Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Levitico 20:1-27

20  At nagsalita pa si Jehova kay Moises, na sinasabi:  “Sasabihin mo sa mga anak ni Israel, ‘Ang sinumang tao sa mga anak ni Israel, at sinumang naninirahang dayuhan na naninirahan bilang dayuhan sa Israel, na magbigay kay Molec+ ng sinuman sa kaniyang supling, ay papatayin nang walang pagsala. Pupukulin siya ng mga bato ng mga tao sa lupain hanggang sa mamatay.  At kung tungkol sa akin, itatalaga ko ang aking mukha laban sa taong iyon, at lilipulin ko siya mula sa kaniyang bayan,+ sapagkat ibinigay niya kay Molec ang ilan sa kaniyang supling sa layuning dungisan ang aking dakong banal+ at upang lapastanganin ang aking banal na pangalan.+  At kung sasadyaing ikubli ng mga tao ng lupain ang kanilang mga mata mula sa taong iyon kapag ibinibigay niya kay Molec ang sinuman sa kaniyang supling sa pamamagitan ng hindi pagpatay sa kaniya,+  tiyak na itutuon ko naman ang aking mukha laban sa taong iyon at sa kaniyang pamilya,+ at talagang lilipulin ko siya at lahat niyaong may imoral na pakikipagtalik na kasama niya sa pagkakaroon ng imoral na pakikipagtalik+ kay Molec mula sa kanilang bayan.  “‘Kung tungkol sa kaluluwa na bumabaling sa mga espiritista+ at sa mga manghuhula+ ng mga pangyayari upang magkaroon ng imoral na pakikipagtalik sa kanila, itatalaga ko nga ang aking mukha laban sa kaluluwang iyon at lilipulin ko siya mula sa kaniyang bayan.+  “‘At pabanalin ninyo ang inyong sarili at magpakabanal kayo,+ sapagkat ako ay si Jehova na inyong Diyos.  At tutuparin ninyo ang aking mga batas at isasagawa ninyo ang mga iyon.+ Ako ay si Jehova na nagpapabanal sa inyo.+  “‘Kung may sinumang tao na sumusumpa sa kaniyang ama at sa kaniyang ina,+ siya ay papatayin nang walang pagsala.+ Ang kaniyang ama at ang kaniyang ina ang isinumpa niya. Ang kaniyang sariling dugo ay mapapataw sa kaniya.+ 10  “‘Ang isang lalaki na nangangalunya sa asawa ng ibang lalaki ay nangangalunya sa asawa ng kaniyang kapuwa.+ Siya ay papatayin nang walang pagsala, ang lalaking nangalunya at gayundin ang babaing nangalunya.+ 11  At ang lalaking sumisiping sa asawa ng kaniyang ama ay naghantad ng kahubaran ng kaniyang ama.+ Silang dalawa ay papatayin nang walang pagsala. Ang kanilang sariling dugo ay mapapataw sa kanila. 12  At kung ang isang lalaki ay sumiping sa kaniyang manugang na babae, silang dalawa ay papatayin nang walang pagsala.+ Sila ay nakagawa ng paglabag sa kung ano ang likas. Ang kanilang sariling dugo ay mapapataw sa kanila.+ 13  “‘At kapag ang isang lalaki ay sumiping sa isang lalaki na katulad ng pagsiping ng isa sa isang babae, silang dalawa ay nakagawa ng karima-rimarim na bagay.+ Sila ay papatayin nang walang pagsala. Ang kanilang sariling dugo ay mapapataw sa kanila. 14  “‘At kung kukunin ng isang lalaki ang isang babae at ang ina nito, iyon ay mahalay na paggawi.+ Susunugin nila siya at sila sa apoy,+ upang ang mahalay na paggawi+ ay hindi magpatuloy sa gitna ninyo. 15  “‘At kung ibibigay ng isang lalaki sa isang hayop ang kaniyang inilabas na semilya,+ siya ay papatayin nang walang pagsala, at papatayin ninyo ang hayop. 16  At kung ang isang babae ay lumapit sa anumang hayop upang magpasiping+ doon, papatayin mo ang babae at ang hayop. Sila ay papatayin nang walang pagsala. Ang kanilang sariling dugo ay mapapataw sa kanila. 17  “‘At kung kukunin ng isang lalaki ang kaniyang kapatid na babae, na anak ng kaniyang ama o anak ng kaniyang ina, at makita niya ang kahubaran nito, at makita nito ang kaniyang kahubaran, iyon ay kahihiyan.+ Kaya lilipulin sila sa paningin ng mga anak ng kanilang bayan. Ang kahubaran ng kaniyang kapatid na babae ang inihantad niya. Mananagot siya dahil sa kaniyang kamalian. 18  “‘At kung ang isang lalaki ay sumiping sa isang babaing nireregla at ihantad niya ang kahubaran nito, inilantad niya ang agas nito, at inihantad nito ang agas ng kaniyang dugo.+ Kaya silang dalawa ay lilipulin mula sa kanilang bayan. 19  “‘At ang kahubaran ng kapatid na babae ng iyong ina+ at ng kapatid na babae ng iyong ama+ ay huwag mong ihahantad, sapagkat kadugo niya ang inilantad ng isa.+ Mananagot sila dahil sa kanilang kamalian. 20  At ang lalaking sumisiping sa asawa ng kaniyang tiyo ay naghantad ng kahubaran ng kaniyang tiyo.+ Mananagot sila dahil sa kanilang kasalanan. Mamamatay silang walang anak.+ 21  At kung ang isang lalaki ay kumuha sa asawa ng kaniyang kapatid na lalaki, iyon ay isang bagay na nakamumuhi.+ Ang kahubaran ng kaniyang kapatid na lalaki ang inihantad niya. Mananatili silang walang anak. 22  “‘At tutuparin ninyo ang lahat ng aking mga batas+ at lahat ng aking mga hudisyal na pasiya+ at isasagawa ninyo ang mga iyon, upang hindi kayo isuka ng lupain na pagdadalhan ko sa inyo na inyong tatahanan.+ 23  At huwag kayong lalakad ayon sa mga batas ng mga bansa na aking itataboy mula sa harap ninyo,+ sapagkat ginawa nila ang lahat ng bagay na ito at kinamumuhian ko sila.+ 24  Kaya sinabi ko sa inyo:+ “Kayo, sa ganang inyo, ang magmamay-ari ng kanilang lupa, at ako naman ang magbibigay niyaon sa inyo upang ariin iyon, isang lupaing inaagusan ng gatas at pulot-pukyutan.+ Ako ay si Jehova na inyong Diyos, na nagbukod sa inyo mula sa mga bayan.”+ 25  At maglalagay kayo ng pagkakaiba sa pagitan ng malinis na hayop at ng marumi at sa pagitan ng maruming ibon at ng malinis;+ at huwag ninyong gagawing karima-rimarim+ ang inyong mga kaluluwa dahil sa hayop at sa ibon at sa anumang bagay na gumagala sa lupa na ibinukod ko para sa inyo sa pagpapahayag na marumi ang mga iyon. 26  At magpakabanal kayo sa akin,+ sapagkat akong si Jehova ay banal;+ at ibinubukod ko kayo mula sa mga bayan upang maging akin.+ 27  “‘At kung tungkol sa isang lalaki o isang babae na may espiritung sumasanib o espiritu ng panghuhula,+ sila ay papatayin nang walang pagsala.+ Pupukulin nila sila ng mga bato hanggang sa mamatay. Ang kanilang sariling dugo ay mapapataw sa kanila.’”+

Talababa