Accessibility setting

Pumili ng wika

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online

BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Roma 3:1-31

3  Ano, kung gayon, ang kahigitan ng Judio,+ o ano ang kapakinabangan ng pagtutuli?+  Malaki nga sa lahat ng paraan. Una sa lahat, sapagkat ipinagkatiwala sa kanila ang mga sagradong kapahayagan ng Diyos.+  Ano, kung gayon, ang kalagayan? Kung ang ilan ay hindi nagpakita ng pananampalataya,+ pawawalang-bisa kaya ng kanilang kawalan ng pananampalataya ang katapatan ng Diyos?+  Huwag nawang mangyari iyan! Kundi masumpungan nawang tapat ang Diyos,+ bagaman ang bawat tao ay masumpungang sinungaling,+ gaya nga ng nasusulat: “Upang ikaw ay mapatunayang matuwid sa iyong mga salita at magwagi kapag hinahatulan ka.”+  Gayunman, kung itinatanyag ng ating kalikuan ang katuwiran ng Diyos,+ ano ang sasabihin natin? Ang Diyos ay hindi tiwali+ kapag pinasisiklab niya ang kaniyang poot, hindi ba? (Nagsasalita akong gaya ng tao.)+  Huwag nawang mangyari iyan! Kung gayon nga, paanong hahatulan ng Diyos ang sanlibutan?+  Gayunman kung dahil sa aking kasinungalingan ay higit na natanyag ang katotohanan ng Diyos+ sa kaniyang ikaluluwalhati, bakit hinahatulan pa rin ako bilang makasalanan?+  At bakit hindi sabihin, gaya ng may-kabulaanang ipinaparatang+ sa atin at gaya ng ipinahahayag ng ilang tao na sinasabi raw natin: “Gawin natin ang masasamang bagay upang dumating ang mabubuting bagay”?+ Ang hatol+ laban sa mga taong iyon ay kasuwato ng katarungan.+  Ano kung gayon? Tayo ba ay nasa mas mabuting kalagayan?+ Talagang hindi! Sapagkat sa una ay nagparatang tayo na ang mga Judio at gayundin ang mga Griego ay nasa ilalim na lahat ng kasalanan;+ 10  gaya nga ng nasusulat: “Walang taong matuwid, wala ni isa man;+ 11  walang sinumang may kaunawaan, walang sinumang humahanap sa Diyos.+ 12  Ang lahat ng tao ay suminsay, silang lahat ay sama-samang naging walang-halaga; walang sinumang gumagawa ng kabaitan, wala kahit isa man lamang.”+ 13  “Ang kanilang lalamunan ay isang bukás na libingan, gumamit sila ng panlilinlang sa pamamagitan ng kanilang mga dila.”+ “Kamandag ng mga aspid ang nasa likod ng kanilang mga labi.”+ 14  “At ang kanilang bibig ay punô ng pagsumpa at mapait na pananalita.”+ 15  “Ang kanilang mga paa ay mabilis sa pagbububo ng dugo.”+ 16  “Ang pagkawasak at kahapisan ay nasa kanilang mga daan,+ 17  at hindi nila nalalaman ang daan ng kapayapaan.”+ 18  “Walang pagkatakot sa Diyos sa harap ng kanilang mga mata.”+ 19  Ngayon ay alam natin na ang lahat ng bagay na sinasabi ng Kautusan+ ay ipinatutungkol nito sa mga nasa ilalim ng Kautusan, upang ang bawat bibig ay matikom+ at ang buong sanlibutan ay managot+ sa Diyos ukol sa kaparusahan.+ 20  Kaya nga sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang laman ang maipapahayag na matuwid+ sa harap niya, sapagkat ang tumpak na kaalaman tungkol sa kasalanan+ ay sa pamamagitan ng kautusan.+ 21  Ngunit ngayon hiwalay sa kautusan ay inihayag ang katuwiran ng Diyos,+ kung paanong pinatototohanan+ ito ng Kautusan+ at ng mga Propeta;+ 22  oo, ang katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesu-Kristo,+ para sa lahat niyaong may pananampalataya.+ Sapagkat walang pagkakaiba.+ 23  Sapagkat ang lahat ay nagkasala+ at nagkukulang sa kaluwalhatian ng Diyos,+ 24  at isa ngang kaloob na walang bayad+ na sila ay ipinahahayag na matuwid ng kaniyang di-sana-nararapat na kabaitan+ sa pamamagitan ng pagpapalaya dahil sa pantubos+ na ibinayad ni Kristo Jesus. 25  Inilagay siya ng Diyos bilang isang handog para sa pagpapalubag-loob+ sa pamamagitan ng pananampalataya sa kaniyang dugo.+ Ito ay upang ipakita ang kaniyang sariling katuwiran, sapagkat pinatatawad niya ang mga kasalanan+ na naganap noong nakaraan habang ang Diyos ay nagtitimpi;+ 26  upang ipakita ang kaniyang sariling katuwiran+ sa kasalukuyang kapanahunang ito, upang siya ay maging matuwid kahit ipinahahayag niyang matuwid+ ang taong may pananampalataya kay Jesus. 27  Nasaan, kung gayon, ang paghahambog?+ Ito ay inalis. Sa pamamagitan ng anong kautusan?+ Yaong sa mga gawa?+ Hindi nga, kundi sa pamamagitan ng kautusan ng pananampalataya.+ 28  Sapagkat iniisip natin na ang isang tao ay ipinahahayag na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan.+ 29  O siya ba ay Diyos ng mga Judio lamang?+ Hindi ba gayundin siya sa mga tao ng mga bansa?+ Oo, sa mga tao rin ng mga bansa,+ 30  kung totoong ang Diyos ay iisa,+ na siyang magpapahayag na ang mga taong tuli+ ay matuwid dahil sa pananampalataya at na ang mga taong di-tuli+ ay matuwid sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. 31  Pinapawi ba natin, kung gayon, ang kautusan sa pamamagitan ng ating pananampalataya?+ Huwag nawang mangyari iyan! Sa kabaligtaran pa nga, pinagtitibay natin ang kautusan.+

Talababa