Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Zacarias 12:1-14

12  Isang kapahayagan: “Ang salita ni Jehova may kinalaman sa Israel,” ang sabi ni Jehova, ang Isa na nag-uunat ng langit + at naglalatag ng pundasyon ng lupa + at nag-aanyo ng espiritu + ng tao sa loob nito.  “Narito, ang Jerusalem + ay gagawin kong isang mangkok na sanhi ng pagsuray-suray ng lahat ng mga bayan sa palibot; + at laban din sa Juda ay malalagay siya sa pangungubkob, laban nga sa Jerusalem. +  At mangyayari sa araw na iyon + na ang Jerusalem ay gagawin kong isang nakapagpapabigat na bato + sa lahat ng mga bayan. Ang lahat ng bubuhat nito ay walang pagsalang magtatamo ng malulubhang gasgas sa kanilang sarili; at laban sa kaniya ay matitipon ang lahat ng mga bansa sa lupa. +  Sa araw na iyon,” + ang sabi ni Jehova, “pasasapitan ko ng kalituhan ang bawat kabayo + at ng kabaliwan ang nakasakay rito; + at sa sambahayan ni Juda ay ididilat ko ang aking mga mata, + at ang bawat kabayo ng mga bayan ay pasasapitan ko ng pagkabulag.  At ang mga shik + ng Juda ay magsasabi sa kanilang puso, ‘Ang mga tumatahan sa Jerusalem ay kalakasan sa akin dahil kay Jehova ng mga hukbo na kanilang Diyos.’ +  Sa araw na iyon ang mga shik ng Juda ay gagawin kong gaya ng kaldero ng apoy sa gitna ng mga punungkahoy + at gaya ng maapoy na sulo sa isang hanay ng kapuputol na uhay, + at lalamunin nila sa dakong kanan at sa kaliwa ang lahat ng mga bayan sa palibot; + at ang Jerusalem ay tatahanan pa sa kaniyang sariling dako, sa Jerusalem. +  “At unang ililigtas ni Jehova ang mga tolda ng Juda, upang ang kagandahan ng sambahayan ni David at ang kagandahan ng mga tumatahan sa Jerusalem ay hindi lubhang dumakila kaysa sa Juda.  Sa araw na iyon si Jehova ay magiging tanggulan sa palibot ng mga tumatahan sa Jerusalem; + at ang isa na nabubuwal sa gitna nila ay magiging gaya ni David + sa araw na iyon, at ang sambahayan ni David ay magiging gaya ng Diyos, + gaya ng anghel ni Jehova sa unahan nila. +  At mangyayari sa araw na iyon na nanaisin kong lipulin ang lahat ng mga bansa na pumaparoon laban sa Jerusalem. + 10  “At ibubuhos ko sa sambahayan ni David at sa mga tumatahan sa Jerusalem ang espiritu ng lingap + at mga pamamanhik, + at tiyak na titingin sila sa Isa na kanilang inulos, + at tiyak na hahagulhulan nila Siya gaya ng paghagulhol sa kaisa-isang anak; at magkakaroon ng mapait na pananaghoy sa kaniya gaya ng mapait na pananaghoy sa panganay na anak. + 11  Sa araw na iyon ay magiging matindi ang paghagulhol sa Jerusalem, gaya ng paghagulhol ng Hadadrimon sa kapatagang libis ng Megido. + 12  At ang lupain ay tiyak na hahagulhol, + bawat pamilya ay bukod; ang pamilya ng sambahayan ni David ay bukod, at ang kanilang mga babae ay bukod; + ang pamilya ng sambahayan ni Natan + ay bukod, at ang kanilang mga babae ay bukod; 13  ang pamilya ng sambahayan ni Levi + ay bukod, at ang kanilang mga babae ay bukod; ang pamilya ng mga Simeita + ay bukod, at ang kanilang mga babae ay bukod; 14  ang lahat ng mga pamilya na naiwan, bawat pamilya ay bukod, at ang kanilang mga babae ay bukod. +

Talababa