Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Mateo 23:1-39

23  Nang magkagayon ay nagsalita si Jesus sa mga pulutong at sa kaniyang mga alagad,+ na sinasabi:  “Ang mga eskriba+ at ang mga Pariseo ay umupo sa upuan ni Moises.+  Kaya lahat ng mga bagay na sinasabi+ nila sa inyo ay gawin ninyo at tuparin, ngunit huwag ninyong gawin ang ayon sa kanilang mga gawa,+ sapagkat sinasabi nila ngunit hindi isinasagawa.  Nagbibigkis sila ng mabibigat na pasan at ipinapasan ang mga ito sa mga balikat ng mga tao,+ ngunit ayaw man lamang nilang galawin ang mga ito ng kanilang daliri.+  Lahat ng mga gawa na kanilang ginagawa ay ginagawa nila upang makita ng mga tao;+ sapagkat pinalalapad nila ang mga sisidlan [na naglalaman ng kasulatan]+ na isinusuot nila bilang pananggalang, at pinalalaki ang mga palawit+ ng kanilang mga kasuutan.  Nais nila ang pinakatanyag na dako+ sa mga hapunan at ang mga upuan sa unahan sa mga sinagoga,+  at ang mga pagbati+ sa mga pamilihan at ang tawagin ng mga tao na Rabbi.+  Ngunit kayo, huwag kayong patawag na Rabbi, sapagkat iisa ang inyong guro,+ samantalang lahat kayo ay magkakapatid.  Isa pa, huwag ninyong tawaging inyong ama ang sinuman sa lupa, sapagkat iisa ang inyong Ama,+ ang Isa na makalangit. 10  Ni huwag kayong patawag na ‘mga lider,’+ sapagkat ang inyong Lider ay iisa, ang Kristo. 11  Ngunit ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo.+ 12  Sinumang nagtataas ng kaniyang sarili ay ibababa,+ at sinumang nagbababa ng kaniyang sarili ay itataas.+ 13  “Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Pariseo, mga mapagpaimbabaw! sapagkat isinasara+ ninyo ang kaharian ng langit sa harap ng mga tao; sapagkat kayo+ mismo ay hindi pumapasok, ni pinahihintulutan man ninyong makapasok yaong mga papasok na. 14  —— 15  “Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Pariseo, mga mapagpaimbabaw!+ sapagkat tinatawid ninyo ang dagat at ang tuyong lupa upang gawing proselita ang isa, at kapag naging gayon siya ay pinangyayari ninyong mapahanay siya ukol sa Gehenna na makalawang ulit pa kaysa sa inyong sarili. 16  “Sa aba ninyo, mga bulag na tagaakay,+ na nagsasabi, ‘Kung ipanumpa ng sinuman ang templo, ito ay walang anuman; ngunit kung ipanumpa ng sinuman ang ginto ng templo, siya ay mananagot.’+ 17  Mga mangmang at mga bulag! Alin, sa katunayan, ang mas dakila, ang ginto o ang templo na nagpabanal sa ginto?+ 18  Gayundin, ‘Kung ipanumpa ng sinuman ang altar, ito ay walang anuman; ngunit kung ipanumpa ng sinuman ang kaloob sa ibabaw nito, siya ay mananagot.’ 19  Mga bulag! Alin, sa katunayan, ang mas dakila, ang kaloob o ang altar+ na nagpapabanal sa kaloob? 20  Kaya siya na ipinanunumpa ang altar ay ipinanunumpa ito at ang lahat ng mga bagay sa ibabaw nito; 21  at siya na ipinanunumpa ang templo ay ipinanunumpa ito at yaong nananahanan dito;+ 22  at siya na ipinanunumpa ang langit ay ipinanunumpa ang trono ng Diyos+ at yaong nakaupo rito. 23  “Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Pariseo, mga mapagpaimbabaw! sapagkat ibinibigay ninyo ang ikasampu+ ng yerbabuena at ng eneldo at ng komino, ngunit winalang-halaga ninyo ang mas mabibigat na bagay ng Kautusan, samakatuwid nga, katarungan+ at awa+ at katapatan.+ Ang mga bagay na ito ay kinakailangang gawin, gayunma’y huwag waling-halaga ang iba pang mga bagay. 24  Mga bulag na tagaakay,+ na sumasala ng niknik+ ngunit lumululon ng kamelyo!+ 25  “Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Pariseo, mga mapagpaimbabaw! sapagkat nililinis ninyo ang labas ng kopa+ at ng pinggan, ngunit sa loob ay punô ang mga ito ng pandarambong+ at pagmamalabis. 26  Bulag+ na Pariseo, linisin mo muna ang loob ng kopa+ at ng pinggan, upang ang labas nito ay maging malinis din. 27  “Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Pariseo, mga mapagpaimbabaw!+ sapagkat nakakahalintulad kayo ng mga pinaputing+ libingan, na sa labas nga ay nagtitinging maganda ngunit sa loob ay punô ng mga buto ng mga taong patay at ng bawat uri ng karumihan. 28  Sa gayong paraan kayo rin, sa labas nga, ay nagtitinging matuwid sa mga tao,+ ngunit sa loob ay punô kayo ng pagpapaimbabaw at katampalasanan. 29  “Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Pariseo, mga mapagpaimbabaw!+ sapagkat itinatayo ninyo ang mga libingan ng mga propeta at pinapalamutian ang mga alaalang libingan ng mga matuwid,+ 30  at sinasabi ninyo, ‘Kung kami ay nasa mga araw ng aming mga ninuno, hindi kami magiging kabahagi nila sa dugo ng mga propeta.’+ 31  Samakatuwid ay nagpapatotoo kayo laban sa inyong sarili na kayo ay mga anak niyaong mga pumaslang sa mga propeta.+ 32  Kung gayon nga, punuin ninyo ang panukat+ ng inyong mga ninuno. 33  “Mga serpiyente, supling ng mga ulupong,+ paano kayo makatatakas mula sa kahatulan ng Gehenna?+ 34  Sa dahilang ito, narito, nagsusugo+ ako sa inyo ng mga propeta at mga taong marurunong at mga pangmadlang tagapagturo.+ Ang ilan sa kanila ay inyong papatayin+ at ibabayubay, at ang ilan sa kanila ay inyong hahagupitin+ sa inyong mga sinagoga at pag-uusigin sa lunsod-lunsod; 35  upang dumating sa inyo ang lahat ng dugong matuwid na ibinubo sa lupa,+ mula sa dugo ng matuwid+ na si Abel+ hanggang sa dugo ni Zacarias na anak ni Barakias, na pinaslang ninyo sa pagitan ng santuwaryo at ng altar.+ 36  Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang lahat ng mga bagay na ito ay darating sa salinlahing ito.+ 37  “Jerusalem, Jerusalem, ang pumapatay ng mga propeta+ at bumabato+ sa mga isinugo sa kaniya,+—kay dalas na ninais kong tipunin ang iyong mga anak, kung paanong tinitipon ng inahing manok ang kaniyang mga sisiw sa ilalim ng kaniyang mga pakpak!+ Ngunit hindi ninyo ibig.+ 38  Narito! Ang inyong bahay+ ay pinababayaan sa inyo.+ 39  Sapagkat sinasabi ko sa inyo, Hindi na ninyo ako makikita sa anumang paraan mula ngayon hanggang sa inyong sabihin, ‘Pinagpala siya na dumarating sa pangalan ni Jehova!’ ”+

Talababa