Accessibility setting

Pumili ng wika

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online

BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Roma 1:1-32

1  Si Pablo, isang alipin+ ni Jesu-Kristo at tinawag+ upang maging apostol,+ ibinukod ukol sa mabuting balita ng Diyos,+  na ipinangako niya noong una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta+ sa banal na Kasulatan,  tungkol sa kaniyang Anak, na nagmula sa binhi ni David+ ayon sa laman,+  ngunit sa pamamagitan ng kapangyarihan+ ay ipinahayag na Anak ng Diyos+ ayon sa espiritu+ ng kabanalan sa pamamagitan ng pagkabuhay-muli mula sa mga patay+—oo, si Jesu-Kristo na ating Panginoon,  na sa pamamagitan niya ay tumanggap tayo ng di-sana-nararapat na kabaitan+ at ng pagka-apostol+ upang magkaroon ng pagkamasunurin sa pananampalataya sa gitna ng lahat ng mga bansa+ may kaugnayan sa kaniyang pangalan,  na sa gitna ng mga bansang ito ay kayo rin yaong mga tinawag upang maging kay Jesu-Kristo—  sa lahat ng mga nasa Roma bilang mga minamahal ng Diyos, tinawag+ upang maging mga banal:+ Magkaroon nawa kayo ng di-sana-nararapat na kabaitan at kapayapaan+ mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesu-Kristo.+  Una sa lahat, nagpapasalamat ako+ sa aking Diyos sa pamamagitan ni Jesu-Kristo may kinalaman sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay pinag-uusapan+ sa buong sanlibutan.  Sapagkat ang Diyos, na siyang pinag-uukulan ko ng sagradong paglilingkod taglay ang aking espiritu may kaugnayan sa mabuting balita tungkol sa kaniyang Anak, ang aking saksi+ kung paanong walang-lubay ko kayong laging binabanggit sa aking mga panalangin,+ 10  na nagsusumamo na kung posible nga lamang ay pagpalain ako ngayon sa wakas sa kalooban+ ng Diyos upang makapariyan sa inyo. 11  Sapagkat nananabik akong makita kayo,+ upang maibahagi ko sa inyo ang ilang espirituwal na kaloob+ nang sa gayon ay mapatatag kayo; 12  o, kaya, upang magkaroon ng pagpapalitan ng pampatibay-loob+ sa gitna ninyo, ng bawat isa sa pamamagitan ng pananampalataya ng iba,+ kapuwa ang sa inyo at sa akin. 13  Ngunit hindi ko nais na hindi ninyo malaman, mga kapatid,+ na maraming ulit kong nilayon na makapariyan sa inyo,+ ngunit nahahadlangan ako hanggang sa ngayon, upang magkaroon din ako ng ilang bunga+ sa inyo gaya ng sa iba pang mga bansa. 14  Kapuwa sa mga Griego at sa mga Barbaro, kapuwa sa marurunong+ at sa mga hangal ay may utang ako: 15  kaya may pananabik sa ganang akin na ipahayag din ang mabuting balita+ sa inyo riyan sa Roma.+ 16  Sapagkat hindi ko ikinahihiya+ ang mabuting balita; ito, sa katunayan, ang kapangyarihan ng Diyos+ ukol sa pagliligtas sa bawat isa na may pananampalataya,+ sa Judio muna+ at gayundin sa Griego;+ 17  sapagkat dito ang katuwiran ng Diyos+ ay nasisiwalat dahil sa pananampalataya+ at tungo sa pananampalataya, gaya ng nasusulat: “Ngunit ang matuwid—sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay siya.”+ 18  Sapagkat ang poot ng Diyos+ ay isinisiwalat mula sa langit laban sa lahat ng pagka-di-makadiyos at kalikuan+ ng mga tao na sumasawata sa katotohanan+ sa likong paraan,+ 19  sapagkat anumang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay hayag sa gitna nila,+ sapagkat inihayag ito ng Diyos sa kanila.+ 20  Sapagkat ang kaniyang di-nakikitang+ mga katangian ay malinaw na nakikita mula pa sa pagkalalang ng sanlibutan,+ sapagkat napag-uunawa ang mga ito sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa,+ maging ang kaniyang walang-hanggang kapangyarihan+ at pagka-Diyos,+ anupat wala silang maidadahilan;+ 21  sapagkat, bagaman nakilala nila ang Diyos, hindi nila siya niluwalhati bilang Diyos ni pinasalamatan man nila siya,+ kundi sila ay naging walang-isip+ sa kanilang mga pangangatuwiran at ang kanilang walang-talinong puso ay nagdilim.+ 22  Bagaman iginigiit na marurunong sila, sila ay naging mangmang+ 23  at ang kaluwalhatian+ ng Diyos na walang kasiraan ay ginawa nilang isang bagay na tulad ng larawan+ ng taong may kasiraan at ng mga ibon at mga nilalang na may apat na paa at mga gumagapang na bagay.+ 24  Kaya nga ibinigay sila ng Diyos sa karumihan, kaayon ng mga pagnanasa ng kanilang mga puso,+ upang ang kanilang mga katawan+ ay mawalang-dangal sa gitna nila,+ 25  maging yaong mga nagpalit ng katotohanan+ ng Diyos tungo sa kasinungalingan+ at nagpakundangan at nag-ukol ng sagradong paglilingkod sa nilalang sa halip na sa Isa na lumalang, na pinagpala magpakailanman. Amen. 26  Kaya naman ibinigay sila ng Diyos sa kahiya-hiyang mga pita sa sekso,+ sapagkat kapuwa ang kanilang mga babae ay nagpalit ng likas na gamit ng kanilang sarili tungo sa isa na salungat sa kalikasan;+ 27  at gayundin maging ang mga lalaki ay nag-iwan ng likas na paggamit sa babae+ at nagningas nang matindi sa kanilang masamang pita sa isa’t isa, mga lalaki sa mga kapuwa lalaki,+ na ginagawa ang malaswa+ at tinatanggap sa kanilang sarili ang lubos na kabayaran,+ na siyang nararapat sa kanilang kamalian.+ 28  At kung paanong hindi nila sinang-ayunang kilalanin ang Diyos ayon sa tumpak na kaalaman,+ ibinigay sila ng Diyos sa isang di-sinang-ayunang kalagayan ng isip,+ upang gawin ang mga bagay na hindi nararapat,+ 29  palibhasa’y puspos sila ng lahat ng kalikuan,+ kabalakyutan,+ kaimbutan,+ kasamaan,+ na punô ng inggit,+ pagpaslang,+ hidwaan,+ panlilinlang,+ mapaminsalang kalooban,+ na mga mapagbulong,+ 30  mga naninira nang talikuran,+ mga napopoot sa Diyos, mga walang pakundangan,+ mga palalo,+ mga mapagmapuri sa sarili,+ mga mangangatha ng nakapipinsalang mga bagay,+ mga masuwayin sa mga magulang,+ 31  mga walang unawa,+ mga bulaan sa mga kasunduan,+ mga walang likas na pagmamahal,+ mga walang-awa.+ 32  Bagaman lubus-lubusang alam ng mga ito ang matuwid na batas ng Diyos,+ na ang mga nagsasagawa ng gayong mga bagay ay karapat-dapat sa kamatayan,+ hindi lamang nila patuloy na ginagawa ang mga iyon kundi sinasang-ayunan+ din yaong mga nagsasagawa ng mga iyon.

Talababa