Accessibility setting

Pumili ng wika

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online

BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Kawikaan 3:1-35

3  Anak ko, ang aking kautusan ay huwag mong limutin,+ at ang aking mga utos ay ingatan nawa ng iyong puso,+  sapagkat ang kahabaan ng mga araw at mga taon ng buhay+ at kapayapaan ay madaragdag sa iyo.+  Huwag ka nawang iwan ng maibiging-kabaitan at ng katapatan.+ Itali mo ang mga iyon sa palibot ng iyong leeg.+ Isulat mo ang mga iyon sa tapyas ng iyong puso,+  at sa gayon ay makasusumpong ka ng lingap at mabuting kaunawaan sa paningin ng Diyos at ng makalupang tao.+  Magtiwala ka kay Jehova nang iyong buong puso+ at huwag kang manalig sa iyong sariling pagkaunawa.+  Sa lahat ng iyong mga lakad ay isaalang-alang mo siya,+ at siya mismo ang magtutuwid ng iyong mga landas.+  Huwag kang magpakarunong sa iyong sariling paningin.+ Matakot ka kay Jehova at lumayo ka sa kasamaan.+  Maging kagalingan+ nawa iyon sa iyong pusod at kaginhawahan sa iyong mga buto.+  Parangalan mo si Jehova ng iyong mahahalagang pag-aari+ at ng mga unang bunga ng lahat ng iyong ani.+ 10  Sa gayon ay mapupuno nang sagana ang iyong mga imbakan ng panustos;+ at aapawan ng bagong alak ang iyong mga pisaang tangke.+ 11  Ang disiplina ni Jehova, O anak ko, ay huwag mong itakwil;+ at huwag mong kamuhian ang kaniyang saway,+ 12  sapagkat ang iniibig ni Jehova ay sinasaway niya,+ gaya nga ng ginagawa ng ama sa anak na kaniyang kinalulugdan.+ 13  Maligaya ang taong nakasumpong ng karunungan,+ at ang taong nagtatamo ng kaunawaan,+ 14  sapagkat ang pagkakamit nito bilang pakinabang ay mas mabuti kaysa sa pagkakamit ng pilak bilang pakinabang at ang pagkakamit nito bilang ani kaysa sa ginto.+ 15  Ito ay mas mahalaga kaysa sa mga korales,+ at ang lahat ng iba pang kaluguran mo ay hindi maipapantay rito. 16  Kahabaan ng mga araw ang nasa kanang kamay nito;+ sa kaliwang kamay nito ay may kayamanan at kaluwalhatian.+ 17  Ang mga daan nito ay mga daan ng kaigayahan, at ang lahat ng landas nito ay kapayapaan.+ 18  Ito ay punungkahoy ng buhay+ para sa mga tumatangan dito, at yaong mga nanghahawakan dito nang mahigpit+ ay tatawaging maligaya.+ 19  Itinatag ni Jehova ang lupa sa pamamagitan ng karunungan.+ Ang langit ay inilagay niya nang matibay sa pamamagitan ng kaunawaan.+ 20  Sa pamamagitan ng kaniyang kaalaman ay nahati ang matubig na mga kalaliman,+ at ang maulap na kalangitan ay patuloy na nagpapatulo ng ambon.+ 21  Anak ko, huwag nawang mahiwalay ang mga ito sa iyong mga mata.+ Ingatan mo ang praktikal na karunungan at ang kakayahang mag-isip,+ 22  at sila ay magiging buhay sa iyong kaluluwa+ at panghalina sa iyong leeg.+ 23  Kung magkagayon ay lalakad ka nang tiwasay+ sa iyong daan, at ang iyo ngang paa ay hindi hahampas sa anuman.+ 24  Kailanma’t hihiga ka ay hindi ka makadarama ng panghihilakbot;+ at ikaw nga ay hihiga, at ang iyong tulog ay magiging kasiya-siya.+ 25  Hindi mo dapat katakutan ang anumang biglaang panghihilakbot,+ ni ang bagyo man sa mga balakyot, dahil ito ay dumarating.+ 26  Sapagkat si Jehova ang magiging iyo mismong pagtitiwala,+ at kaniya ngang iingatan ang iyong paa laban sa pagkabihag.+ 27  Huwag mong ipagkait ang mabuti doon sa mga kinauukulan,+ kapag nasa kapangyarihan ng iyong kamay na gawin ito.+ 28  Huwag mong sabihin sa iyong kapuwa: “Yumaon ka, at bumalik ka at bukas ay magbibigay ako,” kapag ikaw ay mayroon.+ 29  Huwag kang kumatha ng anumang bagay na masama+ laban sa iyong kapuwa, kapag tumatahan siyang may katiwasayan sa piling mo.+ 30  Huwag kang makikipagtalo sa isang tao nang walang dahilan,+ kung wala naman siyang ginawang masama sa iyo.+ 31  Huwag kang mainggit sa taong marahas,+ ni piliin man ang alinman sa kaniyang mga lakad.+ 32  Sapagkat ang taong mapanlinlang+ ay karima-rimarim kay Jehova,+ ngunit ang Kaniyang matalik na pakikipag-ugnayan ay sa mga matuwid.+ 33  Ang sumpa ni Jehova ay nasa bahay ng balakyot,+ ngunit ang tinatahanang dako ng mga matuwid ay kaniyang pinagpapala.+ 34  Kung tungkol sa mga manunuya,+ siya ay mang-aalipusta;+ ngunit sa maaamo ay magpapakita siya ng lingap.+ 35  Karangalan ang aariin ng marurunong,+ ngunit dinadakila ng mga hangal ang kasiraang-puri.+

Talababa