Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Roma 2:1-29

2  Kaya wala kang maidadahilan, O tao,+ sino ka man, kung humahatol ka;+ sapagkat sa bagay na hinahatulan mo sa iba ay pinapatawan mo ng hatol ang iyong sarili, yamang ikaw na humahatol+ ay nagsasagawa ng gayunding mga bagay.+  Ngayon ay alam natin na ang hatol ng Diyos, ayon sa katotohanan,+ ay laban sa mga nagsasagawa ng gayong mga bagay.  Ngunit taglay mo ba ang kaisipang ito, O tao,+ samantalang hinahatulan mo yaong mga nagsasagawa ng gayong mga bagay at gayunma’y ginagawa mo ang mga iyon, na matatakasan mo ang hatol ng Diyos?+  O hinahamak mo ba ang kayamanan ng kaniyang kabaitan+ at pagtitimpi+ at mahabang pagtitiis,+ sapagkat hindi mo alam na ang kabaitan ng Diyos ay nagsisikap na akayin ka sa pagsisisi?+  Ngunit ayon sa iyong katigasan+ at pusong di-nagsisisi+ ay nag-iimbak ka ng poot+ para sa iyong sarili sa araw ng poot+ at ng pagsisiwalat+ sa matuwid na paghatol ng Diyos.+  At ibibigay niya sa bawat isa ang ayon sa kaniyang mga gawa:+  buhay na walang hanggan doon sa mga naghahanap ng kaluwalhatian at karangalan at kawalang-kasiraan+ sa pamamagitan ng pagbabata sa gawang mabuti;  gayunman, para sa mga mahilig makipagtalo+ at sumusuway sa katotohanan+ ngunit sumusunod sa kalikuan ay darating ang poot at galit,+  kapighatian at kabagabagan, sa kaluluwa ng bawat tao na gumagawa niyaong nakapipinsala, sa Judio+ muna at gayundin sa Griego;+ 10  ngunit kaluwalhatian at karangalan at kapayapaan para sa bawat isa na gumagawa ng mabuti,+ para sa Judio muna+ at gayundin para sa Griego.+ 11  Sapagkat walang pagtatangi ang Diyos.+ 12  Bilang halimbawa, ang lahat ng mga nagkasala nang walang kautusan ay malilipol din nang walang kautusan;+ ngunit ang lahat ng mga nagkasala sa ilalim ng kautusan+ ay hahatulan sa pamamagitan ng kautusan.+ 13  Sapagkat hindi ang mga tagapakinig sa kautusan ang siyang matuwid sa harap ng Diyos, kundi ang mga tagatupad+ ng kautusan ang ipahahayag na matuwid.+ 14  Sapagkat kailanma’t ang mga tao ng mga bansa+ na walang kautusan+ ay likas na gumagawa ng mga bagay na nasa kautusan,+ ang mga taong ito, bagaman walang kautusan, ay kautusan sa kanilang sarili. 15  Sila mismo ang nagpapakita na ang diwa ng kautusan ay nakasulat sa kanilang mga puso,+ samantalang ang kanilang budhi+ ay nagpapatotoong kasama nila at, sa pagitan ng kanilang sariling mga kaisipan, sila ay inaakusahan+ o ipinagdadahilan pa nga. 16  Ito ay mangyayari sa araw na hahatulan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus+ ang mga lihim+ na bagay ng sangkatauhan,+ ayon sa mabuting balita na aking ipinahahayag.+ 17  Ngayon, kung ikaw ay isang Judio sa pangalan+ at nananalig sa kautusan+ at ipinagmamapuri ang Diyos,+ 18  at alam mo ang kaniyang kalooban+ at sinasang-ayunan ang mga bagay na magagaling dahil tinuturuan ka nang bibigan mula sa Kautusan;+ 19  at naniniwala ka na ikaw ay isang tagaakay ng mga bulag,+ liwanag para sa mga nasa kadiliman,+ 20  tagapagtuwid ng mga di-makatuwiran,+ guro ng mga sanggol,+ at nagtataglay ng balangkas+ ng kaalaman at ng katotohanan+ sa Kautusan— 21  gayunman, ikaw ba, na nagtuturo sa iba, ay hindi nagtuturo sa iyong sarili?+ Ikaw, na nangangaral na “Huwag magnakaw,”+ nagnanakaw ka ba?+ 22  Ikaw, na nagsasabing “Huwag mangalunya,”+ nangangalunya ka ba? Ikaw, na nagpapahayag ng pagkamuhi sa mga idolo, ninanakawan+ mo ba ang mga templo? 23  Ikaw, na nagmamapuri dahil sa kautusan, sa pamamagitan ba ng iyong pagsalansang sa Kautusan+ ay winawalang-dangal mo ang Diyos? 24  Sapagkat “ang pangalan ng Diyos ay nalalapastangan dahil sa inyo sa gitna ng mga bansa”;+ gaya ng nasusulat. 25  Ang pagtutuli,+ sa katunayan, ay kapaki-pakinabang tangi lamang kung isinasagawa mo ang kautusan;+ ngunit kung ikaw ay mananalansang ng kautusan, ang iyong pagtutuli+ ay naging di-pagtutuli.+ 26  Samakatuwid, kung ang isang taong di-tuli+ ay tumutupad sa matuwid na mga kahilingan+ ng Kautusan, ang kaniyang di-pagtutuli ay ibibilang na pagtutuli, hindi ba?+ 27  At ang taong di-tuli na likas na gayon, sa pagtupad sa Kautusan, ay hahatol sa iyo+ na bagaman taglay ang nakasulat na kodigo nito at ang pagtutuli ay isang mananalansang ng kautusan. 28  Sapagkat siya ay hindi Judio na gayon sa panlabas,+ ni ang pagtutuli man ay yaong nasa panlabas sa laman.+ 29  Kundi siya ay Judio na gayon sa panloob,+ at ang kaniyang pagtutuli ay yaong sa puso+ sa pamamagitan ng espiritu, at hindi sa pamamagitan ng isang nakasulat na kodigo.+ Ang papuri+ ng isang iyon ay nanggagaling, hindi sa mga tao, kundi sa Diyos.+

Talababa