26:18

Isulat kung ano ang mga bagay na may numero.

Alin sa mga ito ang ginagamit din sa Hapunan ng Panginoon?