Accessibility setting

Pumili ng wika

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online

BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Zacarias 6:1-15

6  Pagkatapos ay itiningin kong muli ang aking mga mata at nakita ko; at, narito! may apat na karo na lumalabas mula sa pagitan ng dalawang bundok, at ang mga bundok ay mga bundok na tanso.  Sa unang karo ay may mga kabayong pula; + at sa ikalawang karo, mga kabayong itim. +  At sa ikatlong karo ay may mga kabayong puti; + at sa ikaapat na karo, mga kabayong batik-batik, na may iba’t ibang kulay. +  At ako ay sumagot at nagsabi sa anghel na nakikipag-usap sa akin: “Ano ang mga ito, panginoon ko?” +  Kaya ang anghel ay sumagot at nagsabi sa akin: “Ito ang apat na espiritu + sa langit na lumalabas + pagkatapos nilang tumayo sa harap ng Panginoon + ng buong lupa. +  Kung tungkol sa isa na kinaroroonan ng mga kabayong itim, lumalabas sila patungo sa lupain ng hilaga; + at kung tungkol sa mga puti, lalabas sila patungo sa likuran ng dagat; at kung tungkol sa mga batik-batik, lalabas sila patungo sa lupain ng timog. +  At kung tungkol sa mga may iba’t ibang kulay, + sila ay lalabas at patuloy na maghahanap ng maparoroonan, upang lumibot sa lupa.” + Pagkatapos ay sinabi niya: “Yumaon kayo, lumibot kayo sa lupa.” At sila ay nagsimulang lumibot sa lupa.  At siya ay sumigaw sa akin at nagsalita sa akin, na sinasabi: “Tingnan mo, yaong mga lumalabas patungo sa lupain ng hilaga ang siyang nagpangyaring ang espiritu + ni Jehova ay lumapag sa lupain ng hilaga.” +  At ang salita ni Jehova ay patuloy na dumating sa akin, na nagsasabi: 10  “Magsagawa ng pagkuha ng mga bagay mula sa itinapong bayan, + mula nga kay Heldai at mula kay Tobias at mula kay Jedaias; at ikaw ay yumaon sa araw na iyon, at pumasok ka sa bahay ni Josias na anak ni Zefanias + kasama ng mga ito na nanggaling sa Babilonya. 11  At kumuha ka ng pilak at ginto at gumawa ka ng isang maringal na korona + at ipatong mo sa ulo ni Josue + na anak ni Jehozadak na mataas na saserdote. 12  At sabihin mo sa kaniya, “ ‘Ito ang sinabi ni Jehova ng mga hukbo: “Narito ang lalaki + na ang pangalan ay Sibol. + At mula sa kaniyang sariling dako ay sisibol siya, at tiyak na itatayo niya ang templo ni Jehova. + 13  At siya ang magtatayo ng templo ni Jehova, at siya, sa ganang kaniya, ang magtataglay ng dangal; + at siya ay uupo at mamamahala sa kaniyang trono, at siya ay magiging isang saserdote sa kaniyang trono, + at ang payo ng kapayapaan + ay mapapasapagitan nilang dalawa. 14  At ang maringal na korona ay magiging kay Helem at kay Tobias at kay Jedaias + at kay Hen na anak ni Zefanias bilang pinakaalaala + sa templo ni Jehova. 15  At yaong mga nasa malayo ay darating at magtatayo sa templo ni Jehova.” + At inyo ngang malalaman na si Jehova ng mga hukbo ang nagsugo sa akin sa inyo. + At mangyayari iyon—kung walang pagsalang diringgin ninyo ang tinig ni Jehova na inyong Diyos.’ ” +

Talababa