Accessibility setting

Pumili ng wika

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online

BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Roma 15:1-33

15  Gayunman, tayong malalakas ay dapat na magdala ng mga kahinaan niyaong hindi malalakas,+ at huwag magpalugod sa ating sarili.+  Palugdan ng bawat isa sa atin ang kaniyang kapuwa sa anumang mabuti para sa kaniyang ikatitibay.+  Sapagkat maging ang Kristo ay hindi nagpalugod sa kaniyang sarili;+ kundi gaya nga ng nasusulat: “Ang mga pandurusta niyaong mga nandurusta sa iyo ay nahulog sa akin.”+  Sapagkat ang lahat ng bagay na isinulat noong una ay isinulat+ sa ating ikatututo,+ upang sa pamamagitan ng ating pagbabata+ at sa pamamagitan ng kaaliwan+ mula sa Kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa.+  Ngayon ay ipagkaloob nawa sa inyo ng Diyos na naglalaan ng pagbabata at kaaliwan na magkaroon sa gitna ninyo ng gayunding pangkaisipang saloobin+ na tinaglay ni Kristo Jesus,  upang may-pagkakaisa+ ninyong luwalhatiin sa pamamagitan ng iisang bibig ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesu-Kristo.  Kaya nga tanggapin ang isa’t isa,+ kung paanong tinanggap din tayo ng Kristo,+ ukol sa kaluwalhatian ng Diyos.  Sapagkat sinasabi ko na si Kristo ay talagang naging lingkod+ niyaong mga tuli+ alang-alang sa pagkamatapat ng Diyos,+ upang tiyakin ang mga pangako+ na Kaniyang binitiwan sa kanilang mga ninuno,  at upang luwalhatiin ng mga bansa+ ang Diyos dahil sa kaniyang awa.+ Gaya nga ng nasusulat: “Kaya naman hayagan kitang kikilalanin sa gitna ng mga bansa at sa iyong pangalan ay aawit ako.”+ 10  At muli ay sinasabi niya: “Matuwa kayo, kayong mga bansa, kasama ng kaniyang bayan.”+ 11  At muli: “Purihin ninyo si Jehova, ninyong lahat na mga bansa, at purihin siya ng lahat ng mga bayan.”+ 12  At muli ay sinasabi ni Isaias: “Magkakaroon ng ugat ni Jesse,+ at may isang babangon upang mamahala sa mga bansa;+ sa kaniya ilalagak ng mga bansa ang kanilang pag-asa.”+ 13  Puspusin nawa kayo ng Diyos na nagbibigay ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan dahil sa inyong paniniwala, upang managana kayo sa pag-asa sa kapangyarihan ng banal na espiritu.+ 14  Ngayon ako rin mismo ay naniniwala tungkol sa inyo, mga kapatid ko, na kayo ay puspos din ng kabutihan, yamang pinuspos kayo ng buong kaalaman,+ at na magagawa rin ninyong paalalahanan ang isa’t isa.+ 15  Gayunman, sinusulatan ko kayo nang mas tahasan sa ilang punto, na para bang pinaaalalahanan+ kayong muli, dahil sa di-sana-nararapat na kabaitan na ibinigay sa akin mula sa Diyos+ 16  upang ako ay maging isang pangmadlang lingkod ni Kristo Jesus sa mga bansa,+ na nakikibahagi sa banal na gawain ng mabuting balita+ ng Diyos, upang ang handog,+ samakatuwid nga, ang mga bansang ito, ay maging kaayaaya,+ na pinabanal ito sa banal na espiritu.+ 17  Kaya nga may dahilan ako upang magbunyi kay Kristo Jesus+ kung tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa Diyos.+ 18  Sapagkat hindi ako mangangahas na magsabi ng isa mang bagay kung hindi ito tungkol sa mga bagay na ginawa ni Kristo sa pamamagitan ko+ upang ang mga bansa ay maging masunurin,+ sa pamamagitan ng aking salita+ at gawa, 19  sa kapangyarihan ng mga tanda at mga palatandaan,+ sa kapangyarihan ng banal na espiritu; anupat mula sa Jerusalem at sa isang sirkito+ hanggang sa Ilirico ay lubusan kong naipangaral ang mabuting balita tungkol sa Kristo.+ 20  Sa ganitong paraan nga, ginawa kong aking tunguhin na huwag ipahayag ang mabuting balita kung saan nabanggit na ang pangalan ni Kristo, upang hindi ako magtayo sa pundasyon ng ibang tao;+ 21  kundi, gaya nga ng nasusulat: “Yaong mga hindi pinaabutan ng patalastas tungkol sa kaniya ay makakakita, at yaong mga hindi nakarinig ay makauunawa.”+ 22  Kaya maraming ulit din akong nahadlangan sa pagpariyan sa inyo.+ 23  Ngunit ngayon na wala na akong teritoryong hindi pa nagagawa sa mga pook na ito, at sa loob ng ilang taon ay may pananabik na makapariyan sa inyo+ 24  kailanma’t paroroon ako sa Espanya,+ umaasa ako, higit sa lahat, na kapag naglalakbay na akong patungo roon, na makita kayo at maihatid+ ninyo roon nang bahagya pagkatapos na masiyahan muna ako nang kaunti sa inyong pakikipagsamahan. 25  Ngunit ngayon ay malapit na akong maglakbay patungong Jerusalem upang maglingkod sa mga banal.+ 26  Sapagkat yaong mga nasa Macedonia at Acaya+ ay nalugod na ibahagi ang kanilang mga pag-aari sa pamamagitan ng pag-aabuloy+ sa mga dukha ng mga banal sa Jerusalem. 27  Totoo, nalugod silang gawin iyon, gayunma’y may utang sila sa mga ito; sapagkat kung ang mga bansa ay nakibahagi sa kanilang espirituwal na mga bagay,+ may utang din sila na hayagang maglingkod sa mga ito sa pamamagitan ng mga bagay para sa katawang laman.+ 28  Kaya kapag natapos ko ito at naihatid nang ligtas sa kanila ang bungang+ ito, lilisan ako at daraan sa inyo patungong Espanya.+ 29  Bukod diyan, alam ko na kapag nakarating ako sa inyo ay darating akong may hustong sukat ng pagpapala mula kay Kristo.+ 30  Ngayon ay pinapayuhan ko kayo, mga kapatid, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu-Kristo at sa pamamagitan ng pag-ibig ng espiritu,+ na magpunyagi kayong kasama ko sa pananalangin sa Diyos para sa akin,+ 31  upang maligtas+ ako mula sa mga di-sumasampalataya sa Judea at upang ang aking ministeryo na para sa Jerusalem+ ay maging kaayaaya sa mga banal,+ 32  upang kapag nakarating ako sa inyo nang may kagalakan ayon sa kalooban ng Diyos ay mapaginhawa+ akong kasama ninyo. 33  Sumainyo nawang lahat ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan.+ Amen.

Talababa