Accessibility setting

Pumili ng wika

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online

BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Zacarias 7:1-14

7  Karagdagan pa, nangyari nga nang ikaapat na taon ni Dario + na hari, ang salita ni Jehova ay dumating kay Zacarias, noong ikaapat na araw ng ikasiyam na buwan, na siyang Kislev. +  At isinugo ng Bethel si Sarezer at si Regem-melec at ang kaniyang mga lalaki upang palambutin + ang mukha ni Jehova,  na sinasabi sa mga saserdote + ng bahay ni Jehova ng mga hukbo, at sa mga propeta, na sinasabi nga: “Tatangis ba ako sa ikalimang + buwan, habang nagsasagawa ng pangingilin, gaya ng ginagawa ko nitong napakaraming taon na?” +  At ang salita ni Jehova ng mga hukbo ay patuloy na dumating sa akin, na nagsasabi:  “Sabihin mo sa buong bayan ng lupain at sa mga saserdote, ‘Nang mag-ayuno kayo + at may paghagulhol sa ikalimang buwan at sa ikapitong + buwan, at ito ay sa loob ng pitumpung taon, + talaga bang nag-ayuno kayo para sa akin, sa akin nga? +  At kapag kumakain kayo at kapag umiinom kayo, hindi ba kayo mismo ang kumakain, at hindi ba kayo mismo ang umiinom?  Hindi ba dapat ninyong sundin ang mga salitang + itinawag ni Jehova sa pamamagitan ng mga propeta noong una, + noong ang Jerusalem ay tinatahanan, at panatag, at ang kaniyang mga lunsod ay nasa buong palibot niya, at noong ang Negeb + at ang Sepela + ay tinatahanan?’ ”  At ang salita ni Jehova ay patuloy na dumating kay Zacarias, na nagsasabi:  “Ito ang sinabi ni Jehova ng mga hukbo, ‘Humatol kayo taglay ang tunay na katarungan; + at magpakita kayo sa isa’t isa ng maibiging-kabaitan + at kaawaan; + 10  at huwag ninyong dayain ang babaing balo + o ang batang lalaking walang ama, + ang naninirahang dayuhan + o ang napipighati, + at huwag kayong magpakana ng kasamaan laban sa isa’t isa sa inyong mga puso.’ + 11  Ngunit sila ay patuloy na tumatangging magbigay-pansin, + at sila ay patuloy na naghaharap ng sutil na balikat, + at ang kanilang mga tainga ay lubha nilang pinamanhid upang makarinig. + 12  At ang kanilang puso + ay ginawa nilang gaya ng batong esmeril upang huwag sundin ang kautusan + at ang mga salita na ipinarating ni Jehova ng mga hukbo sa pamamagitan ng kaniyang espiritu, + sa pamamagitan ng mga propeta noong una; + anupat dumating ang matinding galit mula kay Jehova ng mga hukbo.” + 13  “ ‘At sa gayon ay nangyari nga, kung paanong tumawag siya at hindi sila nakinig, + gayon sila tumatawag at hindi ako nakikinig,’ + ang sabi ni Jehova ng mga hukbo. 14  ‘At may kapusukan ko silang inihagis sa lahat ng mga bansa + na hindi pa nila nakilala; + at ang lupain ay naiwang tiwangwang sa likuran nila, na walang sinumang dumaraan at walang sinumang bumabalik; + at ang kanais-nais na lupain + ay ginawa nilang bagay na panggigilalasan.’ ”

Talababa