Accessibility setting

Pumili ng wika

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online

BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Kawikaan 30:1-33

30  Ang mga salita ni Agur na anak ni Jakeh, ang mabigat na mensahe.+ Ang sinabi ng matipunong lalaki kay Itiel, kay Itiel at kay Ucal.  Sapagkat ako ay higit na walang katuwiran kaysa kaninuman,+ at wala akong kaunawaan ng tao;+  at hindi ako natuto ng karunungan;+ at ang kaalaman ng Kabanal-banalan ay hindi ko alam.+  Sino ang umakyat sa langit upang siya ay makababa?+ Sino ang nagtipon ng hangin+ sa palad ng dalawang kamay? Sino ang nagbalot ng mga tubig sa isang balabal?+ Sino ang nagpaangat ng lahat ng mga dulo ng lupa?+ Ano ang kaniyang pangalan+ at ano ang pangalan ng kaniyang anak, kung alam mo?+  Ang bawat pananalita ng Diyos ay dalisay.+ Siya ay isang kalasag sa mga nanganganlong sa kaniya.+  Huwag kang magdagdag sa kaniyang mga salita,+ upang hindi ka niya sawayin, at upang hindi ka mapatunayang isang sinungaling.+  Dalawang bagay ang hinihiling ko sa iyo.+ Huwag mong ipagkait sa akin ang mga iyon bago ako mamatay.+  Ang kabulaanan at ang salitang kasinungalingan ay ilayo mo sa akin.+ Huwag mo akong bigyan ng karalitaan ni ng kayamanan man.+ Ipaubos mo sa akin ang pagkaing itinakda para sa akin,+  upang hindi ako mabusog at ikaila nga kita+ at sabihin ko: “Sino si Jehova?”+ at upang hindi ako sumapit sa karalitaan at magnakaw nga at lapastanganin ko ang pangalan ng aking Diyos.+ 10  Huwag mong siraang-puri ang isang lingkod sa kaniyang panginoon,+ upang hindi ka niya sumpain, at upang hindi ka maituring na may-sala.+ 11  May salinlahing sumusumpa sa kaniyang ama at hindi nito pinagpapala ang kaniyang ina.+ 12  May salinlahing dalisay sa sarili nitong paningin+ ngunit hindi pa nahuhugasan mula sa sarili nitong dumi.+ 13  May salinlahing ang mga mata ay naging O anong tayog! at ang kanilang nagniningning na mga mata ay nakataas.+ 14  May salinlahing ang mga ngipin ay mga tabak at ang mga panga ay mga kutsilyong pangkatay,+ upang lamunin ang mga napipighati mula sa lupa at ang mga dukha mula sa sangkatauhan.+ 15  Ang mga linta ay may dalawang anak na babae na sumisigaw: “Magbigay ka! Magbigay ka!” May tatlong bagay na hindi nasisiyahan, apat na hindi nagsasabi: “Sapat na!” 16  Ang Sheol+ at ang napipigilang bahay-bata,+ ang lupaing hindi nasisiyahan sa tubig,+ at ang apoy+ na hindi nagsasabi: “Sapat na!”+ 17  Ang matang nang-aalipusta sa ama at humahamak sa pagkamasunurin sa ina+—tutukain iyon ng mga uwak sa agusang libis at kakainin iyon ng mga anak ng agila. 18  May tatlong bagay na lubhang kamangha-mangha sa akin, at apat na hindi ko alam: 19  ang lipad ng agila sa langit, ang usad ng serpiyente sa ibabaw ng bato, ang lutang ng barko sa kalagitnaan ng dagat+ at ang pamamaraan ng matipunong lalaki sa isang dalaga.+ 20  Narito ang lakad ng babaing mapangalunya: kumain siya at nagpahid ng kaniyang bibig at sinabi niya: “Wala akong ginawang mali.”+ 21  Sa ilalim ng tatlong bagay ay naliligalig ang lupa, at sa ilalim ng apat ay hindi ito makatagal: 22  sa ilalim ng alipin kapag namamahala siya bilang hari,+ at ang sinumang hangal kapag may sapat siyang pagkain;+ 23  sa ilalim ng babaing kinapopootan kapag siya ay inari bilang asawa,+ at ang alilang babae kapag inagawan niya ng dako ang kaniyang among babae.+ 24  May apat na bagay na pinakamaliliit sa lupa, ngunit ang mga iyon ay may likas na karunungan:+ 25  ang mga langgam ay bayang hindi malakas,+ gayunma’y sa tag-araw ay naghahanda sila ng kanilang pagkain;+ 26  ang mga kuneho sa batuhan+ ay bayang hindi makapangyarihan, gayunma’y inilalagay nila sa malaking bato ang kanilang bahay;+ 27  ang mga balang+ ay walang hari, gayunma’y lumalabas silang lahat na pangkat-pangkat;+ 28  ang tuko+ ay tumatangan sa pamamagitan ng kaniyang mga kamay at ito ay nasa maringal na palasyo ng hari. 29  May tatlong mahusay sa kanilang paglakad, at apat na mahusay sa kanilang paghayo: 30  ang leon, na pinakamakapangyarihan sa mga hayop at hindi umaatras sa harap ng sinuman;+ 31  ang asong matulin o ang kambing na lalaki, at ang hari sa isang pangkat ng mga kawal ng kaniyang sariling bayan.+ 32  Kung ikaw ay kumilos nang may kahangalan sa pagtataas ng iyong sarili,+ at kung itinuon mo roon ang iyong kaisipan, ilagay mo ang kamay sa bibig.+ 33  Sapagkat ang pagbabatí ng gatas ang naglalabas ng mantikilya, at ang pagpisil sa ilong ang nagpapalabas ng dugo, at ang pagpiga ng galit ang naglalabas ng pag-aaway.+

Talababa