Accessibility setting

Pumili ng wika

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online

BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Zacarias 9:1-17

9  Isang kapahayagan: + “Ang salita ni Jehova ay laban sa lupain ng Hadrac, at ang Damasco + ang pahingahan nito; sapagkat si Jehova ay nakatingin sa makalupang tao + at sa lahat ng tribo ng Israel.  At ang Hamat + ay magiging kaniya ring hangganan; ang Tiro + at ang Sidon, + sapagkat napakarunong niya. +  At ang Tiro ay nagtayo ng muralya para sa kaniyang sarili, at nag-imbak ng pilak na gaya ng alabok at ng ginto na gaya ng lusak sa mga lansangan. +  Narito! Si Jehova ang magtataboy sa kaniya, at pababagsakin niya sa dagat ang kaniyang hukbong militar; + at lalamunin siya ng apoy. +  Makikita ng Askelon at matatakot; at kung tungkol sa Gaza, makadarama rin siya ng napakatitinding kirot; ang Ekron + din, sapagkat ang kaniyang pinananaligang pag-asa + ay daranas ng kahihiyan. At isang hari ang mamamatay mula sa Gaza, at ang Askelon man ay hindi tatahanan. +  At isang anak sa ligaw + ang uupo sa Asdod, + at tiyak na puputulin ko ang pagmamapuri ng Filisteo. +  At aalisin ko ang kaniyang mga bagay na may bahid ng dugo mula sa kaniyang bibig at ang kaniyang mga kasuklam-suklam na bagay mula sa pagitan ng kaniyang mga ngipin, + at siya rin mismo ay maiiwan para sa ating Diyos; at siya ay magiging gaya ng isang shik + sa Juda, + at ang Ekron ay gaya ng Jebusita. +  At ako ay magkakampong gaya ng isang himpilan para sa aking bahay, + upang walang sinumang makaraan at walang sinumang makabalik; at wala nang tagapag-utos na daraan sa kanila, + sapagkat ngayon ay tiningnan ko iyon ng aking mga mata. +  “Magalak kang lubos, O anak na babae ng Sion. + Sumigaw ka nang may pagbubunyi, + O anak na babae ng Jerusalem. Narito! Ang iyong hari + ay dumarating sa iyo. + Siya ay matuwid, oo, ligtas; + mapagpakumbaba, + at nakasakay sa asno, isa ngang hustong-gulang na hayop na anak ng asnong babae. + 10  At tiyak na lilipulin ko ang karong pandigma mula sa Efraim at ang kabayo mula sa Jerusalem. + At ang busog para sa pagbabaka + ay puputulin. At siya ay magsasalita ng kapayapaan sa mga bansa; + at ang kaniyang pamamahala ay magiging sa dagat at dagat at mula sa Ilog hanggang sa mga dulo ng lupa. + 11  “Gayundin, ikaw, O babae, sa pamamagitan ng dugo ng iyong tipan + ay palalabasin ko ang iyong mga bilanggo + mula sa hukay na walang tubig. 12  “Bumalik kayo sa moog, + kayong mga bilanggo ng pag-asa. + “Gayundin, ngayon ay sinasabi ko sa iyo, ‘Ikaw, O babae, ay gagantihan ko ng dobleng bahagi. + 13  Sapagkat yayapakan ko ang Juda bilang aking busog. Ang busog ay pupunuin ko ng Efraim, at gigisingin ko ang iyong mga anak, + O Sion, laban sa iyong mga anak, O Gresya, + at ikaw ay gagawin kong tabak ng makapangyarihang lalaki.’ + 14  At si Jehova ay makikita sa itaas nila, + at ang kaniyang palaso ay lalabas na parang kidlat. + At sa tambuli ay hihihip + ang Soberanong Panginoong Jehova, at tiyak na yayaon siyang kasama ng mga buhawi ng timog. + 15  Ipagtatanggol sila ni Jehova ng mga hukbo, at lalamunin + nila at susupilin ang mga batong panghilagpos. At sila ay tiyak na iinom +—magiging maingay—na para bang may alak; at sila ay mapupunong gaya ng mangkok, gaya ng mga panulukan ng altar. + 16  “At tiyak na ililigtas sila ni Jehova na kanilang Diyos + sa araw na iyon gaya ng kawan ng kaniyang bayan; + sapagkat sila ay magiging gaya ng mga bato ng isang diadema na kumikinang sa ibabaw ng kaniyang lupa. + 17  Sapagkat O pagkalaki ng kaniyang kabutihan, + at pagkatindi ng kaniyang kakisigan! + Butil ang magpapalusog sa mga binata, at sa mga dalaga ay bagong alak.” +

Talababa