Accessibility setting

Pumili ng wika

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online

BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Roma 2:1-29

2  Kaya wala kang maidadahilan, O tao,+ sino ka man, kung humahatol ka;+ sapagkat sa bagay na hinahatulan mo sa iba ay pinapatawan mo ng hatol ang iyong sarili, yamang ikaw na humahatol+ ay nagsasagawa ng gayunding mga bagay.+  Ngayon ay alam natin na ang hatol ng Diyos, ayon sa katotohanan,+ ay laban sa mga nagsasagawa ng gayong mga bagay.  Ngunit taglay mo ba ang kaisipang ito, O tao,+ samantalang hinahatulan mo yaong mga nagsasagawa ng gayong mga bagay at gayunma’y ginagawa mo ang mga iyon, na matatakasan mo ang hatol ng Diyos?+  O hinahamak mo ba ang kayamanan ng kaniyang kabaitan+ at pagtitimpi+ at mahabang pagtitiis,+ sapagkat hindi mo alam na ang kabaitan ng Diyos ay nagsisikap na akayin ka sa pagsisisi?+  Ngunit ayon sa iyong katigasan+ at pusong di-nagsisisi+ ay nag-iimbak ka ng poot+ para sa iyong sarili sa araw ng poot+ at ng pagsisiwalat+ sa matuwid na paghatol ng Diyos.+  At ibibigay niya sa bawat isa ang ayon sa kaniyang mga gawa:+  buhay na walang hanggan doon sa mga naghahanap ng kaluwalhatian at karangalan at kawalang-kasiraan+ sa pamamagitan ng pagbabata sa gawang mabuti;  gayunman, para sa mga mahilig makipagtalo+ at sumusuway sa katotohanan+ ngunit sumusunod sa kalikuan ay darating ang poot at galit,+  kapighatian at kabagabagan, sa kaluluwa ng bawat tao na gumagawa niyaong nakapipinsala, sa Judio+ muna at gayundin sa Griego;+ 10  ngunit kaluwalhatian at karangalan at kapayapaan para sa bawat isa na gumagawa ng mabuti,+ para sa Judio muna+ at gayundin para sa Griego.+ 11  Sapagkat walang pagtatangi ang Diyos.+ 12  Bilang halimbawa, ang lahat ng mga nagkasala nang walang kautusan ay malilipol din nang walang kautusan;+ ngunit ang lahat ng mga nagkasala sa ilalim ng kautusan+ ay hahatulan sa pamamagitan ng kautusan.+ 13  Sapagkat hindi ang mga tagapakinig sa kautusan ang siyang matuwid sa harap ng Diyos, kundi ang mga tagatupad+ ng kautusan ang ipahahayag na matuwid.+ 14  Sapagkat kailanma’t ang mga tao ng mga bansa+ na walang kautusan+ ay likas na gumagawa ng mga bagay na nasa kautusan,+ ang mga taong ito, bagaman walang kautusan, ay kautusan sa kanilang sarili. 15  Sila mismo ang nagpapakita na ang diwa ng kautusan ay nakasulat sa kanilang mga puso,+ samantalang ang kanilang budhi+ ay nagpapatotoong kasama nila at, sa pagitan ng kanilang sariling mga kaisipan, sila ay inaakusahan+ o ipinagdadahilan pa nga. 16  Ito ay mangyayari sa araw na hahatulan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus+ ang mga lihim+ na bagay ng sangkatauhan,+ ayon sa mabuting balita na aking ipinahahayag.+ 17  Ngayon, kung ikaw ay isang Judio sa pangalan+ at nananalig sa kautusan+ at ipinagmamapuri ang Diyos,+ 18  at alam mo ang kaniyang kalooban+ at sinasang-ayunan ang mga bagay na magagaling dahil tinuturuan ka nang bibigan mula sa Kautusan;+ 19  at naniniwala ka na ikaw ay isang tagaakay ng mga bulag,+ liwanag para sa mga nasa kadiliman,+ 20  tagapagtuwid ng mga di-makatuwiran,+ guro ng mga sanggol,+ at nagtataglay ng balangkas+ ng kaalaman at ng katotohanan+ sa Kautusan— 21  gayunman, ikaw ba, na nagtuturo sa iba, ay hindi nagtuturo sa iyong sarili?+ Ikaw, na nangangaral na “Huwag magnakaw,”+ nagnanakaw ka ba?+ 22  Ikaw, na nagsasabing “Huwag mangalunya,”+ nangangalunya ka ba? Ikaw, na nagpapahayag ng pagkamuhi sa mga idolo, ninanakawan+ mo ba ang mga templo? 23  Ikaw, na nagmamapuri dahil sa kautusan, sa pamamagitan ba ng iyong pagsalansang sa Kautusan+ ay winawalang-dangal mo ang Diyos? 24  Sapagkat “ang pangalan ng Diyos ay nalalapastangan dahil sa inyo sa gitna ng mga bansa”;+ gaya ng nasusulat. 25  Ang pagtutuli,+ sa katunayan, ay kapaki-pakinabang tangi lamang kung isinasagawa mo ang kautusan;+ ngunit kung ikaw ay mananalansang ng kautusan, ang iyong pagtutuli+ ay naging di-pagtutuli.+ 26  Samakatuwid, kung ang isang taong di-tuli+ ay tumutupad sa matuwid na mga kahilingan+ ng Kautusan, ang kaniyang di-pagtutuli ay ibibilang na pagtutuli, hindi ba?+ 27  At ang taong di-tuli na likas na gayon, sa pagtupad sa Kautusan, ay hahatol sa iyo+ na bagaman taglay ang nakasulat na kodigo nito at ang pagtutuli ay isang mananalansang ng kautusan. 28  Sapagkat siya ay hindi Judio na gayon sa panlabas,+ ni ang pagtutuli man ay yaong nasa panlabas sa laman.+ 29  Kundi siya ay Judio na gayon sa panloob,+ at ang kaniyang pagtutuli ay yaong sa puso+ sa pamamagitan ng espiritu, at hindi sa pamamagitan ng isang nakasulat na kodigo.+ Ang papuri+ ng isang iyon ay nanggagaling, hindi sa mga tao, kundi sa Diyos.+

Talababa