Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Levitico 14:1-57

14  At si Jehova ay patuloy na nagsalita kay Moises, na sinasabi:  “Ito ang magiging kautusan tungkol sa ketongin+ sa araw ng pagtatatag ng kaniyang pagkakadalisay, kapag dadalhin siya sa saserdote.+  At ang saserdote ay paroroon sa labas ng kampo, at titingnan ng saserdote; at kung ang salot na ketong ay gumaling+ na sa ketongin,  ang saserdote ay mag-uutos nga; at kukuha siya bilang panlinis sa kaniyang sarili ng dalawang buháy na malinis na ibon+ at tablang sedro+ at sinulid na iskarlatang kokus+ at isopo.+  At mag-uutos ang saserdote, at ang isang ibon ay papatayin sa isang sisidlang luwad sa ibabaw ng sariwang tubig.+  Kung tungkol sa buháy na ibon, kukunin niya iyon at ang tablang sedro at ang sinulid na iskarlatang kokus at ang isopo, at isasawsaw niya ang mga iyon at ang buháy na ibon sa dugo ng ibong pinatay sa ibabaw ng sariwang tubig.  Pagkatapos ay iwiwisik+ niya iyon nang pitong ulit+ sa isa na naglilinis ng kaniyang sarili mula sa ketong at ihahayag niya siyang malinis,+ at pakakawalan niya ang buháy na ibon sa malawak na parang.+  “At yaong naglilinis ng kaniyang sarili ay maglalaba ng kaniyang mga kasuutan+ at mag-aahit ng lahat ng kaniyang buhok at maliligo+ sa tubig at magiging malinis, at pagkatapos ay makapapasok siya sa kampo. At tatahan siya sa labas ng kaniyang tolda nang pitong araw.+  At mangyayari nga na sa ikapitong araw ay aahitin niya ang lahat ng kaniyang buhok sa kaniyang ulo+ at sa kaniyang baba at sa kaniyang mga kilay. Oo, aahitin niya ang lahat ng kaniyang buhok, at lalabhan niya ang kaniyang mga kasuutan at paliliguan ang kaniyang laman sa tubig; at siya ay magiging malinis. 10  “At sa ikawalong+ araw ay kukuha siya ng dalawang malulusog na batang barakong tupa at isang malusog na babaing kordero,+ na nasa unang taon nito, at tatlong ikasampu ng isang epa ng mainam na harina bilang handog na mga butil+ na nilagyan ng langis at isang takal na log ng langis;+ 11  at ang taong naglilinis ng kaniyang sarili, at ang mga bagay na iyon, ay ihaharap ng saserdoteng naghayag sa kaniya na malinis sa harap ni Jehova sa pasukan ng tolda ng kapisanan. 12  At kukunin ng saserdote ang isang batang barakong tupa at ihahandog iyon bilang handog ukol sa pagkakasala+ kasama ang takal na log+ ng langis at ikakaway niya ang mga iyon bilang handog na ikinakaway+ sa harap ni Jehova. 13  At papatayin niya ang batang barakong tupa sa dako+ na karaniwang pinagpapatayan ng handog ukol sa kasalanan at ng handog na sinusunog, sa isang dakong banal,+ sapagkat, tulad ng handog ukol sa kasalanan, ang handog ukol sa pagkakasala ay sa saserdote.+ Iyon ay kabanal-banalang bagay. 14  “At ang saserdote ay kukuha ng dugo ng handog ukol sa pagkakasala, at ilalagay iyon ng saserdote sa pingol ng kanang tainga niyaong naglilinis ng kaniyang sarili at sa hinlalaki ng kaniyang kanang kamay at sa hinlalaki ng kaniyang kanang paa.+ 15  At ang saserdote ay kukuha mula sa takal na log+ ng langis at ibubuhos iyon sa kaliwang palad ng saserdote. 16  At isasawsaw ng saserdote ang kaniyang kanang daliri sa langis na nasa kaniyang kaliwang palad at iwiwisik ang langis sa pamamagitan ng kaniyang daliri nang pitong ulit+ sa harap ni Jehova. 17  At mula sa matitira sa langis na nasa kaniyang palad ay lalagyan ng saserdote ang pingol ng kanang tainga niyaong naglilinis ng kaniyang sarili at ang hinlalaki ng kaniyang kanang kamay at ang hinlalaki ng kaniyang kanang paa sa ibabaw ng dugo ng handog ukol sa pagkakasala.+ 18  At ang natitira sa langis na nasa palad ng saserdote ay ilalagay niya sa ulo niyaong naglilinis ng kaniyang sarili, at ang saserdote ay magbabayad-sala+ para sa kaniya sa harap ni Jehova. 19  “At ihaharap ng saserdote ang handog ukol sa kasalanan+ at magbabayad-sala para sa kaniya na naglilinis ng kaniyang sarili mula sa kaniyang karumihan, at pagkatapos ay papatayin niya ang handog na sinusunog. 20  At ihahandog ng saserdote ang handog na sinusunog at ang handog na mga butil+ sa ibabaw ng altar, at ang saserdote+ ay magbabayad-sala para sa kaniya;+ at siya ay magiging malinis.+ 21  “Ngunit, kung siya ay maralita+ at hindi sapat ang kaniyang kakayahan,+ siya ay kukuha nga ng isang batang barakong tupa na handog ukol sa pagkakasala bilang handog na ikinakaway upang magbayad-sala para sa kaniya at ng isang ikasampu ng isang epa ng mainam na harina na nilagyan ng langis bilang handog na mga butil at ng isang takal na log ng langis, 22  at ng dalawang batu-bato+ o dalawang inakáy na kalapati, ayon sa kaniyang kakayahan, at ang isa ay magsisilbing handog ukol sa kasalanan at ang isa pa ay bilang handog na sinusunog. 23  At sa ikawalong araw+ ay dadalhin niya ang mga iyon upang itatag ang kaniyang pagkakadalisay+ sa saserdote sa pasukan ng tolda ng kapisanan+ sa harap ni Jehova. 24  “At kukunin ng saserdote ang batang barakong tupa na handog ukol sa pagkakasala+ at ang takal na log ng langis, at ikakaway ng saserdote ang mga iyon bilang handog na ikinakaway sa harap ni Jehova.+ 25  At papatayin niya ang batang barakong tupa na handog ukol sa pagkakasala, at ang saserdote ay kukuha ng dugo ng handog ukol sa pagkakasala at ilalagay iyon sa pingol ng kanang tainga niyaong naglilinis ng kaniyang sarili at sa hinlalaki ng kaniyang kanang kamay at sa hinlalaki ng kaniyang kanang paa.+ 26  At ang saserdote ay magbubuhos ng langis sa kaliwang palad ng saserdote.+ 27  At iwiwisik+ ng saserdote sa pamamagitan ng kaniyang kanang daliri ang langis na nasa kaniyang kaliwang palad nang pitong ulit sa harap ni Jehova. 28  At ang saserdote ay maglalagay ng langis na nasa kaniyang palad sa pingol ng kanang tainga niyaong naglilinis ng kaniyang sarili at sa hinlalaki ng kaniyang kanang kamay at sa hinlalaki ng kaniyang kanang paa sa ibabaw ng kinaroroonan ng dugo ng handog ukol sa pagkakasala.+ 29  At ang natirang langis na nasa palad ng saserdote ay ilalagay niya sa ulo+ niyaong naglilinis ng kaniyang sarili upang magbayad-sala para sa kaniya sa harap ni Jehova. 30  “At ihahandog niya ang isa sa mga batu-bato o sa mga inakáy na kalapati na abot-kaya niya,+ 31  ang isa sa mga iyon na abot-kaya niya bilang handog ukol sa kasalanan+ at ang isa pa bilang handog na sinusunog+ kasama ng handog na mga butil; at ang saserdote ay magbabayad-sala+ para sa isa na naglilinis ng kaniyang sarili sa harap ni Jehova. 32  “Ito ang kautusan para sa isa na may salot na ketong at walang kakayahan nang itinatatag ang kaniyang pagkakadalisay.” 33  At nagsalita si Jehova kay Moises at kay Aaron, na sinasabi: 34  “Kapag pumasok kayo sa lupain ng Canaan,+ na ibibigay ko sa inyo bilang pag-aari,+ at inilagay ko ang salot na ketong sa isang bahay sa lupain na inyong pag-aari,+ 35  ang nagmamay-ari ng bahay ay paroroon nga at magsasabi sa saserdote, na sinasabi, ‘Tila isang salot ang nakita ko sa bahay.’ 36  At mag-uutos ang saserdote, at aalisan nila ng laman ang bahay bago pumasok ang saserdote upang tingnan ang salot, upang hindi niya ipahayag na marumi ang lahat ng nasa bahay; at pagkatapos ay papasok ang saserdote upang tingnan ang bahay. 37  Kapag nakita na niya ang salot, kung ang salot ay nasa mga dingding ng bahay, na may mga uka na manilaw-nilaw na luntian o mamula-mula, at ang anyo ng mga ito ay mas malalim kaysa sa pinakalabas ng dingding, 38  ang saserdote ay lalabas nga ng bahay hanggang sa pasukan ng bahay at ikukuwarentenas+ niya ang bahay nang pitong araw. 39  “At ang saserdote ay babalik sa ikapitong araw at titingnan niya;+ at kung ang salot ay kumalat sa mga dingding ng bahay, 40  ang saserdote ay mag-uutos nga, at babakbakin+ nila ang mga bato na kinaroroonan ng salot, at itatapon nila ang mga iyon sa labas ng lunsod sa isang dakong marumi. 41  At pakakayuran niya ang buong palibot ng loob ng bahay, at ang argamasang luwad na kanilang kinayas ay ibubuhos nila sa labas ng lunsod sa isang dakong marumi. 42  At kukuha sila ng ibang mga bato at ipapasak ang mga iyon na kahalili ng mga dating bato; at magpapakuha siya ng ibang argamasang luwad, at palalagyan niya ng palitada ang bahay. 43  “Ngunit kung bumalik ang salot at iyon ay lumitaw sa bahay pagkatapos na bakbakin ang mga bato at pagkatapos na kayasan ang bahay at mapalitadahan, 44  ang saserdote+ ay papasok nga at titingnan niya; at kung ang salot ay kumalat sa bahay, iyon ay malubhang ketong+ sa bahay. Iyon ay marumi. 45  At ipagigiba niya ang bahay pati na ang mga bato nito at ang mga tabla nito at lahat ng argamasang luwad ng bahay at ipabubuhat niya iyon sa labas ng lunsod sa isang dakong marumi.+ 46  Ngunit ang sinumang pumasok sa bahay sa alinmang araw ng pagkukuwarentenas+ niyaon ay magiging marumi hanggang sa gabi;+ 47  at ang sinumang humiga sa bahay ay maglalaba ng kaniyang mga kasuutan,+ at ang sinumang kumain sa loob ng bahay ay maglalaba ng kaniyang mga kasuutan. 48  “Ngunit, kung pumaroon ang saserdote at tiningnan niya, at, narito nga, ang salot ay hindi kumalat sa bahay pagkatapos na palitadahan ang bahay, ihahayag nga ng saserdote na malinis ang bahay, sapagkat ang salot ay gumaling na.+ 49  At upang dalisayin ang bahay mula sa kasalanan ay kukuha siya ng dalawang ibon+ at tablang sedro+ at sinulid na iskarlatang kokus+ at isopo. 50  At papatayin niya ang isang ibon sa isang sisidlang luwad sa ibabaw ng sariwang tubig.+ 51  At kukunin niya ang tablang sedro at ang isopo+ at ang sinulid na iskarlatang kokus at ang buháy na ibon at isasawsaw niya ang mga iyon sa dugo ng ibong pinatay at sa sariwang tubig, at iwiwisik niya iyon+ sa bahay nang pitong ulit.+ 52  At dadalisayin niya ang bahay mula sa kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng ibon at ng sariwang tubig at ng buháy na ibon at ng tablang sedro at ng isopo at ng sinulid na iskarlatang kokus. 53  At pakakawalan niya ang buháy na ibon sa labas ng lunsod sa malawak na parang at magbabayad-sala+ para sa bahay; at iyon ay magiging malinis. 54  “Ito ang kautusan may kinalaman sa anumang salot na ketong+ at may kinalaman sa di-karaniwang pagkalugas ng buhok+ 55  at may kinalaman sa ketong sa kasuutan+ at sa bahay, 56  at may kinalaman sa singaw at sa langib at sa pantal,+ 57  upang magbigay ng mga tagubilin+ kung kailan ang isang bagay ay marumi at kung kailan ang isang bagay ay malinis. Ito ang kautusan tungkol sa ketong.”+

Talababa