Accessibility setting

Pumili ng wika

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online

BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Mikas 7:1-20

7  Sa aba ko,+ sapagkat ako ay naging gaya ng mga tinipong bungang pantag-araw, gaya ng himalay ng pamimitas ng ubas!+ Walang kumpol ng ubas na makakain, walang unang igos, na nanasain ng aking kaluluwa!+  Ang matapat ay pumanaw mula sa lupa, at sa gitna ng mga tao ay walang sinumang matuwid.+ Silang lahat ay nag-aabang upang magbubo ng dugo.+ Hinuhuli ng bawat isa ang kaniyang sariling kapatid sa pamamagitan ng pangubkob na lambat.+  Ang kanilang mga kamay ay nasa kasamaan, upang gawin iyon nang may kahusayan;+ ang prinsipe ay may hinihingi, at ang humahatol ay gumagawa nito dahil sa gantimpala,+ at sinasalita ng dakila ang paghahangad ng kaniyang kaluluwa, ng kaniya mismo;+ at pinaghahabi-habi nila ito.  Ang pinakamabuti sa kanila ay gaya ng matinik na palumpong, ang pinakamatapat sa kanila ay masahol pa sa bakod na tinik.+ Ang araw ng iyong mga bantay, ng pagtutuon ng pansin sa iyo, ay darating.+ Ngayon mangyayari ang panlilito sa kanila.+  Huwag kayong manampalataya sa isang kasamahan. Huwag ninyong ilagak ang inyong tiwala sa isang matalik na kaibigan.+ Sa kaniya na nakahiga sa iyong dibdib ay bantayan mo ang mga pagbuka ng iyong bibig.+  Sapagkat hinahamak ng anak na lalaki ang ama; ang anak na babae ay tumitindig laban sa kaniyang ina;+ ang manugang na babae laban sa kaniyang biyenang babae;+ ang mga kaaway ng isang tao ay ang mga tao sa kaniyang sambahayan.+  Ngunit sa ganang akin, si Jehova ang patuloy kong hihintayin.+ Ako ay magpapakita ng mapaghintay na saloobin sa Diyos ng aking kaligtasan.+ Diringgin ako ng aking Diyos.+  Huwag kang magsaya dahil sa akin, O ikaw na babaing kaaway ko.+ Bagaman nabuwal ako, ako ay tiyak na babangon;+ bagaman tumatahan ako sa kadiliman,+ si Jehova ay magiging liwanag sa akin.+  Ang pagngangalit ni Jehova ay titiisin ko—sapagkat ako ay nagkasala laban sa kaniya+—hanggang sa ipakipaglaban niya ang aking usapin sa batas at ilapat nga ang katarungan para sa akin.+ Ilalabas niya ako sa liwanag; titingin ako sa kaniyang katuwiran.+ 10  At makikita ng aking kaaway, at kahihiyan ang tatakip sa kaniya,+ na nagsasabi sa akin: “Nasaan siya, si Jehova na iyong Diyos?”+ Ang aking mga mata ay titingin sa kaniya.+ Siya ngayon ay magiging isang dakong niyuyurakan, gaya ng lusak sa mga lansangan.+ 11  Ang araw ng pagtatayo ng iyong mga batong pader, sa araw na iyon ay magiging malayo ang batas.+ 12  Sa araw na iyon ay paroroon sila hanggang sa iyo mula sa Asirya at sa mga lunsod ng Ehipto, at mula sa Ehipto hanggang sa Ilog;+ at mula sa dagat at dagat, at mula sa bundok at bundok.+ 13  At ang lupain ay magiging tiwangwang na kaguhuan dahil sa mga tumatahan dito, dahilan sa bunga ng kanilang mga pakikitungo.+ 14  Pastulan mo ang iyong bayan sa pamamagitan ng iyong baston,+ ang kawan na iyong mana, ang isa na tumatahang mag-isa sa kagubatan—sa gitna ng isang taniman.+ Pakainin mo sila sa Basan at sa Gilead+ gaya ng mga araw noong sinaunang panahon.+ 15  “Gaya ng mga araw ng iyong paglabas mula sa lupain ng Ehipto ay magpapakita ako sa kaniya ng mga kamangha-manghang bagay.+ 16  Makikita ng mga bansa at ikahihiya nila ang kanilang buong kalakasan.+ Itatakip nila ang kanilang kamay sa kanilang bibig;+ ang kanila mismong mga tainga ay mabibingi. 17  Hihimod sila ng alabok na gaya ng mga serpiyente;+ gaya ng mga reptilya sa lupa ay lalabas silang naliligalig mula sa kanilang mga balwarte.+ Kay Jehova na aming Diyos ay paroroon silang nanginginig, at matatakot sila sa iyo.”+ 18  Sino ang Diyos na tulad mo,+ na nagpapaumanhin sa kamalian at nagpapalampas ng pagsalansang+ ng nalabi sa kaniyang mana?+ Hindi nga niya pananatilihin ang kaniyang galit magpakailanman, sapagkat nalulugod siya sa maibiging-kabaitan.+ 19  Muli niya tayong pagpapakitaan ng awa;+ lulupigin niya ang ating mga kamalian.+ At ihahagis mo sa mga kalaliman ng dagat ang lahat ng kanilang mga kasalanan.+ 20  Ibibigay mo ang katapatan na ibinigay kay Jacob, ang maibiging-kabaitan na ibinigay kay Abraham, na isinumpa mo sa aming mga ninuno mula nang mga araw noong sinaunang panahon.+

Talababa