Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Santiago 1:1-27

1  Si Santiago,+ isang alipin+ ng Diyos at ng Panginoong Jesu-Kristo, sa labindalawang tribo+ na nakapangalat:+ Mga pagbati!  Ituring ninyong buong kagalakan, mga kapatid ko, kapag napaharap kayo sa iba’t ibang pagsubok,+  yamang nalalaman ninyo na ang subok na katangiang ito ng inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagbabata.+  Ngunit hayaang ganapin ng pagbabata ang gawa nito, upang kayo ay maging ganap+ at malusog sa lahat ng bagay, na hindi nagkukulang ng anuman.+  Kaya, kung ang sinuman sa inyo ay nagkukulang ng karunungan,+ patuloy siyang humingi sa Diyos,+ sapagkat siya ay saganang nagbibigay sa lahat at hindi nandurusta;+ at ibibigay ito sa kaniya.+  Ngunit patuloy siyang humingi+ nang may pananampalataya, na walang anumang pag-aalinlangan,+ sapagkat siya na nag-aalinlangan ay tulad ng alon sa dagat na itinutulak ng hangin+ at ipinapadpad kung saan-saan.  Sa katunayan, huwag ipalagay ng taong iyon na siya ay tatanggap ng anuman mula kay Jehova;+  siya ay isang taong di-makapagpasiya,+ di-matatag+ sa lahat ng kaniyang mga daan.  Ngunit magbunyi ang mababang kapatid dahil sa kaniyang pagkakataas,+ 10  at ang mayaman+ dahil sa kaniyang pagkaaba, sapagkat lilipas siyang tulad ng isang bulaklak ng pananim.+ 11  Sapagkat sumisikat ang araw na may nakasusunog na init at nilalanta ang pananim, at ang bulaklak nito ay nalalagas at ang kagandahan ng panlabas na kaanyuan nito ay napaparam. Gayundin naman, ang taong mayaman ay maglalaho sa kaniyang mga landas ng buhay.+ 12  Maligaya ang tao na patuloy na nagbabata ng pagsubok,+ sapagkat kapag sinang-ayunan siya ay tatanggapin niya ang korona ng buhay,+ na ipinangako [ni Jehova] doon sa mga patuloy na umiibig sa kaniya.+ 13  Kapag nasa ilalim ng pagsubok,+ huwag sabihin ng sinuman: “Ako ay sinusubok ng Diyos.” Sapagkat sa masasamang bagay ay hindi masusubok ang Diyos ni sinusubok man niya ang sinuman. 14  Kundi ang bawat isa ay nasusubok kapag nahihila at naaakit ng sarili niyang pagnanasa.+ 15  Pagkatapos ang pagnanasa, kapag naglihi na ito, ay nagsisilang ng kasalanan;+ ang kasalanan naman, kapag naisagawa na ito, ay nagluluwal ng kamatayan.+ 16  Huwag kayong palíligaw,+ mga kapatid kong minamahal. 17  Ang bawat mabuting kaloob+ at ang bawat sakdal na regalo ay mula sa itaas,+ sapagkat bumababa ito mula sa Ama ng makalangit na mga liwanag,+ at sa kaniya ay wala man lamang pagbabago sa pagbaling ng anino.+ 18  Dahil niloob niya+ ito, iniluwal niya tayo sa pamamagitan ng salita ng katotohanan,+ upang tayo ay maging isang uri ng mga unang bunga+ ng kaniyang mga nilalang. 19  Alamin ninyo ito, mga kapatid kong minamahal. Ang bawat tao ay dapat na maging matulin sa pakikinig, mabagal sa pagsasalita,+ mabagal sa pagkapoot;+ 20  sapagkat ang poot ng tao ay hindi gumagawa ukol sa katuwiran ng Diyos.+ 21  Kaya alisin ninyo ang lahat ng karumihan at ang kalabisang bagay na iyon, ang kasamaan,+ at tanggapin nang may kahinahunan ang pagkikintal ng salita+ na may kakayahang magligtas ng inyong mga kaluluwa.+ 22  Gayunman, maging mga tagatupad kayo ng salita,+ at hindi mga tagapakinig lamang, na nililinlang ang inyong sarili sa pamamagitan ng maling pangangatuwiran.+ 23  Sapagkat kung ang sinuman ay tagapakinig ng salita, at hindi tagatupad,+ ang isang ito ay tulad ng isang tao na tumitingin sa kaniyang likas na mukha sa salamin. 24  Sapagkat tinitingnan niya ang kaniyang sarili, at siya ay umaalis at kaagad na nalilimutan kung anong uri siya ng tao. 25  Ngunit siya na nagmamasid sa sakdal na kautusan+ na nauukol sa kalayaan at nananatili rito, ang taong ito, sa dahilang siya ay hindi isang tagapakinig na malilimutin kundi isang tagatupad ng gawain,+ ay magiging maligaya+ sa paggawa niya nito. 26  Kung inaakala ng isang tao na siya ay isang pormal na mananamba+ at gayunma’y hindi nirerendahan ang kaniyang dila,+ kundi patuloy na nililinlang ang kaniyang sariling puso,+ ang anyo ng pagsamba ng taong ito ay walang saysay.+ 27  Ang anyo ng pagsamba na malinis+ at walang dungis+ sa pangmalas ng ating Diyos at Ama ay ito: alagaan ang mga ulila+ at mga babaing balo+ sa kanilang kapighatian,+ at ingatan ang sarili na walang batik+ mula sa sanlibutan.+

Talababa