Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Roma 9:1-33

9  Ako ay nagsasabi ng katotohanan+ may kaugnayan kay Kristo; hindi ako nagsisinungaling,+ yamang ang aking budhi ang nagpapatotoong kasama ko sa banal na espiritu,  na mayroon akong malaking pamimighati at namamalaging kirot sa aking puso.+  Sapagkat hinihiling ko sana na ako mismo ay ihiwalay mula sa Kristo bilang ang isinumpa alang-alang sa aking mga kapatid,+ ang aking mga kamag-anak ayon sa laman,+  na sa gayon ay mga Israelita+ nga, na kinauukulan ng pag-aampon bilang mga anak+ at ng kaluwalhatian+ at ng mga tipan+ at ng pagbibigay ng Kautusan+ at ng sagradong paglilingkod+ at ng mga pangako;+  na pinanggalingan ng mga ninuno+ at pinagmulan ng Kristo ayon sa laman:+ ang Diyos,+ na nasa ibabaw ng lahat, ay pagpalain nawa magpakailanman. Amen.  Gayunman, hindi naman sa para bang nabigo ang salita ng Diyos.+ Sapagkat hindi lahat ng nagmumula sa Israel ay talagang “Israel.”+  Hindi rin naman dahil binhi sila ni Abraham ay mga anak na silang lahat,+ kundi: “Ang tatawaging ‘iyong binhi’ ay magiging sa pamamagitan ni Isaac.”+  Samakatuwid nga, ang mga anak sa laman+ ay hindi talaga mga anak ng Diyos,+ kundi ang mga anak sa pamamagitan ng pangako+ ang ibinibilang na binhi.  Sapagkat ang salita ng pangako ay gaya ng sumusunod: “Sa ganitong panahon ay paririto ako at si Sara ay magkakaroon ng isang anak na lalaki.”+ 10  Gayunma’y hindi lamang sa pagkakataong iyon, kundi gayundin nang maglihi si Rebeka ng kambal+ mula sa isang lalaki, si Isaac na ating ninuno: 11  sapagkat nang hindi pa sila naipanganganak ni nakapagsagawa na ng anumang mabuti o buktot,+ upang ang layunin ng Diyos may kinalaman sa pagpili ay manatiling nakasalalay, hindi sa mga gawa, kundi sa Isa na tumatawag,+ 12  sinabi sa kaniya: “Ang nakatatanda ay magiging alipin ng nakababata.”+ 13  Gaya nga ng nasusulat: “Inibig ko si Jacob, ngunit si Esau ay kinapootan ko.”+ 14  Ano ngayon ang sasabihin natin? May kawalang-katarungan ba sa Diyos?+ Huwag nawang magkagayon! 15  Sapagkat sinasabi niya kay Moises: “Kaaawaan ko ang sinumang kinaaawaan ko, at kahahabagan ko ang sinumang kinahahabagan ko.”+ 16  Sa gayon nga, nakasalalay ito, hindi sa isa na nagnanais ni sa isa na tumatakbo, kundi sa Diyos,+ na siyang may awa.+ 17  Sapagkat ang Kasulatan ay nagsasabi kay Paraon: “Sa mismong dahilang ito ay pinahintulutan kitang manatili, upang may kaugnayan sa iyo ay maipakita ko ang aking kapangyarihan, at upang maipahayag ang aking pangalan sa buong lupa.”+ 18  Sa gayon nga, ang sinumang nais niya ay kinaaawaan niya,+ ngunit ang sinumang nais niya ay hinahayaan niyang magmatigas.+ 19  Kaya sasabihin mo sa akin: “Bakit humahanap pa siya ng pagkakamali? Sapagkat sino na ang nakatagal sa kaniyang malinaw na kalooban?”+ 20  O tao,+ sino ka nga bang talaga upang sumagot sa Diyos?+ Ang bagay ba na hinubog ay magsasabi sa kaniya na humubog dito, “Bakit mo ako ginawang ganito?”+ 21  Ano? Hindi ba may awtoridad ang magpapalayok+ sa luwad upang mula sa iisang limpak ay gumawa ng isang sisidlan para sa marangal na gamit, at ng isa pa para sa walang-dangal na gamit?+ 22  Ngayon, kung ang Diyos, bagaman niloloob na ipakita ang kaniyang poot at ihayag ang kaniyang kapangyarihan, ay nagparaya taglay ang labis na mahabang pagtitiis sa mga sisidlan ng poot na ginawang karapat-dapat sa pagkapuksa,+ 23  upang maihayag niya ang kayamanan+ ng kaniyang kaluwalhatian sa mga sisidlan+ ng awa, na patiuna niyang inihanda ukol sa kaluwalhatian,+ 24  samakatuwid nga ay tayo, na tinawag niya hindi lamang mula sa mga Judio kundi mula rin sa mga bansa,+ ano ngayon? 25  Gaya rin ito ng sinasabi niya sa Oseas: “Yaong hindi ko bayan+ ay tatawagin kong ‘aking bayan,’ at siya na hindi minahal ay ‘minamahal’;+ 26  at sa dako na doon ay sinabi sa kanila, ‘Kayo ay hindi ko bayan,’ doon ay tatawagin silang ‘mga anak ng Diyos na buháy.’ ”+ 27  Bukod diyan, si Isaias ay sumisigaw may kinalaman sa Israel: “Bagaman ang bilang ng mga anak ni Israel ay maging tulad ng buhangin sa dagat,+ yaong nalabi ang maliligtas.+ 28  Sapagkat si Jehova ay gagawa ng pakikipagsulit sa lupa, na tinatapos ito at pinaiikli.”+ 29  Gayundin, gaya nga ng sinabi ni Isaias noong una: “Malibang si Jehova ng mga hukbo+ ang nag-iwan sa atin ng isang binhi, naging gaya na sana tayo ng Sodoma, at ginawa na sana tayong katulad ng Gomorra.”+ 30  Ano ngayon ang sasabihin natin? Na ang mga tao ng mga bansa, bagaman hindi nagtataguyod ng katuwiran, ay nakaabot sa katuwiran,+ sa katuwiran na resulta ng pananampalataya;+ 31  ngunit ang Israel, bagaman nagtataguyod ng isang kautusan ng katuwiran, ay hindi nakaabot sa kautusan.+ 32  Sa anong dahilan? Sapagkat itinaguyod niya iyon, hindi sa pamamagitan ng pananampalataya, kundi gaya ng sa pamamagitan ng mga gawa.+ Natisod sila sa “batong katitisuran”;+ 33  gaya ng nasusulat: “Narito! Inilalatag ko sa Sion ang isang batong+ katitisuran at isang batong-limpak na pambuwal,+ ngunit siya na naglalagak dito ng kaniyang pananampalataya ay hindi hahantong sa kabiguan.”+

Talababa