Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Zacarias 6:1-15

6  Pagkatapos ay itiningin kong muli ang aking mga mata at nakita ko; at, narito! may apat na karo na lumalabas mula sa pagitan ng dalawang bundok, at ang mga bundok ay mga bundok na tanso.  Sa unang karo ay may mga kabayong pula; + at sa ikalawang karo, mga kabayong itim. +  At sa ikatlong karo ay may mga kabayong puti; + at sa ikaapat na karo, mga kabayong batik-batik, na may iba’t ibang kulay. +  At ako ay sumagot at nagsabi sa anghel na nakikipag-usap sa akin: “Ano ang mga ito, panginoon ko?” +  Kaya ang anghel ay sumagot at nagsabi sa akin: “Ito ang apat na espiritu + sa langit na lumalabas + pagkatapos nilang tumayo sa harap ng Panginoon + ng buong lupa. +  Kung tungkol sa isa na kinaroroonan ng mga kabayong itim, lumalabas sila patungo sa lupain ng hilaga; + at kung tungkol sa mga puti, lalabas sila patungo sa likuran ng dagat; at kung tungkol sa mga batik-batik, lalabas sila patungo sa lupain ng timog. +  At kung tungkol sa mga may iba’t ibang kulay, + sila ay lalabas at patuloy na maghahanap ng maparoroonan, upang lumibot sa lupa.” + Pagkatapos ay sinabi niya: “Yumaon kayo, lumibot kayo sa lupa.” At sila ay nagsimulang lumibot sa lupa.  At siya ay sumigaw sa akin at nagsalita sa akin, na sinasabi: “Tingnan mo, yaong mga lumalabas patungo sa lupain ng hilaga ang siyang nagpangyaring ang espiritu + ni Jehova ay lumapag sa lupain ng hilaga.” +  At ang salita ni Jehova ay patuloy na dumating sa akin, na nagsasabi: 10  “Magsagawa ng pagkuha ng mga bagay mula sa itinapong bayan, + mula nga kay Heldai at mula kay Tobias at mula kay Jedaias; at ikaw ay yumaon sa araw na iyon, at pumasok ka sa bahay ni Josias na anak ni Zefanias + kasama ng mga ito na nanggaling sa Babilonya. 11  At kumuha ka ng pilak at ginto at gumawa ka ng isang maringal na korona + at ipatong mo sa ulo ni Josue + na anak ni Jehozadak na mataas na saserdote. 12  At sabihin mo sa kaniya,“ ‘Ito ang sinabi ni Jehova ng mga hukbo: “Narito ang lalaki + na ang pangalan ay Sibol. + At mula sa kaniyang sariling dako ay sisibol siya, at tiyak na itatayo niya ang templo ni Jehova. + 13  At siya ang magtatayo ng templo ni Jehova, at siya, sa ganang kaniya, ang magtataglay ng dangal; + at siya ay uupo at mamamahala sa kaniyang trono, at siya ay magiging isang saserdote sa kaniyang trono, + at ang payo ng kapayapaan + ay mapapasapagitan nilang dalawa. 14  At ang maringal na korona ay magiging kay Helem at kay Tobias at kay Jedaias + at kay Hen na anak ni Zefanias bilang pinakaalaala + sa templo ni Jehova. 15  At yaong mga nasa malayo ay darating at magtatayo sa templo ni Jehova.” + At inyo ngang malalaman na si Jehova ng mga hukbo ang nagsugo sa akin sa inyo. + At mangyayari iyon—kung walang pagsalang diringgin ninyo ang tinig ni Jehova na inyong Diyos.’ ” +

Talababa