Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Lucas 16:1-31

16  Nang magkagayon ay sinabi pa rin niya sa mga alagad: “May isang taong mayaman at mayroon siyang isang katiwala,+ at ang isang ito ay inakusahan sa kaniya ng maaksayang pangangasiwa ng kaniyang mga pag-aari.+  Kaya tinawag niya siya at sinabi sa kaniya, ‘Ano itong naririnig ko tungkol sa iyo? Ibigay mo ang ulat+ ng iyong pagiging katiwala, sapagkat hindi ka na makapamamahala pa sa bahay.’  Nang magkagayon ay sinabi ng katiwala sa kaniyang sarili, ‘Ano ang gagawin ko, yamang aalisin sa akin ng aking panginoon+ ang pagiging katiwala? Wala akong sapat na lakas upang maghukay, nahihiya akong mamalimos.  Ah! Alam ko na kung ano ang gagawin ko, upang kapag inalis ako sa pagiging katiwala ay tanggapin ako ng mga tao sa kanilang mga tahanan.’+  At pagkatawag sa bawat isa sa mga may utang sa kaniyang panginoon ay sinabi niya sa una, ‘Magkano ang utang mo sa aking panginoon?’  Sinabi niya, ‘Isang daang takal na bat ng langis ng olibo.’ Sinabi niya sa kaniya, ‘Kunin mo ang iyong nasusulat na kasunduan at umupo ka at isulat mong madali na limampu.’  Sumunod, sinabi niya sa isa pa, ‘Ikaw naman, magkano ang utang mo?’ Sinabi niya, ‘Isang daang takal na kor ng trigo.’ Sinabi niya sa kaniya, ‘Kunin mo ang iyong nasusulat na kasunduan at isulat mo na walumpu.’  At pinapurihan ng kaniyang panginoon ang katiwala, bagaman di-matuwid, dahil kumilos siya nang may praktikal na karunungan;+ sapagkat ang mga anak ng sistemang ito ng mga bagay ay mas marunong sa praktikal na paraan sa kanilang sariling salinlahi kaysa sa mga anak ng liwanag.+  “Gayundin, sinasabi ko sa inyo, Makipagkaibigan+ kayo sa ganang inyo sa pamamagitan ng di-matuwid na kayamanan,+ upang kapag nabigo ang mga iyon ay tanggapin nila kayo sa walang-hanggang mga tahanang dako.+ 10  Ang taong tapat sa pinakakaunti ay tapat din sa marami, at ang taong di-matuwid sa pinakakaunti ay hindi rin matuwid sa marami.+ 11  Samakatuwid, kung hindi pa ninyo napatutunayang tapat kayo may kaugnayan sa di-matuwid na kayamanan, sino ang magkakatiwala sa inyo niyaong tunay?+ 12  At kung hindi pa ninyo napatutunayang tapat kayo may kaugnayan sa pag-aari ng iba,+ sino ang magbibigay sa inyo ng para sa inyo? 13  Walang tagapaglingkod sa bahay ang maaaring maging alipin ng dalawang panginoon; sapagkat, alinman sa kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o pipisan siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maging mga alipin ng Diyos at ng Kayamanan.”+ 14  At ang mga Pariseo, na mga maibigin sa salapi, ay nakikinig sa lahat ng mga bagay na ito, at nagsimula silang mangutya sa kaniya.+ 15  Dahil dito ay sinabi niya sa kanila: “Kayo ang mga nag-aaring matuwid sa inyong sarili sa harap ng mga tao,+ ngunit nakikilala ng Diyos ang inyong mga puso;+ sapagkat ang matayog sa mga tao ay kasuklam-suklam na bagay sa paningin ng Diyos.+ 16  “Ang Kautusan at ang mga Propeta ay hanggang kay Juan.+ Mula noon ay ipinahahayag ang kaharian ng Diyos bilang mabuting balita, at bawat uri ng tao ay patuloy na nagpupunyagi patungo roon.+ 17  Tunay nga, mas madali pang lumipas ang langit at lupa+ kaysa hindi matupad ang isang katiting na bahagi+ ng isang titik ng Kautusan.+ 18  “Ang bawat isa na dumidiborsiyo sa kaniyang asawang babae at nag-aasawa ng iba ay nangangalunya, at siya na nag-aasawa sa isang babaing diniborsiyo ng isang asawang lalaki ay nangangalunya.+ 19  “Ngunit may isang taong+ mayaman, at ginagayakan niya noon ang kaniyang sarili ng purpura at lino, nagpapakasaya sa araw-araw nang may karingalan.+ 20  Ngunit isang pulubi na nagngangalang Lazaro ang inilalagay noon sa kaniyang pintuang-daan, punô ng mga sugat 21  at nagnanasang mabusog sa mga bagay na nahuhulog mula sa mesa ng taong mayaman. Oo, lumalapit din ang mga aso at hinihimod ang kaniyang mga sugat. 22  At sa paglakad ng panahon ay namatay+ ang pulubi at dinala siya ng mga anghel sa dakong dibdib+ ni Abraham.+ “Gayundin, ang taong mayaman ay namatay+ at inilibing. 23  At sa Hades ay itiningala niya ang kaniyang mga mata, palibhasa’y nasa paghihirap siya,+ at nakita niya si Abraham sa malayo at si Lazaro na nasa dakong dibdib niya. 24  Kaya siya ay tumawag at nagsabi, ‘Amang Abraham,+ maawa ka sa akin at isugo mo si Lazaro upang isawsaw ang dulo ng kaniyang daliri sa tubig at palamigin ang aking dila,+ sapagkat ako ay nasa panggigipuspos sa naglalagablab na apoy na ito.’+ 25  Ngunit sinabi ni Abraham, ‘Anak, alalahanin mo na tinanggap mo nang lubos ang iyong mabubuting bagay sa iyong buong buhay, ngunit si Lazaro naman ay ang nakapipinsalang mga bagay. Gayunman, ngayon ay may kaaliwan siya rito ngunit ikaw ay nasa panggigipuspos.+ 26  At bukod sa lahat ng mga bagay na ito, isang malaking agwat+ ang inilagay sa pagitan namin at ninyo,+ upang yaong mga nagnanais ay hindi makatawid mula rito patungo sa inyo, ni makatawid man ang mga tao mula riyan patungo sa amin.’+ 27  Nang magkagayon ay sinabi niya, ‘Kung gayon ay hinihiling ko sa iyo, ama, na isugo siya sa bahay ng aking ama, 28  sapagkat mayroon akong limang kapatid, upang makapagpatotoo siya sa kanila nang lubusan, nang sa gayon ay hindi rin sila mapunta sa dakong ito ng pahirap.’ 29  Ngunit sinabi ni Abraham, ‘Nasa kanila si Moises+ at ang mga Propeta;+ pakinggan nila ang mga ito.’+ 30  Nang magkagayon ay sinabi niya, ‘Hindi nga, amang Abraham, ngunit kung isang mula sa mga patay ang paroroon sa kanila ay magsisisi sila.’ 31  Ngunit sinabi niya sa kaniya, ‘Kung hindi sila nakikinig kay Moises+ at sa mga Propeta, hindi rin naman sila mahihikayat kung may isang bumangon mula sa mga patay.’ ”

Talababa