Inihalintulad ni Jehova ang mga tao sa mga igos

24:5

  • Ang tapat na mga tapong Judio sa Babilonya ay gaya ng mabubuting igos

24:8

  • Ang di-tapat na si Haring Zedekias at ang iba pa na gumawa ng masama ay gaya ng masasamang igos

Paano tayo magkakaroon ng “isang puso upang makilala” si Jehova?

24:7

  • Bibigyan tayo ni Jehova ng “isang puso upang makilala” siya kung pag-aaralan natin at ikakapit ang kaniyang Salita

  • Dapat nating suriin nang tapatan ang ating puso at alisin ang mga saloobin at pagnanasa na sisira sa ating kaugnayan kay Jehova

Pag-isipan: Mayroon ba akong “isang puso upang makilala” si Jehova? Paano ako magkakaroon nito?