

IPAPANOOD ANG VIDEO NA BAKIT MAGANDANG MAG-ARAL NG BIBLIYA?

Pagkatapos, mag-alok ng pag-aaral sa Bibliya.

ILATAG ANG PUNDASYON PARA SA PAGDALAW-MULI

Magbangon ng tanong na sasagutin mo sa pagbalik mo, gaya ng “Bakit pinahihintulutan ng Diyos ang pagdurusa?