Accessibility setting

Pumili ng wika

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online

BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Zacarias 11:1-17

11  “Buksan mo ang iyong mga pinto, O Lebanon, + upang isang apoy ang makapanlamon sa gitna ng iyong mga sedro. +  Magpalahaw ka, O puno ng enebro, sapagkat ang sedro ay nabuwal; sapagkat yaong mga mariringal ay sinamsaman! + Magpalahaw kayo, kayong mga dambuhalang punungkahoy ng Basan, sapagkat ang di-mapasok na kagubatan ay bumagsak! +  Makinig kayo! Ang pagpapalahaw ng mga pastol, + sapagkat ang kanilang karingalan ay sinamsaman. + Makinig kayo! Ang pag-ungal ng mga may-kilíng na batang leon, sapagkat ang mapagmalaking mga palumpungan sa kahabaan ng Jordan ay sinamsaman. +  “Ito ang sinabi ni Jehova na aking Diyos, ‘Pastulan mo ang kawan na nakaukol sa pagpatay, +  na pinapatay + ng mga bumibili sa kanila bagaman hindi sila itinuturing na may-sala. + At yaong mga nagbibili + sa kanila ay nagsasabi: “Pagpalain nawa si Jehova, habang ako ay magtatamo ng kayamanan.” + At ang kanilang sariling mga pastol ay hindi nahahabag sa kanila.’ +  “ ‘Sapagkat hindi na ako mahahabag sa mga tumatahan sa lupain,’ + ang sabi ni Jehova. ‘Kaya narito, pangyayarihin kong malagay ang mga tao, bawat isa sa kamay ng kaniyang kasamahan + at sa kamay ng kaniyang hari; + at pagdudurug-durugin nila ang lupain, at hindi ako magliligtas mula sa kanilang kamay.’ ” +  At pinastulan ko ang kawan + na nakaukol sa pagpatay, + alang-alang sa inyo, O mga napipighati sa kawan. + Kaya kumuha ako ng dalawang baston + sa ganang akin. Ang isa ay tinawag kong Kaigayahan, + at ang isa pa ay tinawag kong Pagkakaisa, + at pinastulan ko ang kawan.  At sa kalaunan ay pinawi ko ang tatlong pastol sa isang buwang lunar, + sapagkat ang aking kaluluwa ay hindi na nakatiis sa kanila, + at ang kanilang kaluluwa rin ay nakadama ng pagkarimarim sa akin.  Nang maglaon ay sinabi ko: “Hindi ko na kayo papastulan. + Ang mamamatay na, pabayaan siyang mamatay. At ang pinapawi, pabayaan siyang mapawi. + At tungkol naman sa mga naiwan, lamunin nila, ng bawat isa ang laman ng kaniyang kasamahan.” + 10  Kaya kinuha ko ang aking baston na Kaigayahan + at pinagputul-putol ko iyon, + upang sirain ang aking tipan na ipinakipagtipan ko sa lahat ng mga bayan. + 11  At iyon ay nasira nang araw na iyon, at sa ganitong paraan ay nakilala ng mga napipighati sa kawan + na nagmamasid + sa akin na iyon ang salita ni Jehova. 12  Pagkatapos ay sinabi ko sa kanila: “Kung mabuti sa inyong paningin, + ibigay ninyo sa akin ang aking kabayaran; ngunit kung hindi, tumanggi kayo.” At binayaran nila ang aking kabayaran, tatlumpung pirasong pilak. + 13  Sa gayon, sinabi ni Jehova sa akin: “Ihagis mo iyon sa ingatang-yaman +—ang maringal na halaga na inihalaga sa akin sa kanilang pangmalas.” + At kinuha ko ang tatlumpung pirasong pilak at inihagis ko iyon sa ingatang-yaman sa bahay ni Jehova. + 14  Pagkatapos ay pinagputul-putol ko ang aking ikalawang baston, ang Pagkakaisa, + upang sirain ang pagkakapatiran + sa pagitan ng Juda at Israel. + 15  At sinabi ni Jehova sa akin: “Kunin mo pa sa ganang iyo ang mga kagamitan ng isang pastol na walang silbi. + 16  Sapagkat narito, ibabangon ko ang isang pastol sa lupain. + Sa tupa na pinapawi ay hindi siya magtutuon ng pansin. + Ang guya ay hindi niya hahanapin, at ang tupang nabalian ay hindi niya pagagalingin. + Ang nakatayo ay hindi niya paglalaanan ng pagkain, at ang laman ng mataba ay kakainin niya, + at ang mga kuko ng tupa ay bubunutin niya. + 17  Sa aba ng aking pastol na walang kabuluhan, + na nagpapabaya sa kawan! + Isang tabak ang sasapit sa kaniyang bisig at sa kaniyang kanang mata. Ang kaniyang bisig ay walang pagsalang matutuyo, + at ang kaniyang kanang mata ay walang pagsalang lalabo.”

Talababa