GUMISING!

Tanong: Itinatampok sa mga pelikula at palabas sa TV ang kababalaghan—mga salamangkero, mangkukulam, at bampira. Ano sa palagay mo? Katuwaan lang ba ito, o may nakatagong panganib dito?

Alok: Tinatalakay sa Gumising! na ito kung bakit nawiwili ang mga tao sa kababalaghan at kung ano talaga ang nasa likod nito.

ITURO ANG KATOTOHANAN

Tanong: Paano lulutasin ng Kaharian ng Diyos ang mga problema sa daigdig?

Teksto: Mat 6:10

Katotohanan: Ang Kaharian ng Diyos ay magdudulot ng kapayapaan, pagkakaisa, at katiwasayan sa lupa—gaya ng sa langit.

ANO ANG KAHARIAN NG DIYOS? (Pagdalaw-muli)

Tanong: [Ibangon ang tanong na nasa likod ng tract.] Ano ang magiging buhay sa ilalim ng pamamahala ng Kaharian ng Diyos?

Teksto: Aw 37:29; Isa 65:21-23

Alok: [Ipakita ang brosyur na Magandang Balita.] Tinatalakay sa aralin 7 ng brosyur na ito kung ano ang kahulugan ng mga pangakong ito sa iyo at sa akin. [Pasimulan ang pag-aaral sa Bibliya gamit ang brosyur.]

GUMAWA NG SARILING PRESENTASYON

Gamitin ang format ng naunang mga halimbawa para gumawa ng sariling presentasyon sa paglilingkod sa larangan.