Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Mateo 7:1-29

7  “Huwag na kayong humatol+ upang hindi kayo mahatulan;  sapagkat sa hatol na inyong inihahatol ay hahatulan kayo;+ at ang panukat na inyong ipinanunukat ay ipanunukat nila sa inyo.+  Kung gayon, bakit mo tinitingnan ang dayami sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo isinasaalang-alang ang tahilan sa iyong sariling mata?+  O paano mo masasabi sa iyong kapatid, ‘Pahintulutan mo akong alisin ang dayami mula sa iyong mata’; gayong, narito! isang tahilan ang nasa iyong sariling mata?+  Mapagpaimbabaw! Alisin mo muna ang tahilan mula sa iyong sariling mata, at kung magkagayon ay makikita mo nang malinaw kung paano aalisin ang dayami mula sa mata ng iyong kapatid.  “Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang anumang banal,+ ni ihagis man ang inyong mga perlas sa harap ng mga baboy, upang hindi nila yurakan+ ang mga iyon sa ilalim ng kanilang mga paa at bumaling at kayo ay lapain.  “Patuloy na humingi,+ at ibibigay ito sa inyo; patuloy na maghanap, at kayo ay makasusumpong; patuloy na kumatok,+ at bubuksan ito sa inyo.  Sapagkat bawat isa na humihingi ay tumatanggap,+ at bawat isa na naghahanap ay nakasusumpong, at sa bawat isa na kumakatok ay bubuksan ito.  Tunay nga, sinong tao sa gitna ninyo ang hinihingan ng kaniyang anak+ ng tinapay—hindi niya siya bibigyan ng bato, hindi ba? 10  O, kaya, hihingi siya ng isda—hindi niya siya bibigyan ng serpiyente, hindi ba? 11  Samakatuwid, kung kayo, bagaman balakyot,+ ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, lalo pa ngang higit na ang inyong Ama na nasa langit ay magbibigay ng mabubuting bagay+ sa mga humihingi sa kaniya! 12  “Lahat ng mga bagay, kung gayon, na ibig ninyong gawin ng mga tao sa inyo,+ gayundin ang dapat ninyong gawin sa kanila; ito, sa katunayan, ang kahulugan ng Kautusan at ng mga Propeta.+ 13  “Pumasok kayo sa makipot na pintuang-daan;+ sapagkat malapad at maluwang ang daan na umaakay patungo sa pagkapuksa, at marami ang mga pumapasok dito; 14  samantalang makipot ang pintuang-daan at masikip ang daan na umaakay patungo sa buhay, at kakaunti ang mga nakasusumpong nito.+ 15  “Maging mapagbantay kayo sa mga bulaang propeta+ na lumalapit sa inyo na nakadamit-tupa,+ ngunit sa loob ay mga dayukdok na lobo sila.+ 16  Sa kanilang mga bunga ay makikilala+ ninyo sila. Ang mga tao ay hindi pumipitas ng ubas mula sa mga tinik o ng igos mula sa mga dawag, hindi ba?+ 17  Gayundin bawat mabuting punungkahoy ay nagluluwal ng mainam na bunga, ngunit bawat bulok na punungkahoy ay nagluluwal ng walang-kabuluhang bunga;+ 18  ang mabuting punungkahoy ay hindi makapamumunga ng walang-kabuluhang bunga, ni ang bulok na punungkahoy man ay makapagluluwal ng mainam na bunga. 19  Bawat punungkahoy na hindi nagluluwal ng mainam na bunga ay pinuputol at inihahagis sa apoy.+ 20  Kung gayon nga, sa kanilang mga bunga ay makikilala ninyo ang mga taong iyon.+ 21  “Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, ‘Panginoon, Panginoon,’ ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang isa na gumagawa+ ng kalooban ng aking Ama na nasa langit.+ 22  Marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon, ‘Panginoon, Panginoon,+ hindi ba kami nanghula sa pangalan mo, at nagpalayas ng mga demonyo sa pangalan mo, at nagsagawa ng maraming makapangyarihang gawa sa pangalan mo?’+ 23  At kung magkagayon ay ipahahayag ko sa kanila: Hindi ko kayo kailanman nakilala!+ Lumayo kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng katampalasanan.+ 24  “Kaya nga ang bawat isa na dumirinig sa mga pananalita kong ito at nagsasagawa ng mga iyon ay itutulad sa isang taong maingat, na nagtayo ng kaniyang bahay sa ibabaw ng batong-limpak.+ 25  At ang ulan ay bumuhos at ang baha ay dumating at ang hangin ay humihip at humampas sa bahay na iyon, ngunit hindi ito gumuho, sapagkat ito ay itinatag sa ibabaw ng batong-limpak. 26  Karagdagan pa, ang bawat isa na nakaririnig sa mga pananalita kong ito at hindi nagsasagawa+ ng mga iyon ay itutulad sa isang taong mangmang,+ na nagtayo ng kaniyang bahay sa buhanginan. 27  At ang ulan ay bumuhos at ang baha ay dumating at ang hangin ay humihip at humampas sa bahay na iyon+ at ito ay gumuho, at ang pagbagsak nito ay matindi.”+ 28  Ngayon nang matapos na ni Jesus ang mga pananalitang ito, bilang resulta ay lubhang namangha+ ang mga pulutong sa kaniyang paraan ng pagtuturo; 29  sapagkat siya ay nagtuturo sa kanila na gaya ng isang taong may awtoridad,+ at hindi gaya ng kanilang mga eskriba.

Talababa