Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Nehemias 6:1-19

6  At nangyari, nang masabi nga kina Sanbalat+ at Tobia+ at kay Gesem+ na Arabe+ at sa iba pa sa aming mga kaaway na itinayo kong muli ang pader+ at wala nang puwang na natira roon (bagaman hanggang sa panahong iyon ang mga pinto+ ay hindi ko pa nailalagay sa mga pintuang-daan),+  si Sanbalat at si Gesem ay kaagad na nagsugo sa akin, na nagsasabi: “Pumarito ka, at magtagpo+ tayong sama-sama sa mga nayon ng kapatagang libis ng Ono+ ayon sa pagkakasunduan.” Ngunit sila ay nagpapakana na gawan ako ng pinsala.+  Kaya nagsugo ako ng mga mensahero sa kanila,+ na sinasabi: “Isang malaking gawain ang aking ginagawa,+ at hindi ako makabababa. Bakit kailangang matigil ang gawain habang iniiwan ko iyon upang bumaba sa inyo?”+  Gayunman, ipinarating nila sa akin ang gayunding salita nang apat na ulit, at lagi kong itinutugon sa kanila ang gayunding salita.  Nang maglaon ay isinugo ni Sanbalat+ sa akin ang kaniyang tagapaglingkod na may gayunding salita sa ikalimang ulit, na may isang bukás na liham sa kaniyang kamay.  Nakasulat doon: “Sa gitna ng mga bansa ay narinig iyon, at sinasabi iyon ni Gesem,+ na ikaw at ang mga Judio ay nagpapakanang maghimagsik.+ Iyan ang dahilan kung bakit mo itinatayo ang pader; at ikaw ay magiging isang hari sa kanila,+ ayon sa mga salitang ito.  At mayroon pa ngang mga propeta na inatasan mong manawagan tungkol sa iyo sa buong Jerusalem, na nagsasabi, ‘May isang hari sa Juda!’ At ngayon ay sasabihin sa hari ang mga bagay na tulad nito. Kaya ngayon ay pumarito ka, at magsanggunian tayong magkasama.”+  Gayunman, nagsugo ako sa kaniya, na sinasabi: “Ang mga bagay na gaya ng sinasabi mo ay hindi nangyari,+ kundi kinakatha mo ang mga iyon mula sa iyong sariling puso.”+  Sapagkat tinatangka nilang lahat na takutin kami, na sinasabi: “Ang kanilang mga kamay+ ay lalaylay mula sa gawain anupat hindi iyon magagawa.” Ngunit ngayon ay palakasin mo ang aking mga kamay.+ 10  At pumasok ako sa bahay ni Semaias na anak ni Delaias na anak ni Mehetabel habang siya ay nagkukulong.+ At sinabi niya: “Magtagpo tayo ayon sa pagkakasunduan+ sa bahay ng tunay na Diyos, sa loob ng templo,+ at isara natin ang mga pinto ng templo; sapagkat papasok sila upang patayin ka, sa gabi+ man ay papasok sila upang patayin ka.” 11  Ngunit sinabi ko: “Dapat bang tumakas ang isang lalaking tulad ko?+ At sinong gaya ko ang makapapasok sa templo at mabubuhay?+ Hindi ako papasok!” 12  Kaya nagsiyasat ako, at narito, hindi ang Diyos+ ang nagsugo sa kaniya, kundi sinalita+ niya ang hulang ito laban sa akin sapagkat inupahan+ siya ni Tobia at ni Sanbalat.+ 13  Sa dahilang ito ay inupahan+ siya upang matakot+ ako at gayon ang gawin ko, at ako ay tiyak na magkakasala+ at tiyak na may panghahawakan silang isang masamang reputasyon,+ upang madusta nila ako.+ 14  Alalahanin mo,+ O Diyos ko, si Tobia+ at si Sanbalat, ayon sa mga gawang ito ng bawat isa, at gayundin si Noadias na propetisa+ at ang iba pa sa mga propeta na laging nagsisikap na takutin ako. 15  Sa kalaunan ay natapos ang pader+ nang ikadalawampu’t limang araw ng Elul, sa loob ng limampu’t dalawang araw. 16  At nangyari, nang marinig iyon ng lahat ng aming mga kaaway+ at nang makita iyon ng lahat ng bansang nasa palibot namin, kaagad silang lubhang napababa sa kanilang sariling paningin, at nalaman nila na ang gawaing ito ay nagawa dahil sa aming Diyos.+ 17  Noong mga araw ring iyon ay nagpapadala ng maraming liham kay Tobia+ ang mga taong mahal+ ng Juda at yaong mga mula kay Tobia ay dumarating sa kanila. 18  Sapagkat marami sa Juda ang nanumpa sa kaniya, sapagkat siya ay manugang ni Secanias na anak ni Arah;+ at kinuha ni Jehohanan na kaniyang anak ang anak na babae ni Mesulam+ na anak ni Berekias. 19  Gayundin, patuloy silang nagsasabi sa harap ko ng mabubuting bagay tungkol sa kaniya.+ At ang aking mga salita ay patuloy nilang inihahatid sa kaniya. May mga liham na ipinadala si Tobia upang takutin ako.+

Talababa