Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Roma 11:1-36

11  Itatanong ko, kung gayon, hindi itinakwil ng Diyos ang kaniyang bayan, hindi ba?+ Huwag nawang mangyari iyan! Sapagkat ako rin ay isang Israelita,+ mula sa binhi ni Abraham, mula sa tribo ni Benjamin.+  Hindi itinakwil ng Diyos ang kaniyang bayan, na una niyang kinilala.+ Aba, hindi ba ninyo alam kung ano ang sinasabi ng Kasulatan may kaugnayan kay Elias, noong nakikiusap siya sa Diyos laban sa Israel?+  “Jehova, pinatay nila ang iyong mga propeta, hinukay nila ang iyong mga altar, at ako na lamang ang natira, at hinahanap nila ang aking kaluluwa.”+  Gayunman, ano ang sinasabi sa kaniya ng kapahayagang mula sa Diyos?+ “Nagtira ako ng pitong libong lalaki para sa aking sarili, mga lalaking hindi nagluhod ng tuhod kay Baal.”+  Kaya nga, sa ganitong paraan, sa kasalukuyang kapanahunan din ay may nalabi+ na lumitaw ayon sa isang pagpili+ dahil sa di-sana-nararapat na kabaitan.  Ngayon kung iyon ay sa pamamagitan ng di-sana-nararapat na kabaitan,+ hindi na iyon dahil sa mga gawa;+ sapagkat kung gayon, ang di-sana-nararapat na kabaitan ay hindi na naging di-sana-nararapat na kabaitan.+  Ano, kung gayon? Ang mismong bagay na may-pananabik na hinahanap ng Israel ay hindi niya natamo,+ ngunit natamo ito niyaong mga pinili.+ Pinakapal ng iba ang kanilang pandamdam;+  gaya nga ng nasusulat: “Binigyan sila ng Diyos ng espiritu ng mahimbing na tulog,+ mga mata upang hindi makakita at mga tainga upang hindi makarinig, hanggang sa mismong araw na ito.”+  Gayundin, sinasabi ni David: “Ang kanilang mesa nawa ay maging isang silo at isang bitag at isang katitisuran at isang kagantihan para sa kanila;+ 10  magdilim nawa ang kanilang mga mata upang hindi sila makakita, at lagi nang mayukod ang kanilang likod.”+ 11  Kaya nga itatanong ko, Natisod ba sila kung kaya sila tuluyang nabuwal?+ Huwag nawang mangyari iyan! Ngunit dahil sa kanilang maling hakbang+ ay may kaligtasan ang mga tao ng mga bansa,+ upang pukawin sila sa paninibugho.+ 12  Ngayon kung ang kanilang maling hakbang ay nangangahulugan ng kayamanan para sa sanlibutan, at ang kanilang pagkaunti ay nangangahulugan ng kayamanan para sa mga tao ng mga bansa,+ lalo pa nga itong higit na ipangangahulugan ng kanilang hustong bilang!+ 13  Ngayon ay nagsasalita ako sa inyo na mga tao ng mga bansa. Yamang ako, sa katunayan, ay isang apostol+ sa mga bansa,+ niluluwalhati+ ko ang aking ministeryo,+ 14  kung sa anumang paraan ay magagawa kong pukawin sa paninibugho yaong mga sarili kong laman at mailigtas+ ang ilan sa kanila.+ 15  Sapagkat kung ang pagtatakwil sa kanila+ ay nangangahulugan ng pakikipagkasundo+ para sa sanlibutan, ano ang magiging kahulugan ng pagtanggap sa kanila kundi buhay mula sa mga patay? 16  Karagdagan pa, kung ang bahaging kinukuha bilang mga unang bunga+ ay banal, gayundin ang limpak; at kung ang ugat ay banal,+ gayundin ang mga sanga. 17  Gayunman, kung ang ilan sa mga sanga ay pinutol ngunit ikaw, bagaman isang ligáw na olibo, ay inihugpong na kasama nila+ at naging kabahagi sa ugat ng katabaan+ ng olibo,+ 18  huwag kang magmapuri sa mga sanga. Gayunman, kung nagmamapuri ka sa kanila,+ hindi ikaw ang nagdadala sa ugat,+ kundi ang ugat ang nagdadala sa iyo.+ 19  Sasabihin mo, kung gayon: “Pumutol ng mga sanga+ upang ako ay maihugpong.”+ 20  Tama nga! Dahilan sa kanilang kawalan ng pananampalataya+ ay pinutol sila, ngunit ikaw ay nakatayo dahil sa pananampalataya.+ Tigilan mo ang pagkakaroon ng matatayog na kaisipan,+ kundi matakot ka.+ 21  Sapagkat kung hindi pinaligtas ng Diyos ang likas na mga sanga, hindi ka rin naman niya paliligtasin.+ 22  Kaya nga, tingnan mo ang kabaitan+ at kahigpitan ng Diyos.+ Para sa mga nahulog ay may kahigpitan,+ ngunit para sa iyo ay may kabaitan ng Diyos, kung mananatili+ ka sa kaniyang kabaitan; kung hindi, ikaw rin ay tatagpasin.+ 23  Sila rin, kung hindi sila mananatili sa kanilang kawalan ng pananampalataya, ay ihuhugpong;+ sapagkat maihuhugpong silang muli ng Diyos. 24  Sapagkat kung ikaw ay pinutol mula sa punong olibo na likas na ligáw at inihugpong+ sa alagang punong olibo nang salungat sa kalikasan, lalo pa ngang ang mga ito na likas ay ihuhugpong sa kanilang sariling punong olibo!+ 25  Sapagkat hindi ko nais, mga kapatid, na kayo ay maging walang-alam sa sagradong lihim+ na ito, upang hindi kayo magmarunong sa inyong sariling paningin: na isang pamamanhid ng pandamdam+ sa isang bahagi ang nangyari sa Israel hanggang sa makapasok ang hustong bilang+ ng mga tao ng mga bansa,+ 26  at sa ganitong paraan ay maliligtas ang buong Israel.+ Gaya nga ng nasusulat: “Ang tagapagligtas ay lalabas mula sa Sion+ at ilalayo ang di-makadiyos na mga gawain mula sa Jacob.+ 27  At sa aking bahagi ay ito ang tipan sa kanila,+ kapag inalis ko ang kanilang mga kasalanan.”+ 28  Totoo, may kaugnayan sa mabuting balita ay mga kaaway sila dahil sa inyo,+ ngunit may kaugnayan sa pagpili [ng Diyos] ay mga minamahal sila dahil sa kanilang mga ninuno.+ 29  Sapagkat ang mga kaloob at ang pagtawag ng Diyos ay hindi mga bagay na panghihinayangan niya.+ 30  Sapagkat kung paanong dati kayong masuwayin+ sa Diyos ngunit ngayon ay pinagpakitaan na ng awa+ dahil sa kanilang pagsuway,+ 31  kaya gayundin ang mga ito ngayon ay naging masuwayin na nagbunga ng awa sa inyo,+ upang sila rin naman ay mapagpakitaan ngayon ng awa. 32  Sapagkat silang lahat ay sama-samang ikinulong ng Diyos sa pagsuway,+ upang makapagpakita siya ng awa sa kanilang lahat.+ 33  O ang lalim ng kayamanan+ at karunungan+ at kaalaman ng Diyos!+ Totoong di-masaliksik ang kaniyang mga hatol+ at di-matalunton ang kaniyang mga daan! 34  Sapagkat “sino ang nakaaalam ng pag-iisip ni Jehova,+ o sino ang naging kaniyang tagapayo?”+ 35  O, “Sino ang unang nagbigay sa kaniya, anupat dapat itong gantihan sa kaniya?”+ 36  Sapagkat mula sa kaniya at sa pamamagitan niya at para sa kaniya ang lahat ng bagay.+ Sumakaniya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman.+ Amen.

Talababa