Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Zefanias 3:1-20

3  Sa aba niya na naghihimagsik at nagpaparumi ng kaniyang sarili, ang mapaniil na lunsod!+  Hindi siya nakinig sa tinig;+ hindi siya tumanggap ng disiplina.+ Hindi siya nagtiwala kay Jehova.+ Hindi siya lumapit sa kaniyang Diyos.+  Ang kaniyang mga prinsipe sa gitna niya ay mga umuungal na leon.+ Ang kaniyang mga hukom ay mga lobo sa gabi na hindi ngumatngat ng mga buto hanggang sa kinaumagahan.+  Ang kaniyang mga propeta ay walang pakundangan, mga lalaking may kataksilan.+ Nilapastangan ng kaniya mismong mga saserdote ang bagay na banal; pinakitunguhan nila nang may karahasan ang kautusan.+  Si Jehova ay matuwid sa gitna niya;+ hindi siya gumagawa ng kalikuan.+ Uma-umaga ay ibinibigay niya ang kaniyang hudisyal na pasiya.+ Sa araw ay hindi iyon nagkulang.+ Ngunit ang di-matuwid ay hindi nakaaalam ng kahihiyan.+  “Ako ay lumipol ng mga bansa; ang kanilang mga toreng panulok ay natiwangwang. Winasak ko ang kanilang mga lansangan, anupat hindi na dinaraanan ninuman. Ang kanilang mga lunsod ay iginuho, anupat wala nang tao, anupat wala nang tumatahan.+  Sinabi ko, ‘Tiyak na katatakutan mo ako; tatanggap ka ng disiplina’;+ upang ang kaniyang tahanan ay hindi malipol+—ang lahat ng iyan ay hihingan ko ng sulit laban sa kaniya.+ Tunay na kumilos sila nang maagap upang gawing kapaha-pahamak ang lahat ng kanilang mga pakikitungo.+  “ ‘Kaya patuloy kayong maghintay sa akin,’+ ang sabi ni Jehova, ‘hanggang sa araw ng aking pagbangon ukol sa pangangamkam,+ sapagkat ang aking hudisyal na pasiya ay ang tipunin ang mga bansa,+ ang pisanin ko ang mga kaharian, upang ibuhos sa kanila ang aking pagtuligsa,+ ang aking buong nag-aapoy na galit; sapagkat sa pamamagitan ng apoy ng aking sigasig ay lalamunin ang buong lupa.+  Sapagkat kung magkagayon ay ibibigay ko sa mga bayan ang pagbabago tungo sa isang dalisay na wika,+ upang silang lahat ay tumawag sa pangalan ni Jehova,+ upang paglingkuran siya nang balikatan.’+ 10  “Mula sa pook ng mga ilog ng Etiopia, yaong mga namamanhik sa akin, samakatuwid nga, ang anak na babae ng aking mga pinangalat, ay magdadala ng kaloob sa akin.+ 11  Sa araw na iyon ay hindi ka mapapahiya dahil sa lahat ng iyong mga pakikitungo na isinalansang mo laban sa akin,+ sapagkat aalisin ko nga mula sa gitna mo ang iyong mga nagbubunyi nang may kapalaluan;+ at hindi ka na muling magpapalalo sa aking banal na bundok.+ 12  At mag-iiwan ako sa gitna mo ng isang bayan na mapagpakumbaba at mababa,+ at manganganlong sila sa pangalan ni Jehova.+ 13  Kung tungkol sa mga nalalabi sa Israel,+ hindi sila gagawa ng kalikuan,+ ni magsasalita man ng kasinungalingan,+ ni masusumpungan man sa kanilang mga bibig ang mapandayang dila;+ sapagkat sila mismo ay kakain at hihigang nakaunat,+ at walang sinumang magpapanginig sa kanila.”+ 14  Humiyaw ka nang may kagalakan, O anak na babae ng Sion! Bumulalas ka sa kasiyahan,+ O Israel! Magsaya ka at magbunyi nang buong puso, O anak na babae ng Jerusalem!+ 15  Inalis ni Jehova ang mga kahatulan sa iyo.+ Itinaboy niya ang iyong kaaway.+ Ang hari ng Israel, si Jehova, ay nasa gitna mo.+ Hindi ka na matatakot sa kapahamakan.+ 16  Sa araw na iyon ay sasabihin sa Jerusalem: “Huwag kang matakot, O Sion.+ Huwag nawang lumaylay ang iyong mga kamay.+ 17  Si Jehova na iyong Diyos ay nasa gitna mo. Bilang Isa na makapangyarihan, siya ay magliligtas.+ Magbubunyi siya sa iyo nang may pagsasaya.+ Magiging tahimik siya sa kaniyang pag-ibig. Magagalak siya sa iyo na may mga hiyaw ng kaligayahan. 18  “Yaong mga lipos ng pamimighati+ sa pagliban sa iyong kapanahunan ng pista ay tiyak na titipunin ko;+ lumiban sila mula sa iyo, dahilan sa pagpapasan ng kadustaan dahil sa kaniya.+ 19  Narito, kikilos ako laban sa lahat ng pumipighati sa iyo, sa panahong iyon;+ at ililigtas ko siya na umiika-ika,+ at siya na nananabog ay titipunin ko.+ At gagawin ko silang isang kapurihan at isang pangalan sa buong lupain ng kanilang kahihiyan. 20  Sa panahong iyon ay papapasukin ko kayo, sa panahon nga ng pagtitipon ko sa inyo. Sapagkat gagawin ko kayong isang pangalan at isang kapurihan sa gitna ng lahat ng mga bayan sa lupa, kapag ang mga nabihag sa inyo ay tinipon kong muli sa inyong paningin,” ang sabi ni Jehova.+

Talababa