Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Zacarias 8:1-23

8  At ang salita ni Jehova ng mga hukbo ay patuloy na dumating, na nagsasabi:  “Ito ang sinabi ni Jehova ng mga hukbo, + ‘Ako ay maninibugho para sa Sion ng matinding paninibugho, + at ako ay maninibugho para sa kaniya taglay ang matinding pagngangalit.’ ” +  “Ito ang sinabi ni Jehova, ‘Ako ay babalik sa Sion + at tatahan sa gitna ng Jerusalem; + at ang Jerusalem ay tatawaging ang lunsod ng katapatan, + at ang bundok ni Jehova + ng mga hukbo, ang banal na bundok.’ ” +  “Ito ang sinabi ni Jehova ng mga hukbo, ‘Magkakaroon pa ng matatandang lalaki at matatandang babae na uupo sa mga liwasan ng Jerusalem, + na bawat isa rin ay may baston + niya sa kaniyang kamay dahil sa dami ng kaniyang mga araw.  At ang mga liwasan ng lunsod ay mapupuno ng mga batang lalaki at mga batang babae na naglalaro sa kaniyang mga liwasan.’ ” +  “Ito ang sinabi ni Jehova ng mga hukbo, ‘Bagaman maging waring napakahirap nito sa paningin ng mga nalalabi sa bayang ito sa mga araw na iyon, dapat bang maging waring napakahirap din nito sa aking paningin?’ + ang sabi ni Jehova ng mga hukbo.”  “Ito ang sinabi ni Jehova ng mga hukbo, ‘Narito, ililigtas ko ang aking bayan mula sa lupaing sikatan ng araw at mula sa lupaing lubugan ng araw. +  At tiyak na dadalhin ko sila, at tatahan sila sa gitna ng Jerusalem; + at sila ang magiging aking bayan, + at ako ang magiging kanilang Diyos sa katapatan at sa katuwiran.’ ” +  “Ito ang sinabi ni Jehova ng mga hukbo, ‘Magpakalakas + ang inyong mga kamay, kayo na nakaririnig sa mga araw na ito ng mga salitang ito mula sa bibig ng mga propeta, + nang araw na ilatag ang pundasyon ng bahay ni Jehova ng mga hukbo, upang ang templo ay maitayo. + 10  Sapagkat bago ang mga araw na iyon ay walang kabayaran para sa mga tao; + at kung tungkol sa kabayaran sa mga alagang hayop, walang gayong bagay; at ang lumalabas at ang pumapasok ay walang kapayapaan dahil sa kalaban, + sapagkat patuloy kong itinutulak ang lahat ng tao laban sa isa’t isa.’ + 11  “ ‘At ngayon ay hindi ako magiging gaya noong mga unang araw sa mga nalalabi sa bayang ito,’ + ang sabi ni Jehova ng mga hukbo. 12  ‘Sapagkat darating ang binhi ng kapayapaan; + ang punong ubas ay magbibigay ng bunga nito, + at ang lupa ay magbibigay ng ani nito, + at ang mga langit ay magbibigay ng kanilang hamog; + at ipamamana ko sa mga nalalabi + sa bayang ito ang lahat ng mga bagay na ito. + 13  At mangyayari nga na kung paanong kayo ay naging sumpa sa gitna ng mga bansa, + O sambahayan ni Juda at sambahayan ng Israel, + gayon ko kayo ililigtas, at kayo ay magiging pagpapala. + Huwag kayong matakot. + Magpakalakas ang inyong mga kamay.’ + 14  “Sapagkat ito ang sinabi ni Jehova ng mga hukbo, ‘ “Kung paanong inisip kong gawin yaong kapaha-pahamak sa inyo sapagkat pinukaw ako ng inyong mga ninuno sa pagkagalit,” + ang sabi ni Jehova ng mga hukbo, “at hindi ko ikinalungkot, + 15  gayon ko muling iisipin sa mga araw na ito na gawan ng mabuti ang Jerusalem at ang sambahayan ni Juda. + Huwag kayong matakot.” ’ + 16  “ ‘Ito ang mga bagay na dapat ninyong gawin: + Magsalita kayo ng katotohanan sa isa’t isa. + Humatol kayo sa inyong mga pintuang-daan taglay ang katotohanan at ang kahatulan ng kapayapaan. + 17  At ang ikapapahamak ng isa’t isa ay huwag ninyong ipanukala sa inyong mga puso, + at huwag ninyong ibigin ang anumang bulaang sumpa; + sapagkat ang lahat ng mga ito ay mga bagay na kinapopootan ko,’ + ang sabi ni Jehova.” 18  At ang salita ni Jehova ng mga hukbo ay patuloy na dumating sa akin, na nagsasabi: 19  “Ito ang sinabi ni Jehova ng mga hukbo, ‘Ang pag-aayuno sa ikaapat + na buwan, at ang pag-aayuno sa ikalimang + buwan, at ang pag-aayuno sa ikapitong + buwan, at ang pag-aayuno sa ikasampung + buwan ay magiging pagbubunyi at pagsasaya at mabubuting kapanahunan ng pista + para sa sambahayan ni Juda. Kaya ibigin ninyo ang katotohanan at ang kapayapaan.’ + 20  “Ito ang sinabi ni Jehova ng mga hukbo, ‘Mangyayari pa na ang mga bayan at ang mga tumatahan sa maraming lunsod ay darating; + 21  at ang mga tumatahan sa isang lunsod ay tiyak na paroroon sa mga nasa isa pa, na sinasabi: “Marubdob tayong pumaroon + upang palambutin ang mukha + ni Jehova at upang hanapin si Jehova ng mga hukbo. Ako mismo ay paroroon din.” + 22  At maraming bayan at makapangyarihang mga bansa ang paroroon upang hanapin si Jehova ng mga hukbo sa Jerusalem + at upang palambutin ang mukha ni Jehova.’ 23  “Ito ang sinabi ni Jehova ng mga hukbo, ‘Mangyayari sa mga araw na iyon na sampung lalaki mula sa lahat ng wika ng mga bansa + ang tatangan, + oo, tatangan sila sa laylayan ng lalaki na isang Judio, + na sinasabi: “Yayaon kaming kasama ninyo, + sapagkat narinig namin na ang Diyos ay sumasainyo.” ’ ” +

Talababa