Pagkatapos ng bawat araw ng kombensiyon, i-click ang link para sa araw na iyon kung gusto mong makita o ma-download ang mga release sa kombensiyon.