Accessibility setting

Pumili ng wika

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online

BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Roma 4:1-25

4  Kung gayon nga, ano ang sasabihin natin tungkol kay Abraham na ating ninuno+ ayon sa laman?  Bilang halimbawa, kung si Abraham ay ipinahayag na matuwid dahil sa mga gawa,+ magkakaroon sana siya ng saligan sa paghahambog; ngunit hindi sa Diyos.  Sapagkat ano ang sinasabi ng kasulatan? “Si Abraham ay nanampalataya kay Jehova, at ibinilang itong katuwiran sa kaniya.”+  Ngayon sa tao na gumagawa+ ay ibinibilang ang bayad, hindi gaya ng di-sana-nararapat na kabaitan,+ kundi gaya ng pagkakautang.+  Sa kabilang dako, sa tao na hindi gumagawa kundi nananampalataya+ sa kaniya na nagpapahayag sa isang di-makadiyos bilang matuwid, ang kaniyang pananampalataya ay ibinibilang na katuwiran.+  Gaya rin ng sinasalita ni David tungkol sa kaligayahan ng tao na sa kaniya ay ibinibilang ng Diyos ang katuwiran nang hiwalay sa mga gawa:  “Maligaya yaong mga pinagpaumanhinan sa kanilang mga gawang tampalasan+ at ang kanilang mga kasalanan ay tinakpan;+  maligaya ang tao na ang kaniyang kasalanan ay hindi na ibinibilang pa ni Jehova.”+  Ang kaligayahan bang ito, kung gayon, ay dumarating sa mga taong tuli o gayundin sa mga taong di-tuli?+ Sapagkat sinasabi natin: “Ang kaniyang pananampalataya ay ibinilang na katuwiran kay Abraham.”+ 10  Kung gayon, sa ilalim ng anong mga kalagayan ito ibinilang? Noong siya ay nasa pagtutuli o nasa di-pagtutuli?+ Hindi sa pagtutuli, kundi sa di-pagtutuli. 11  At tumanggap siya ng isang tanda,+ samakatuwid nga, ang pagtutuli, bilang tatak ng katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya na tinaglay niya samantalang nasa kaniyang di-tuling kalagayan, upang siya ang maging ama+ ng lahat niyaong may pananampalataya+ samantalang nasa di-pagtutuli, upang maibilang sa kanila ang katuwiran; 12  at isang ama ng supling na tuli, hindi lamang niyaong mga nanghahawakan sa pagtutuli, kundi niyaon ding mga lumalakad nang maayos sa mga yapak ng pananampalatayang iyon samantalang nasa di-tuling kalagayan na tinaglay ng ating amang+ si Abraham. 13  Sapagkat hindi sa pamamagitan ng kautusan tinanggap ni Abraham o ng kaniyang binhi ang pangako+ na siya ay magiging tagapagmana ng isang sanlibutan, kundi sa pamamagitan ng katuwiran dahil sa pananampalataya.+ 14  Sapagkat kung yaong mga nanghahawakan sa kautusan ay mga tagapagmana, ang pananampalataya ay napawalang-silbi at ang pangako ay napawi.+ 15  Sa katunayan ang Kautusan ay nagbubunga ng poot,+ ngunit kung saan walang kautusan, wala rin namang pagsalansang.+ 16  Kaya nga iyon ay dahil sa pananampalataya, upang iyon ay maging ayon sa di-sana-nararapat na kabaitan,+ upang ang pangako+ ay maging tiyak sa lahat ng kaniyang binhi,+ hindi lamang doon sa nanghahawakan sa Kautusan, kundi gayundin doon sa nanghahawakan sa pananampalataya ni Abraham. (Siya ang ama+ nating lahat, 17  gaya nga ng nasusulat: “Inatasan kita bilang ama ng maraming bansa.”)+ Ito ay sa paningin ng Isa na sinampalatayanan niya, ng Diyos mismo, na bumubuhay ng mga patay+ at tumatawag sa mga bagay na wala na para bang ang mga iyon ay umiiral.+ 18  Bagaman wala nang pag-asa, gayunma’y salig sa pag-asa ay nagkaroon siya ng pananampalataya,+ upang siya ang maging ama ng maraming bansa+ ayon sa sinabi: “Magiging gayon ang iyong binhi.”+ 19  At, bagaman hindi siya nanghina sa pananampalataya, isinaalang-alang niya ang kaniyang sariling katawan, na ngayon ay patay na,+ yamang siya ay mga isang daang taóng gulang na,+ gayundin ang patay na kalagayan ng bahay-bata ni Sara.+ 20  Ngunit dahil sa pangako+ ng Diyos ay hindi siya nag-urong-sulong sa kawalan ng pananampalataya,+ kundi naging malakas sa pamamagitan ng kaniyang pananampalataya,+ na nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos 21  at lubusang kumbinsido na ang kaniyang ipinangako ay kaya rin niyang gawin.+ 22  Dahil dito ay “ibinilang itong katuwiran sa kaniya.”+ 23  Gayunman, na “ibinilang+ ito sa kaniya” ay isinulat, hindi lamang alang-alang sa kaniya,+ 24  kundi alang-alang din sa atin kung kanino ito nakatalagang ibilang, sapagkat naniniwala tayo sa kaniya na nagbangon kay Jesus na ating Panginoon mula sa mga patay.+ 25  Siya ay ibinigay dahil sa ating mga pagkakamali+ at ibinangon upang maipahayag tayong matuwid.+

Talababa