Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Marcos 4:1-41

4  At muli siyang nagsimulang magturo sa tabi ng dagat.+ At isang napakalaking pulutong ang natipon malapit sa kaniya, kung kaya lumulan siya sa isang bangka at umupo habang nasa dagat, ngunit ang buong pulutong sa tabi ng dagat ay nasa baybayin.+  Kaya nagsimula siyang magturo sa kanila ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga ilustrasyon+ at magsabi sa kanila sa kaniyang pagtuturo:+  “Makinig kayo. Narito! Ang manghahasik ay lumabas upang maghasik.+  At habang naghahasik siya, ang ilang binhi ay nahulog sa tabi ng daan, at dumating ang mga ibon at inubos ito.+  At ang iba sa binhi ay nahulog sa dakong mabato kung saan, sabihin pa, wala itong gaanong lupa, at kaagad itong sumibol dahil sa hindi malalim ang lupa.+  Ngunit nang sumikat ang araw, nainitan ito, at palibhasa’y walang ugat ay nalanta ito.+  At ang iba sa binhi ay nahulog sa gitna ng mga tinik, at lumaki ang mga tinik at sinakal ito, at wala itong iniluwal na bunga.+  Ngunit ang iba pa ay nahulog sa mainam na lupa,+ at, nang sumibol at lumago, ang mga ito ay nagsimulang magluwal ng bunga, at ang mga ito ay namumunga ng tatlumpung ulit, at animnapu at isang daan.”+  Kaya idinagdag niya ang pananalita: “Siya na may mga tainga upang makinig ay makinig.”+ 10  Ngayon nang nag-iisa na siya, yaong mga nasa palibot niya na kasama ng labindalawa ay nagsimulang magtanong sa kaniya tungkol sa mga ilustrasyon.+ 11  At nagpasimula siyang magsabi sa kanila: “Sa inyo ay ibinigay ang sagradong lihim+ ng kaharian ng Diyos, ngunit sa mga nasa labas ang lahat ng mga bagay ay nangyayari sa mga ilustrasyon,+ 12  upang, bagaman tumitingin, sila ay makatingin gayunma’y hindi makakita, at, bagaman nakaririnig, sila ay makarinig gayunma’y hindi makuha ang diwa nito, ni manumbalik pa man at mabigyan sila ng kapatawaran.”+ 13  Karagdagan pa, sinabi niya sa kanila: “Hindi ninyo alam ang ilustrasyong ito, kaya paano nga ninyo mauunawaan ang lahat ng iba pang ilustrasyon? 14  “Ang manghahasik ay naghahasik ng salita.+ 15  Ito nga ang mga nasa tabi ng daan kung saan naihasik ang salita; ngunit nang sandaling marinig nila ito ay dumarating si Satanas+ at kinukuha ang salitang naihasik sa kanila.+ 16  At gayundin ito ang mga naihasik sa mga dakong mabato: nang sandaling marinig nila ang salita, tinanggap nila ito nang may kagalakan.+ 17  Gayunma’y wala silang ugat sa kanilang sarili, kundi nananatili sila nang sandaling panahon; pagkatapos, nang sandaling bumangon ang kapighatian o ang pag-uusig dahil sa salita, sila ay natitisod.+ 18  Mayroon pang iba na naihasik sa gitna ng mga tinik; ito yaong mga nakarinig ng salita,+ 19  ngunit ang mga kabalisahan+ ng sistemang ito ng mga bagay at ang mapanlinlang na kapangyarihan ng kayamanan+ at ang mga pagnanasa+ sa iba pang mga bagay ay nakakapasok at sumasakal sa salita, at ito ay nagiging di-mabunga.+ 20  Sa katapus-tapusan, ang mga naihasik sa mainam na lupa ay yaong mga nakikinig sa salita at malugod na tumatanggap nito at nagbubunga ng tatlumpung ulit at animnapu at isang daan.”+ 21  At sinabi pa niya sa kanila: “Ang isang lampara ay hindi dinadala upang ilagay sa ilalim ng basket na panukat o sa ilalim ng higaan, hindi ba? Ito ay dinadala upang ilagay sa ibabaw ng patungan ng lampara, hindi ba?+ 22  Sapagkat walang bagay na nakatago maliban sa layuning mailantad; walang bagay na maingat na nakakubli kundi sa layuning mapahantad.+ 23  Ang sinumang may mga tainga upang makinig, makinig siya.”+ 24  Sinabi pa niya sa kanila: “Magbigay-pansin kayo sa inyong pinakikinggan.+ Ang panukat na inyong ipinanunukat ay ipanunukat sa inyo,+ oo, higit pa ang idaragdag sa inyo.+ 25  Sapagkat siya na mayroon, higit pa ang ibibigay sa kaniya; ngunit siya na wala, maging ang nasa kaniya ay kukunin sa kaniya.”+ 26  Kaya sinabi pa niya: “Sa ganitong paraan ang kaharian ng Diyos ay gaya ng isang tao na naghahagis ng binhi sa lupa,+ 27  at natutulog siya sa gabi at bumabangon sa araw, at ang binhi ay sumisibol at tumataas, kung paano ay hindi niya alam.+ 28  Ang lupa sa ganang sarili ay nagbubunga nang unti-unti, una ay ang dahon, pagkatapos ay ang uhay sa tangkay, sa wakas ay ang kabuuang butil sa uhay. 29  Ngunit sa sandaling ipahintulot ng bunga, isinusulong niya ang karit, sapagkat ang panahon ng pag-aani ay dumating na.” 30  At sinabi pa niya: “Sa ano natin itutulad ang kaharian ng Diyos, o sa anong ilustrasyon natin ito ihaharap?+ 31  Tulad ng butil ng mustasa, na sa panahong ihasik ito sa lupa ay siyang pinakamaliit sa lahat ng mga binhi na nasa lupa+ 32  ngunit kapag ito ay naihasik na, ito ay sumisibol at nagiging mas malaki kaysa sa lahat ng iba pang gulay at tinutubuan ng malalaking sanga,+ anupat ang mga ibon sa langit+ ay nakasusumpong ng masisilungan sa ilalim ng lilim nito.”+ 33  Kaya sa pamamagitan ng maraming ilustrasyon+ na gayong uri ay sinasalita niya sa kanila ang salita, hanggang sa kaya nilang pakinggan. 34  Sa katunayan, kung walang ilustrasyon ay hindi siya nagsasalita sa kanila, ngunit ipinaliliwanag niya nang sarilinan sa kaniyang mga alagad ang lahat ng mga bagay.+ 35  At nang araw na iyon, nang sumapit na ang gabi, sinabi niya sa kanila: “Tumawid tayo sa kabilang baybayin.”+ 36  Kaya, pagkatapos nilang pauwiin ang pulutong, dinala nila siyang sakay ng bangka, na siyang kinalalagyan niya, at may kasama siyang iba pang mga bangka.+ 37  Ngayon ay nagsimula ang isang napakalakas na buhawi, at patuloy na humahampas sa bangka ang mga alon, anupat malapit nang lumubog ang bangka.+ 38  Ngunit siya ay nasa popa, na natutulog sa unan. Kaya ginising nila siya at sinabi sa kaniya: “Guro, hindi ka ba nababahala na mamamatay na kami?”+ 39  Nang magkagayon ay bumangon siya at sinaway ang hangin at sinabi sa dagat: “Tigil! Tumahimik ka!”+ At tumigil ang hangin, at nagkaroon ng lubos na katahimikan.+ 40  Kaya sinabi niya sa kanila: “Bakit mahina ang inyong loob? Wala pa ba kayong anumang pananampalataya?” 41  Ngunit nakadama sila ng kakaibang takot, at sinasabi nila sa isa’t isa: “Sino nga bang talaga ito, sapagkat maging ang hangin at ang dagat ay sumusunod sa kaniya?”+

Talababa