Accessibility setting

Pumili ng wika

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online

BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Roma 11:1-36

11  Itatanong ko, kung gayon, hindi itinakwil ng Diyos ang kaniyang bayan, hindi ba?+ Huwag nawang mangyari iyan! Sapagkat ako rin ay isang Israelita,+ mula sa binhi ni Abraham, mula sa tribo ni Benjamin.+  Hindi itinakwil ng Diyos ang kaniyang bayan, na una niyang kinilala.+ Aba, hindi ba ninyo alam kung ano ang sinasabi ng Kasulatan may kaugnayan kay Elias, noong nakikiusap siya sa Diyos laban sa Israel?+  “Jehova, pinatay nila ang iyong mga propeta, hinukay nila ang iyong mga altar, at ako na lamang ang natira, at hinahanap nila ang aking kaluluwa.”+  Gayunman, ano ang sinasabi sa kaniya ng kapahayagang mula sa Diyos?+ “Nagtira ako ng pitong libong lalaki para sa aking sarili, mga lalaking hindi nagluhod ng tuhod kay Baal.”+  Kaya nga, sa ganitong paraan, sa kasalukuyang kapanahunan din ay may nalabi+ na lumitaw ayon sa isang pagpili+ dahil sa di-sana-nararapat na kabaitan.  Ngayon kung iyon ay sa pamamagitan ng di-sana-nararapat na kabaitan,+ hindi na iyon dahil sa mga gawa;+ sapagkat kung gayon, ang di-sana-nararapat na kabaitan ay hindi na naging di-sana-nararapat na kabaitan.+  Ano, kung gayon? Ang mismong bagay na may-pananabik na hinahanap ng Israel ay hindi niya natamo,+ ngunit natamo ito niyaong mga pinili.+ Pinakapal ng iba ang kanilang pandamdam;+  gaya nga ng nasusulat: “Binigyan sila ng Diyos ng espiritu ng mahimbing na tulog,+ mga mata upang hindi makakita at mga tainga upang hindi makarinig, hanggang sa mismong araw na ito.”+  Gayundin, sinasabi ni David: “Ang kanilang mesa nawa ay maging isang silo at isang bitag at isang katitisuran at isang kagantihan para sa kanila;+ 10  magdilim nawa ang kanilang mga mata upang hindi sila makakita, at lagi nang mayukod ang kanilang likod.”+ 11  Kaya nga itatanong ko, Natisod ba sila kung kaya sila tuluyang nabuwal?+ Huwag nawang mangyari iyan! Ngunit dahil sa kanilang maling hakbang+ ay may kaligtasan ang mga tao ng mga bansa,+ upang pukawin sila sa paninibugho.+ 12  Ngayon kung ang kanilang maling hakbang ay nangangahulugan ng kayamanan para sa sanlibutan, at ang kanilang pagkaunti ay nangangahulugan ng kayamanan para sa mga tao ng mga bansa,+ lalo pa nga itong higit na ipangangahulugan ng kanilang hustong bilang!+ 13  Ngayon ay nagsasalita ako sa inyo na mga tao ng mga bansa. Yamang ako, sa katunayan, ay isang apostol+ sa mga bansa,+ niluluwalhati+ ko ang aking ministeryo,+ 14  kung sa anumang paraan ay magagawa kong pukawin sa paninibugho yaong mga sarili kong laman at mailigtas+ ang ilan sa kanila.+ 15  Sapagkat kung ang pagtatakwil sa kanila+ ay nangangahulugan ng pakikipagkasundo+ para sa sanlibutan, ano ang magiging kahulugan ng pagtanggap sa kanila kundi buhay mula sa mga patay? 16  Karagdagan pa, kung ang bahaging kinukuha bilang mga unang bunga+ ay banal, gayundin ang limpak; at kung ang ugat ay banal,+ gayundin ang mga sanga. 17  Gayunman, kung ang ilan sa mga sanga ay pinutol ngunit ikaw, bagaman isang ligáw na olibo, ay inihugpong na kasama nila+ at naging kabahagi sa ugat ng katabaan+ ng olibo,+ 18  huwag kang magmapuri sa mga sanga. Gayunman, kung nagmamapuri ka sa kanila,+ hindi ikaw ang nagdadala sa ugat,+ kundi ang ugat ang nagdadala sa iyo.+ 19  Sasabihin mo, kung gayon: “Pumutol ng mga sanga+ upang ako ay maihugpong.”+ 20  Tama nga! Dahilan sa kanilang kawalan ng pananampalataya+ ay pinutol sila, ngunit ikaw ay nakatayo dahil sa pananampalataya.+ Tigilan mo ang pagkakaroon ng matatayog na kaisipan,+ kundi matakot ka.+ 21  Sapagkat kung hindi pinaligtas ng Diyos ang likas na mga sanga, hindi ka rin naman niya paliligtasin.+ 22  Kaya nga, tingnan mo ang kabaitan+ at kahigpitan ng Diyos.+ Para sa mga nahulog ay may kahigpitan,+ ngunit para sa iyo ay may kabaitan ng Diyos, kung mananatili+ ka sa kaniyang kabaitan; kung hindi, ikaw rin ay tatagpasin.+ 23  Sila rin, kung hindi sila mananatili sa kanilang kawalan ng pananampalataya, ay ihuhugpong;+ sapagkat maihuhugpong silang muli ng Diyos. 24  Sapagkat kung ikaw ay pinutol mula sa punong olibo na likas na ligáw at inihugpong+ sa alagang punong olibo nang salungat sa kalikasan, lalo pa ngang ang mga ito na likas ay ihuhugpong sa kanilang sariling punong olibo!+ 25  Sapagkat hindi ko nais, mga kapatid, na kayo ay maging walang-alam sa sagradong lihim+ na ito, upang hindi kayo magmarunong sa inyong sariling paningin: na isang pamamanhid ng pandamdam+ sa isang bahagi ang nangyari sa Israel hanggang sa makapasok ang hustong bilang+ ng mga tao ng mga bansa,+ 26  at sa ganitong paraan ay maliligtas ang buong Israel.+ Gaya nga ng nasusulat: “Ang tagapagligtas ay lalabas mula sa Sion+ at ilalayo ang di-makadiyos na mga gawain mula sa Jacob.+ 27  At sa aking bahagi ay ito ang tipan sa kanila,+ kapag inalis ko ang kanilang mga kasalanan.”+ 28  Totoo, may kaugnayan sa mabuting balita ay mga kaaway sila dahil sa inyo,+ ngunit may kaugnayan sa pagpili [ng Diyos] ay mga minamahal sila dahil sa kanilang mga ninuno.+ 29  Sapagkat ang mga kaloob at ang pagtawag ng Diyos ay hindi mga bagay na panghihinayangan niya.+ 30  Sapagkat kung paanong dati kayong masuwayin+ sa Diyos ngunit ngayon ay pinagpakitaan na ng awa+ dahil sa kanilang pagsuway,+ 31  kaya gayundin ang mga ito ngayon ay naging masuwayin na nagbunga ng awa sa inyo,+ upang sila rin naman ay mapagpakitaan ngayon ng awa. 32  Sapagkat silang lahat ay sama-samang ikinulong ng Diyos sa pagsuway,+ upang makapagpakita siya ng awa sa kanilang lahat.+ 33  O ang lalim ng kayamanan+ at karunungan+ at kaalaman ng Diyos!+ Totoong di-masaliksik ang kaniyang mga hatol+ at di-matalunton ang kaniyang mga daan! 34  Sapagkat “sino ang nakaaalam ng pag-iisip ni Jehova,+ o sino ang naging kaniyang tagapayo?”+ 35  O, “Sino ang unang nagbigay sa kaniya, anupat dapat itong gantihan sa kaniya?”+ 36  Sapagkat mula sa kaniya at sa pamamagitan niya at para sa kaniya ang lahat ng bagay.+ Sumakaniya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman.+ Amen.

Talababa