Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Santiago 2:1-26

2  Mga kapatid ko, hindi kayo nanghahawakan sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesu-Kristo, na ating kaluwalhatian,+ nang may mga gawa ng paboritismo,+ hindi ba?  Sapagkat, kung ang isang tao na may mga singsing na ginto sa kaniyang mga daliri at may marilag na pananamit ay pumasok sa inyong pagtitipon,+ ngunit ang isang taong dukha naman na may maruming pananamit ay pumasok din,+  at tinitingnan ninyo nang may paglingap+ ang isa na nakasuot ng marilag na pananamit at sinasabi: “Umupo ka rito sa isang mabuting dako,” at sinasabi ninyo sa isa na dukha: “Manatili kang nakatayo,” o: “Umupo ka riyan sa ilalim ng aking tuntungan,”  kayo ay may pagtatangi-tangi sa gitna ninyo+ at kayo ay naging mga hukom+ na naggagawad ng mga balakyot na pasiya,+ hindi ba?  Makinig kayo, mga kapatid kong minamahal. Pinili ng Diyos ang mga dukha+ may kinalaman sa sanlibutan upang maging mayaman+ sa pananampalataya at mga tagapagmana ng kaharian, na ipinangako niya sa mga umiibig sa kaniya,+ hindi ba?  Gayunman, winalang-dangal ninyo ang taong dukha. Sinisiil kayo ng mayayaman,+ at kinakaladkad nila kayo sa harap ng mga hukuman,+ hindi ba?  Namumusong+ sila sa mainam na pangalan na itinawag sa inyo,+ hindi ba?  Ngayon, kung patuloy ninyong tinutupad ang makaharing kautusan+ ayon sa kasulatan: “Iibigin mo ang iyong kapuwa gaya ng iyong sarili,”+ mahusay ang inyong ginagawa.  Ngunit kung patuloy kayong nagpapakita ng paboritismo,+ kayo ay gumagawa ng kasalanan, sapagkat sinasaway kayo ng kautusan+ bilang mga mananalansang. 10  Sapagkat ang sinumang tumutupad ng buong Kautusan ngunit gumagawa ng maling hakbang sa isang bagay, siya ay naging manlalabag sa lahat ng mga iyon.+ 11  Sapagkat siya na nagsabi: “Huwag kang mangangalunya,”+ ay nagsabi rin: “Huwag kang papaslang.”+ Ngayon, kung hindi ka nangangalunya ngunit pumapaslang ka naman, naging mananalansang ka ng kautusan. 12  Patuloy kayong magsalita sa gayong paraan at patuloy kayong gumawa sa gayong paraan gaya ng ginagawa niyaong mga hahatulan ayon sa kautusan ng isang malayang bayan.+ 13  Sapagkat ang hindi nagpapakita ng awa ay tatanggap ng kaniyang hatol nang walang awa.+ Ang awa ay matagumpay na nagbubunyi laban sa hatol. 14  Ano nga ang pakinabang, mga kapatid ko, kung sinasabi ng isa na mayroon siyang pananampalataya+ ngunit wala naman siyang mga gawa?+ Ang pananampalatayang iyon ay hindi makapagliligtas sa kaniya, hindi ba?+ 15  Kung ang isang kapatid na lalaki o isang kapatid na babae ay nasa hubad na kalagayan at nagkukulang ng pagkaing sapat para sa araw,+ 16  gayunman ay sinasabi sa kanila ng isa sa inyo: “Yumaon kayong payapa, magpainit kayo at magpakabusog,” ngunit hindi ninyo sila binibigyan ng mga pangangailangan para sa kanilang katawan, ano nga ang pakinabang dito?+ 17  Gayundin naman, ang pananampalataya, kung wala itong mga gawa,+ ay patay sa ganang sarili. 18  Gayunpaman, sasabihin ng isa: “Ikaw ay may pananampalataya, at ako ay may mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya na hiwalay sa mga gawa, at ipakikita ko sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa.”+ 19  Ikaw ay naniniwalang may isang Diyos, hindi ba?+ Mahusay ang iyong ginagawa. Ngunit ang mga demonyo man ay naniniwala at nangangatog.+ 20  Ngunit nais mo bang malaman, O taong walang kabuluhan, na ang pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ay di-aktibo? 21  Hindi ba si Abraham na ating ama+ ay ipinahayag na matuwid sa pamamagitan ng mga gawa pagkatapos niyang maihandog si Isaac na kaniyang anak sa ibabaw ng altar?+ 22  Nakikita mo na ang kaniyang pananampalataya ay gumawang kasama ng kaniyang mga gawa at sa pamamagitan ng kaniyang mga gawa ay napasakdal ang kaniyang pananampalataya,+ 23  at ang kasulatan ay natupad na nagsasabi: “Si Abraham ay nanampalataya kay Jehova, at ibinilang itong katuwiran sa kaniya,”+ at siya ay tinawag na “kaibigan ni Jehova.”+ 24  Nakikita ninyo na ang isang tao ay ipahahayag na matuwid+ sa pamamagitan ng mga gawa,+ at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang.+ 25  Sa gayunding paraan hindi ba si Rahab+ na patutot ay ipinahayag din na matuwid sa pamamagitan ng mga gawa, pagkatapos niyang magiliw na tanggapin ang mga mensahero at palabasin sila sa ibang daan?+ 26  Tunay nga, kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay,+ gayundin ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay.+

Talababa