Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Nahum 3:1-19

3  Sa aba ng lunsod ng pagbububo ng dugo.+ Siya ay punung-punô ng panlilinlang at ng pagnanakaw. Ang panghuhuli ay hindi tumitigil!  Naroon ang haginit ng panghagupit+ at ang ugong ng pagkalampag ng gulong, at ang kumakaripas na kabayo at ang lumuluksong karo.+  Ang nakasakay na mangangabayo, at ang liyab ng tabak, at ang kidlat ng sibat,+ at ang karamihan ng mga napatay, at ang malaking bunton ng mga bangkay; at walang katapusan ang mga bangkay. Palagi silang natitisod sa kanilang mga bangkay;  dahil sa dami ng mga pagpapatutot ng patutot,+ na kaakit-akit sa kagandahan, isang babaing dalubhasa sa panggagaway, siya na naninilo ng mga bansa sa pamamagitan ng kaniyang mga pagpapatutot at ng mga pamilya sa pamamagitan ng kaniyang mga panggagaway.+  “Narito! Ako ay laban sa iyo,”+ ang sabi ni Jehova ng mga hukbo, “at ilililis ko ang panakip ng iyong laylayan sa iyong mukha, at ipakikita ko sa mga bansa ang iyong kahubaran,+ at sa mga kaharian ang iyong kasiraang-puri.  At maghahagis ako sa iyo ng mga kasuklam-suklam na bagay,+ at gagawin kitang kaaba-aba; at gagawin kitang isang panoorin.+  At mangyayari nga na ang lahat ng makakakita sa iyo ay tatakas mula sa iyo+ at magsasabi, ‘Ang Nineve ay sinamsaman! Sino ang makikiramay sa kaniya?’ Saan ako hahanap ng mga mang-aaliw para sa iyo?  Mas mabuti ka pa ba kaysa sa No-amon,+ na nakaupo sa tabi ng mga kanal ng Nilo?+ Ang tubig ay nasa buong palibot niya, na ang kaniyang yaman ay ang dagat, na ang kaniyang pader ay mula sa dagat.  Ang Etiopia ay kaniyang buong kalakasan, ang Ehipto rin;+ at walang hangganan iyan. Ang Put at ang mga taga-Libya ay nakatulong sa iyo.+ 10  Siya rin ay naukol sa pagkatapon; yumaon siya sa pagkabihag.+ Ang kaniya ring sariling mga anak ay pinagluray-luray sa bukana ng lahat ng lansangan;+ at ang kaniyang mga taong maluwalhati ay pinagpalabunutan nila,+ at ang lahat ng kaniyang mga dakila ay iginapos ng mga pangaw.+ 11  “Ikaw man ay malalasing din;+ ikaw ay matatago.+ Maghahanap ka rin ng moog laban sa kaaway.+ 12  Ang lahat ng iyong nakukutaang dako ay gaya ng mga puno ng igos na may mga unang hinog na bunga, na kapag nayugyog ay tiyak na mahuhulog sa bibig ng kumakain.+ 13  “Narito! Ang iyong bayan ay mga babae sa gitna mo.+ Sa iyong mga kaaway ay walang pagsalang mabubuksan ang mga pintuang-daan ng iyong lupain. Lalamunin ng apoy ang iyong mga halang.+ 14  Sumalok ka ng tubig para sa pagkubkob para sa iyong sarili.+ Patibayin mo ang iyong mga nakukutaang dako.+ Lumusong ka sa lusak, at yumurak ka sa luwad; hawakan mo ang hulmahan ng laryo. 15  Doon man ay lalamunin ka ng apoy. Lilipulin ka ng tabak.+ Lalamunin ka nito na gaya ng uring balang.+ Magparami kang gaya ng uring balang; magparami kang gaya ng balang. 16  Pinarami mo ang iyong mga negosyante nang higit kaysa sa mga bituin sa langit.+ “Kung tungkol sa uring balang, nagpapalit ito ng kaniyang balat; pagkatapos ay lumilipad na ito. 17  Ang iyong mga tagapagbantay ay gaya ng balang, at ang iyong mga tagapangalap na opisyal ay gaya ng kulupon ng balang. Nagkakampo sila sa mga kural na bato kung araw na maginaw. Sumikat lamang ang araw, at sila ay lilipad na; at wala ngang nakaaalam ng dakong kinaroroonan nila.+ 18  “Ang iyong mga pastol ay nag-antok,+ O hari ng Asirya; ang iyong mga taong mariringal ay namamalagi sa kanilang mga tahanan.+ Ang iyong bayan ay nangalat sa ibabaw ng mga bundok, at hindi sila tinitipon ninuman.+ 19  Walang kaginhawahan sa iyong kasakunaan. Ang iyong sugat ay wala nang paggaling.+ Ang lahat ng makaririnig ng ulat tungkol sa iyo ay tiyak na magpapalakpak ng kanilang mga kamay sa iyo;+ sapagkat sino nga ba ang hindi palaging dinaraanan noon ng iyong kasamaan?”+

Talababa