Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Mateo 1:1-25

1  Ang aklat ng kasaysayan+ ni Jesu-Kristo, na anak ni David,+ na anak ni Abraham:+   Naging anak ni Abraham si Isaac;+ naging anak ni Isaac si Jacob;+ naging anak ni Jacob si Juda+ at ang kaniyang mga kapatid;   naging anak ni Juda si Perez+ at si Zera kay Tamar; naging anak ni Perez si Hezron;+ naging anak ni Hezron si Ram;+   naging anak ni Ram si Aminadab; naging anak ni Aminadab si Nason;+ naging anak ni Nason si Salmon;+   naging anak ni Salmon si Boaz kay Rahab;+ naging anak ni Boaz si Obed kay Ruth;+ naging anak ni Obed si Jesse;+   naging anak ni Jesse si David+ na hari.+ Naging anak ni David si Solomon+ sa asawa ni Uria;   naging anak ni Solomon si Rehoboam;+ naging anak ni Rehoboam si Abias; naging anak ni Abias+ si Asa;+   naging anak ni Asa si Jehosapat;+ naging anak ni Jehosapat si Jehoram;+ naging anak ni Jehoram si Uzias;   naging anak ni Uzias si Jotam; naging anak ni Jotam+ si Ahaz;+ naging anak ni Ahaz si Hezekias;+ 10  naging anak ni Hezekias si Manases;+ naging anak ni Manases+ si Amon;+ naging anak ni Amon+ si Josias; 11  naging anak ni Josias+ si Jeconias+ at ang kaniyang mga kapatid sa panahon ng pagkatapon sa Babilonya.+ 12  Pagkatapos ng pagkatapon sa Babilonya ay naging anak ni Jeconias si Sealtiel;+ naging anak ni Sealtiel si Zerubabel;+ 13  naging anak ni Zerubabel si Abiud; naging anak ni Abiud si Eliakim; naging anak ni Eliakim si Azor; 14  naging anak ni Azor si Zadok; naging anak ni Zadok si Akim; naging anak ni Akim si Eliud; 15  naging anak ni Eliud si Eleazar; naging anak ni Eleazar si Matan; naging anak ni Matan si Jacob; 16  naging anak ni Jacob si Jose na asawa ni Maria, na siyang nanganak kay Jesus,+ na tinatawag na Kristo.+ 17  Ang lahat ng mga salinlahi, kung gayon, mula kay Abraham hanggang kay David ay labing-apat na salinlahi, at mula kay David hanggang sa pagkatapon sa Babilonya ay labing-apat na salinlahi, at mula sa pagkatapon sa Babilonya hanggang sa Kristo ay labing-apat na salinlahi. 18  Ngunit ang kapanganakan ni Jesu-Kristo ay sa ganitong paraan. Noong panahon na ang kaniyang inang si Maria ay ipinangakong+ mapangasawa ni Jose, siya ay nasumpungang nagdadalang-tao sa pamamagitan ng banal na espiritu+ bago sila nagsama. 19  Gayunman, si Jose na kaniyang asawa, dahil siya ay matuwid at hindi niya nais na gawin siyang isang pangmadlang panoorin,+ ay nagbalak na diborsiyuhin+ siya nang palihim. 20  Ngunit pagkatapos niyang pag-isipan ang mga bagay na ito, narito! ang anghel ni Jehova ay nagpakita sa kaniya sa panaginip, na nagsasabi: “Jose, anak ni David, huwag kang matakot na iuwi si Maria na iyong asawa, sapagkat yaong pinangyaring maipaglihi niya ay sa pamamagitan ng banal na espiritu.+ 21  Siya ay magsisilang ng isang anak na lalaki, at tatawagin mong Jesus ang kaniyang pangalan,+ sapagkat ililigtas+ niya ang kaniyang bayan+ mula sa kanilang mga kasalanan.”+ 22  Ang lahat ng ito ay talagang nangyari upang matupad yaong sinalita ni Jehova+ sa pamamagitan ng kaniyang propeta,+ na nagsasabi: 23  “Narito! Ang dalaga+ ay magdadalang-tao at magsisilang ng isang anak na lalaki, at tatawagin nilang Emmanuel+ ang pangalan nito,” na kapag isinalin ay nangangahulugang “Sumasaatin ang Diyos.”+ 24  Nang magkagayon ay gumising si Jose mula sa kaniyang pagkakatulog at ginawa ang gaya ng iniutos sa kaniya ng anghel ni Jehova, at iniuwi niya ang kaniyang asawa. 25  Ngunit hindi siya nakipagtalik+ dito hanggang sa ito ay makapagsilang ng isang anak na lalaki;+ at tinawag niyang Jesus ang kaniyang pangalan.+

Talababa