Accessibility setting

Pumili ng wika

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online

BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Panaghoy 2:1-22

א [Alep] 2  O ano’t sa kaniyang galit ay tinatakpan ni Jehova ng ulap ang anak na babae ng Sion!+ Mula sa langit ay inihagis niya sa lupa+ ang kagandahan ng Israel.+ At hindi niya inalaala ang kaniyang tuntungan+ noong araw ng kaniyang galit. ב [Bet]   Si Jehova ay nanlamon, hindi niya kinahabagan ang alinman sa mga tinatahanang dako+ ng Jacob. Sa kaniyang poot ay giniba niya ang mga nakukutaang dako+ ng anak na babae ng Juda. Inilugmok niya sa lupa,+ nilapastangan niya ang kaharian+ at ang mga prinsipe nito.+ ג [Gimel]   Sa init ng galit ay pinutol niya ang bawat sungay ng Israel.+ Iniurong niya ang kaniyang kanang kamay mula sa harap ng kaaway;+ At sa Jacob ay patuloy siyang nagniningas na parang nagliliyab na apoy na nanlalamon sa buong palibot.+ ד [Dalet]   Niyapakan niya ang kaniyang busog tulad ng isang kaaway.+ Ang kaniyang kanang kamay+ ay lumagay sa dako nito Tulad ng isang kalaban,+ at pinagpapatay niya ang lahat ng mga kanais-nais sa paningin.+ Sa tolda+ ng anak na babae ng Sion ay ibinuhos niya ang kaniyang pagngangalit, na parang apoy.+ ה [He]   Si Jehova ay naging parang kaaway.+ Nilamon niya ang Israel.+ Nilamon niya ang lahat ng mga tirahang tore nito;+ giniba niya ang kaniyang mga nakukutaang dako.+ At sa anak na babae ng Juda ay pinararami niya ang pagdadalamhati at pagtaghoy.+ ו [Waw]   At pinakikitunguhan niya nang marahas ang kaniyang kubol+ gaya niyaong nasa isang hardin.+ Sinira niya ang kaniyang kapistahan. Pinangyari ni Jehova na ang kapistahan+ at ang sabbath ay malimot sa Sion, At sa kaniyang galít na pagtuligsa ay hindi siya nagpapakita ng paggalang sa hari at saserdote.+ ז [Zayin]   Tinanggihan ni Jehova ang kaniyang altar.+ Iwinaksi niya ang kaniyang santuwaryo.+ Sa kamay ng kaaway ay isinuko niya ang mga pader ng mga tirahang tore nito.+ Sa bahay ni Jehova ay inilakas nila ang kanilang tinig, gaya ng sa araw ng kapistahan.+ ח [Ket]   Inisip ni Jehova na gibain ang pader+ ng anak na babae ng Sion. Iniunat niya ang pising panukat.+ Hindi niya iniurong ang kaniyang kamay mula sa paglamon.+ At pinagdadalamhati niya ang muralya at ang pader.+ Magkasamang naglalaho ang mga iyon. ט [Tet]   Ang mga pintuang-daan+ nito ay lumubog sa mismong lupa. Kaniyang sinira at pinagdurug-durog ang mga halang nito. Ang hari nito at ang mga prinsipe nito ay nasa gitna ng mga bansa.+ Walang kautusan.+ Ang mga propeta rin nito ay walang nasumpungang pangitain mula kay Jehova.+ י [Yod] 10  Ang matatandang lalaki ng anak na babae ng Sion ay nakaupo sa lupa, na doon ay nananatili silang tahimik.+ Naglagay sila ng alabok sa kanilang ulo.+ Nagbigkis sila ng telang-sako.+ Ang mga dalaga ng Jerusalem ay nagbaba ng kanilang ulo sa mismong lupa.+ כ [Kap] 11  Ang aking mga mata ay nagwawakas dahil sa mga luha.+ Ang aking mga bituka ay nababagabag.+ Ang aking atay ay nabuhos sa mismong lupa,+ dahil sa pagbagsak ng anak na babae ng aking bayan,+ Dahilan sa panlulupaypay ng bata at ng pasusuhin sa mga liwasan ng bayan.+ ל [Lamed] 12  Sa kanilang mga ina ay lagi nilang sinasabi: “Nasaan ang butil at alak?”+ Dahil sa kanilang panlulupaypay na gaya ng isang napatay sa mga liwasan ng lunsod, Dahil sa pagkakabuhos ng kanilang kaluluwa sa dibdib ng kanilang mga ina. מ [Mem] 13  Sa ano kita gagamiting saksi? Ano ang itutulad ko sa iyo, O anak na babae ng Jerusalem?+ Ano ang ipapantay ko sa iyo, upang maaliw kita, O anak na dalaga ng Sion?+ Sapagkat ang iyong pagkasira+ ay sinlaki nga ng dagat. Sino ang makapagpapagaling sa iyo?+ נ [Nun] 14  Ang iyong sariling mga propeta ay nagpangitain para sa iyo ng walang-kabuluhan at di-nakasisiyang mga bagay,+ At hindi nila inilantad ang iyong kamalian upang iurong ang iyong pagkabihag,+ Kundi patuloy silang nagpapangitain para sa iyo ng walang-kabuluhan at nagliligaw na mga kapahayagan.+ ס [Samek] 15  Sa iyo ay ipinapalakpak ng lahat ng nagdaraan sa lansangan ang kanilang mga kamay.+ Sila ay sumisipol+ at patuloy na nag-iiling ng kanilang ulo+ sa anak na babae ng Jerusalem, na sinasabi: “Ito ba ang lunsod na sinasabi nila noon, ‘Iyon ang kasakdalan ng kariktan, isang pagbubunyi ng buong lupa’?”+ פ [Pe] 16  Laban sa iyo ay ibinuka ng lahat ng iyong mga kaaway ang kanilang bibig.+ Sumisipol sila at pinagngangalit ang mga ngipin.+ Sinasabi nila: “Lalamunin natin siya.+ Ito nga ang araw na ating hinihintay.+ Nasumpungan natin! Nakita natin!”+ ע [Ayin] 17  Ginawa ni Jehova kung ano ang nasa kaniyang isip.+ Tinupad niya ang kaniyang pananalita,+ Yaong ipinag-utos niya mula pa noong mga araw ng sinaunang panahon.+ Siya ay gumiba at hindi nahabag.+ At laban sa iyo ay pinagsasaya niya ang kaaway.+ Pinataas niya ang sungay ng iyong mga kalaban.+ צ [Tsade] 18  Ang kanilang puso ay dumaing kay Jehova,+ O pader ng anak na babae ng Sion.+ Magpadaloy ka ng mga luha na parang ilog araw at gabi.+ Huwag kang magpakamanhid sa iyong sarili. Huwag nawang manahimik ang balintataw ng iyong mata. ק [Kop] 19  Bumangon ka! Manangis ka sa gabi sa pasimula ng mga pagbabantay sa umaga.+ Ibuhos mong parang tubig ang iyong puso+ sa harap ng mukha+ ni Jehova. Itaas mo sa kaniya ang iyong mga palad+ alang-alang sa kaluluwa ng iyong mga anak, Na nanlulupaypay dahil sa taggutom sa bukana ng lahat ng lansangan.+ ר [Res] 20  Tingnan mo, O Jehova, at masdan+ ang isa na pinakitunguhan mo nang may kahigpitan sa ganitong paraan. Dapat bang kainin ng mga babae ang kanilang sariling bunga, ang mga anak na isinilang na may hustong anyo,+ O sa santuwaryo ba ni Jehova ay dapat patayin ang saserdote at ang propeta?+ ש [Shin] 21  Ang batang lalaki at ang matandang lalaki+ ay humiga sa lupa ng mga lansangan.+ Ang aking mga dalaga at ang aking mga binata ay nabuwal sa pamamagitan ng tabak.+ Ikaw ay pumatay sa araw ng iyong galit.+ Pumatay ka ng marami;+ hindi ka nahabag.+ ת [Taw] 22  Gaya ng sa araw ng kapistahan+ ay tinawag mo ang mga dakong pinanirahan ko bilang dayuhan sa buong palibot. At sa araw ng poot ni Jehova ay walang nasumpungang takas o sinumang nakaligtas;+ Yaong mga iniluwal kong may hustong anyo at inaruga, nilipol sila ng aking kaaway.+

Talababa