Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Mateo 2:1-23

2  Pagkatapos na maipanganak si Jesus sa Betlehem+ ng Judea noong mga araw ni Herodes+ na hari, narito! ang mga astrologo+ mula sa mga silanganing bahagi ay pumaroon sa Jerusalem,  na nagsasabi: “Nasaan ang isa na ipinanganak na hari+ ng mga Judio? Sapagkat nakita namin ang kaniyang bituin+ noong naroon kami sa silangan, at pumarito kami upang mangayupapa sa kaniya.”  Sa pagkarinig nito ay naligalig si Haring Herodes, at ang buong Jerusalem na kasama niya;  at pagkatipon sa lahat ng mga punong saserdote at mga eskriba ng bayan ay nagsimula siyang magtanong sa kanila kung saan ipanganganak ang Kristo.  Sinabi nila sa kaniya: “Sa Betlehem+ ng Judea; sapagkat ganito ang naisulat sa pamamagitan ng propeta,  ‘At ikaw, O Betlehem+ ng lupain ng Juda, ay hindi sa anumang paraan ang pinakawalang-halagang lunsod sa gitna ng mga gobernador ng Juda; sapagkat mula sa iyo ay lalabas ang isa na mamamahala,+ na magpapastol+ sa aking bayan, ang Israel.’ ”  Nang magkagayon ay palihim na ipinatawag ni Herodes ang mga astrologo at maingat na tiniyak mula sa kanila ang panahon ng paglitaw ng bituin;  at, nang isugo sila sa Betlehem, sinabi niya: “Humayo kayo at maingat na hanapin ang bata, at kapag nasumpungan ninyo siya ay ipaalam ninyo sa akin, upang ako rin ay makaparoon at mangayupapa sa kaniya.”+  Nang mapakinggan na nila ang hari ay lumakad na sila; at, narito! ang bituin na nakita nila noong naroon sila sa silangan+ ay nagpauna sa kanila, hanggang sa ito ay huminto sa itaas ng kinaroroonan ng bata. 10  Nang makita ang bituin ay talagang labis silang nagsaya. 11  At nang pumasok sila sa loob ng bahay ay nakita nila ang bata na kasama ni Maria na kaniyang ina, at, matapos sumubsob, sila ay nangayupapa sa kaniya. Binuksan din nila ang kanilang mga kayamanan at inihandog sa kaniya ang mga kaloob, ginto at olibano at mira. 12  Gayunman, dahil binigyan sila ng babalang mula sa Diyos+ sa isang panaginip na huwag bumalik kay Herodes, sila ay umalis patungo sa kanilang lupain sa pamamagitan ng ibang daan. 13  Pagkaalis nila, narito! ang anghel ni Jehova+ ay nagpakita kay Jose sa panaginip, na sinasabi: “Bumangon ka, dalhin mo ang bata at ang kaniyang ina at tumakas ka patungong Ehipto, at manatili ka roon hanggang sa sabihin ko sa iyo; sapagkat hahanapin na ni Herodes ang bata upang patayin ito.” 14  Kaya bumangon siya at dinala ang bata at ang kaniyang ina nang kinagabihan at umalis patungong Ehipto, 15  at nanatili siya roon hanggang sa pagkamatay ni Herodes, upang matupad+ yaong sinalita ni Jehova sa pamamagitan ng kaniyang propeta, na nagsasabi: “Mula sa Ehipto+ ay tinawag ko ang aking anak.” 16  Nang magkagayon, sa pagkakitang pinaglalangan siya ng mga astrologo, si Herodes ay lubhang nagngalit, at nagsugo siya at ipinapatay ang lahat ng mga batang lalaki sa Betlehem at sa lahat ng mga distrito nito, mula dalawang taóng gulang pababa, ayon sa panahon na maingat niyang tiniyak mula sa mga astrologo.+ 17  Nang magkagayon ay natupad yaong sinalita sa pamamagitan ni Jeremias na propeta, na nagsasabi: 18  “Isang tinig ang narinig sa Rama,+ pagtangis at labis na paghagulhol; iyon ay si Raquel+ na tumatangis para sa kaniyang mga anak, at ayaw niyang tumanggap ng kaaliwan, sapagkat sila ay wala na.” 19  Nang mamatay na si Herodes, narito! ang anghel ni Jehova ay nagpakita sa panaginip+ kay Jose sa Ehipto 20  at nagsabi: “Bumangon ka, dalhin mo ang bata at ang kaniyang ina at pumaroon ka sa lupain ng Israel, sapagkat yaong mga naghahanap sa kaluluwa ng bata ay patay na.” 21  Kaya bumangon siya at dinala ang bata at ang kaniyang ina at pumasok sa lupain ng Israel. 22  Ngunit nang marinig niya na si Arquelao ang namamahala bilang hari ng Judea kahalili ng ama nito na si Herodes, siya ay natakot na lumisan patungo roon. Isa pa, yamang binigyan siya ng babalang mula sa Diyos sa isang panaginip,+ siya ay umalis patungo sa teritoryo ng Galilea,+ 23  at dumating at tumahan sa lunsod na pinanganlang Nazaret,+ upang matupad yaong sinalita sa pamamagitan ng mga propeta: “Siya ay tatawaging Nazareno.”+

Talababa