Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Roma 10:1-21

10  Mga kapatid, ang kabutihang-loob ng aking puso at ang aking pagsusumamo sa Diyos para sa kanila ay tunay ngang para sa kanilang kaligtasan.+  Sapagkat nagpapatotoo ako tungkol sa kanila na may sigasig+ sila sa Diyos; ngunit hindi ayon sa tumpak na kaalaman;+  sapagkat, dahil sa hindi pagkaalam sa katuwiran ng Diyos+ kundi pinagsisikapang itatag ang sa kanilang sarili,+ hindi sila nagpasakop sa katuwiran ng Diyos.+  Sapagkat si Kristo ang wakas ng Kautusan,+ upang ang bawat isa na nananampalataya ay magkaroon ng katuwiran.+  Sapagkat isinulat ni Moises na ang tao na gumagawa ng katuwiran ng Kautusan ay mabubuhay sa pamamagitan nito.+  Ngunit ang katuwiran na resulta ng pananampalataya ay nagsasalita sa ganitong paraan: “Huwag mong sabihin sa iyong puso,+ ‘Sino ang aakyat sa langit?’+ samakatuwid nga, upang ibaba si Kristo;+  o, ‘Sino ang bababa sa kalaliman?’+ samakatuwid nga, upang iahon si Kristo mula sa mga patay.”+  Ngunit ano ang sinasabi nito? “Ang salita ay malapit sa iyo, nasa iyong sariling bibig at nasa iyong sariling puso”;+ samakatuwid nga, ang “salita”+ ng pananampalataya, na aming ipinangangaral.+  Sapagkat kung hayagan mong sinasabi yaong ‘salita sa iyong sariling bibig,’+ na si Jesus ay Panginoon,+ at nananampalataya ka sa iyong puso na ibinangon siya ng Diyos mula sa mga patay,+ ikaw ay maliligtas.+ 10  Sapagkat sa pamamagitan ng puso+ ang isa ay nananampalataya ukol sa katuwiran, ngunit sa pamamagitan ng bibig ang isa ay gumagawa ng pangmadlang pagpapahayag+ ukol sa kaligtasan. 11  Sapagkat sinasabi ng Kasulatan: “Walang sinumang naglalagak+ sa kaniya ng kaniyang pananampalataya ang mabibigo.”+ 12  Sapagkat walang pagkakaiba ang Judio at ang Griego,+ sapagkat may iisang Panginoon sa lahat, na mayaman+ sa lahat niyaong mga tumatawag sa kaniya. 13  Sapagkat “ang bawat isa na tumatawag sa pangalan ni Jehova ay maliligtas.”+ 14  Gayunman, paano sila tatawag sa kaniya na hindi nila sinampalatayanan?+ Paano naman sila mananampalataya sa kaniya na hindi nila napakinggan? Paano naman nila maririnig kung walang mangangaral?+ 15  Paano naman sila mangangaral malibang isinugo sila?+ Gaya nga ng nasusulat: “Pagkaganda-ganda ng mga paa niyaong mga nagpapahayag ng mabuting balita ng mabubuting bagay!”+ 16  Gayunpaman, hindi lahat sa kanila ay sumunod sa mabuting balita.+ Sapagkat sinasabi ni Isaias: “Jehova, sino ang nananampalataya sa bagay na narinig mula sa amin?”+ 17  Kaya ang pananampalataya ay kasunod ng bagay na narinig.+ Ang bagay na narinig naman ay sa pamamagitan ng salita tungkol kay Kristo.+ 18  Gayunpaman ay itatanong ko, Hindi sila nabigong makarinig, hindi ba? Aba, sa katunayan, “sa buong lupa ay lumabas ang kanilang tinig,+ at hanggang sa mga dulo ng tinatahanang lupa ang kanilang mga pananalita.”+ 19  Gayunpaman ay itatanong ko, Hindi nabigong makaalam ang Israel, hindi ba?+ Una ay sinasabi ni Moises: “Pupukawin ko kayo sa paninibugho sa pamamagitan niyaong hindi isang bansa; pupukawin ko kayo sa matinding galit sa pamamagitan ng isang hangal na bansa.”+ 20  Ngunit si Isaias ay lubhang nagpakatapang at nagsasabi: “Nasumpungan ako niyaong mga hindi humahanap sa akin;+ naging hayag ako roon sa mga hindi nagtatanong tungkol sa akin.”+ 21  Ngunit may kinalaman sa Israel ay sinasabi niya: “Buong araw na iniunat ko ang aking mga kamay sa isang bayan na masuwayin+ at sumasagot nang palabán.”+

Talababa