Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Santiago 5:1-20

5  Halikayo ngayon, kayong mayayaman,+ tumangis kayo, na nagpapalahaw dahil sa inyong mga kahapisan na dumarating sa inyo.+  Ang inyong kayamanan ay nabulok, at ang inyong mga panlabas na kasuutan ay pinagkakain ng tangà.+  Ang inyong ginto at pilak ay lubusang kinalawang, at ang kanilang kalawang ay magiging patotoo laban sa inyo at kakainin ang inyong mga kalamnan. Isang bagay na tulad ng apoy+ ang inyong naimbak+ sa mga huling araw.+  Narito! Ang kabayarang nauukol sa mga manggagawa na nag-ani sa inyong mga bukid ngunit ipinagkakait ninyo,+ ay patuloy na humihiyaw,+ at ang mga paghingi ng tulong+ mula sa mga manggagapas ay pumasok na sa mga tainga+ ni Jehova ng mga hukbo.  Kayo ay namuhay nang marangya sa ibabaw ng lupa at nagpakasasa sa pagbibigay-lugod sa laman.+ Pinataba ninyo ang inyong mga puso sa araw ng pagpatay.+  Pinatawan ninyo ng hatol, pinaslang ninyo ang isa na matuwid. Hindi ba niya kayo sinasalansang?+  Kaya nga, maging matiisin kayo, mga kapatid, hanggang sa pagkanaririto+ ng Panginoon. Narito! Ang magsasaka ay patuloy na naghihintay sa mahalagang bunga ng lupa, na nagiging matiisin dito hanggang sa tanggapin niya ang maagang ulan at ang huling ulan.+  Kayo rin naman ay maging matiisin;+ patatagin ang inyong mga puso, sapagkat ang pagkanaririto ng Panginoon ay malapit na.+  Huwag kayong magbuntunghininga laban sa isa’t isa, mga kapatid, upang hindi kayo mahatulan.+ Narito! Ang Hukom ay nakatayo sa harap ng mga pinto.+ 10  Mga kapatid, kunin ninyo bilang parisan+ ng pagbabata ng kasamaan+ at ng pagkamatiisin+ ang mga propeta,+ na nagsalita sa pangalan ni Jehova.+ 11  Narito! Ipinahahayag nating maligaya yaong mga nakapagbata.+ Narinig ninyo ang tungkol sa pagbabata ni Job+ at nakita ang kinalabasan na ibinigay ni Jehova,+ na si Jehova ay napakamagiliw sa pagmamahal at maawain.+ 12  Gayunman, higit sa lahat, mga kapatid ko, huwag na kayong sumumpa, oo, kahit sa pamamagitan ng langit o sa pamamagitan ng lupa o sa pamamagitan ng anupamang ibang sumpa.+ Kundi ang inyong Oo ay mangahulugang Oo, at ang inyong Hindi, Hindi, upang huwag kayong mahulog sa paghatol.+ 13  Mayroon bang sinumang nagtitiis ng kasamaan sa inyo? Magpatuloy siya sa pananalangin.+ Mayroon bang sinumang nagagalak? Umawit siya ng mga salmo.+ 14  Mayroon bang sinumang may sakit sa inyo?+ Tawagin niya ang matatandang lalaki+ ng kongregasyon, at ipanalangin nila siya, na pinapahiran siya ng langis+ sa pangalan ni Jehova. 15  At ang panalangin ng pananampalataya ay magpapagaling sa isa na may dinaramdam,+ at ibabangon siya ni Jehova.+ Gayundin, kung nakagawa siya ng mga kasalanan, ito ay ipatatawad sa kaniya.+ 16  Kaya nga hayagang ipagtapat+ ang inyong mga kasalanan sa isa’t isa at ipanalangin ang isa’t isa, upang kayo ay mapagaling.+ Ang pagsusumamo ng taong matuwid, kapag ito ay gumagana, ay may malakas na puwersa.+ 17  Si Elias ay isang taong may damdaming tulad ng sa atin,+ gayunma’y sa panalangin ay ipinanalangin niya na huwag umulan;+ at hindi umulan sa lupain sa loob ng tatlong taon at anim na buwan. 18  At muli siyang nanalangin, at ang langit ay nagbigay ng ulan at ang lupain ay nagsibol ng bunga nito.+ 19  Mga kapatid ko, kung ang sinuman sa inyo ay mailigaw mula sa katotohanan at may isang magpanumbalik sa kaniya,+ 20  alamin ninyo na siya na magpanumbalik sa isang makasalanan mula sa kamalian+ ng kaniyang daan ay magliligtas ng kaniyang kaluluwa mula sa kamatayan+ at magtatakip ng maraming kasalanan.+

Talababa