Accessibility setting

Pumili ng wika

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online

BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Kawikaan 24:1-34

24  Huwag kang mainggit sa masasamang tao,+ at huwag mong hangaring makisama sa kanila.+  Sapagkat pananamsam ang laging binubulay-bulay ng kanilang puso, at kaguluhan ang laging sinasalita ng kanilang mga labi.+  Sa karunungan ay mapatitibay ang sambahayan,+ at sa kaunawaan ay matatatag ito nang matibay.+  At sa kaalaman ay mapupuno ang mga loobang silid ng lahat ng mamahalin at kaiga-igayang mga bagay na may halaga.+  Ang marunong sa paggamit ng lakas ay isang matipunong lalaki,+ at ang taong may kaalaman ay nagpapatibay ng kalakasan.+  Sapagkat sa pamamagitan ng mahusay na patnubay ay isasagawa mo ang iyong pakikidigma,+ at sa karamihan ng mga tagapayo ay may kaligtasan.+  Sa mangmang ay napakataas ng tunay na karunungan;+ sa pintuang-daan ay hindi niya ibubuka ang kaniyang bibig.  Kung tungkol sa sinumang nagpapakanang gumawa ng masama, siya ay tatawaging dalubhasa sa balakyot na mga kaisipan.+  Ang mahalay na paggawi ng kamangmangan ay kasalanan,+ at ang manunuya ay kinamumuhian ng sangkatauhan.+ 10  Nanghihina ba ang iyong loob sa araw ng kabagabagan?+ Ang iyong kalakasan ay magiging kaunti. 11  Iligtas mo yaong mga dinadala sa kamatayan; at yaong mga sumusuray-suray patungo sa patayan, O pigilan mo nawa sila.+ 12  Kung sasabihin mo: “Narito! Hindi namin alam iyon,”+ hindi ba ito matatalos niyaong sumusukat ng mga puso,+ at malalaman niyaong nagbabantay sa iyong kaluluwa+ at gagantihan nga niya ang makalupang tao ayon sa kaniyang gawa?+ 13  Anak ko, kumain ka ng pulot-pukyutan, sapagkat ito ay mabuti; at ang matamis na pulot ng bahay-pukyutan ay mapasaiyong ngalangala.+ 14  Sa gayunding paraan, alamin mo ang karunungan para sa iyong kaluluwa.+ Kapag nasumpungan mo na ito, sa gayon ay may kinabukasan, at ang iyong pag-asa ay hindi maglalaho.+ 15  Huwag kang mag-aabang, gaya ng balakyot, sa tinatahanang dako ng matuwid;+ huwag mong samsaman ang kaniyang pahingahang-dako.+ 16  Sapagkat ang matuwid ay maaaring mabuwal nang kahit pitong ulit, at tiyak na babangon siya;+ ngunit ang mga balakyot ay matitisod dahil sa kapahamakan.+ 17  Kapag ang iyong kaaway ay nabuwal, huwag kang magsaya; at kapag siya ay natisod, huwag nawang magalak ang iyong puso,+ 18  upang hindi makita ni Jehova at maging masama iyon sa kaniyang paningin at pawiin nga niya ang kaniyang galit sa kaniya.+ 19  Huwag kang mag-init dahil sa mga manggagawa ng kasamaan. Huwag kang mainggit sa mga taong balakyot.+ 20  Sapagkat walang kinabukasan para sa sinumang masama;+ ang lampara ng mga taong balakyot ay papatayin.+ 21  Anak ko, matakot ka kay Jehova at sa hari.+ Sa kanila na pabor sa pagbabago ay huwag kang manghihimasok.+ 22  Sapagkat ang kanilang kasakunaan ay darating nang biglang-bigla,+ anupat sino ang makababatid sa pagkalipol ng mga pabor sa pagbabago?+ 23  Ang mga pananalita ring ito ay para sa marurunong:+ Ang pagpapakita ng pagtatangi sa paghatol ay hindi mabuti.+ 24  Siyang nagsasabi sa balakyot: “Ikaw ay matuwid,”+ susumpain siya ng mga bayan, tutuligsain siya ng mga liping pambansa. 25  Ngunit magiging kaiga-igaya nga iyon para sa mga sumasaway sa kaniya,+ at darating sa kanila ang mabuting pagpapala.+ 26  Hahalik sa mga labi yaong tumutugon nang may katapatan.+ 27  Ihanda mo ang iyong gawain sa labas, at ihanda mo iyon sa bukid para sa iyo.+ Pagkatapos ay patibayin mo rin ang iyong sambahayan. 28  Huwag kang sumaksi laban sa iyong kapuwa nang walang mga saligan.+ Kung magkakagayon ay magiging mangmang ka sa iyong mga labi.+ 29  Huwag mong sabihin: “Kung ano ang ginawa niya sa akin, gayon ang gagawin ko sa kaniya.+ Igaganti ko sa bawat isa ang ayon sa kaniyang pagkilos.”+ 30  Dumaan ako sa tabi ng bukid ng taong tamad+ at sa tabi ng ubasan ng taong salat sa puso.+ 31  At, narito! ang lahat ng mga iyon ay tinubuan ng mga panirang-damo.+ Tinakpan ng mga kulitis ang pinakaibabaw nito, at ang batong pader nito ay nagiba.+ 32  Kaya ako ay tumingin, ako mismo; sinimulan kong isapuso+ iyon; nakita ko, tinanggap ko ang disiplina:+ 33  Kaunting tulog, kaunting idlip, kaunting paghahalukipkip ng mga kamay upang humiga,+ 34  at gaya ng tulisan ay darating nga ang iyong karalitaan at ang iyong pagdarahop na gaya ng taong nasasandatahan.+

Talababa