Accessibility setting

Pumili ng wika

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online

BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Kawikaan 19:1-29

19  Ang dukha na lumalakad sa kaniyang katapatan ay mas mabuti+ pa kaysa sa isa na may likong mga labi, at sa isang hangal.+  Gayundin, ang kawalang-alam ng kaluluwa ay hindi mabuti,+ at siyang nagmamadali ang mga paa ay nagkakasala.+  Ang kamangmangan ng makalupang tao ang pumipilipit sa kaniyang lakad,+ kung kaya ang kaniyang puso ay nagngangalit laban kay Jehova mismo.+  Ang yaman ang siyang nagdaragdag ng maraming kasamahan,+ ngunit ang maralita ay nahihiwalay sa kaniyang kasamahan.+  Ang bulaang saksi ay hindi magiging ligtas sa kaparusahan,+ at siyang nagbubunsod ng mga kasinungalingan ay hindi makatatakas.+  Marami ang nagpapalambot ng mukha ng taong mahal,+ at ang lahat ay kasamahan ng taong nagbibigay ng mga kaloob.+  Ang lahat ng mga kapatid ng dukha ay napopoot sa kaniya.+ Lalo pa nga siyang lalayuan ng kaniyang matatalik na kaibigan!+ Hinahabol niya sila na may mga bagay na sasabihin; wala na sila.+  Siyang nagtatamo ng puso+ ay umiibig sa kaniyang sariling kaluluwa. Siyang nag-iingat ng kaunawaan ay makasusumpong ng mabuti.+  Ang bulaang saksi ay hindi magiging ligtas sa kaparusahan,+ at siyang nagbubunsod ng mga kasinungalingan ay malilipol.+ 10  Ang karangyaan ay hindi nararapat sa sinumang hangal.+ Gaano pa kaya kung isang lingkod ang mamahala sa mga prinsipe!+ 11  Ang kaunawaan ng tao ay tunay na nagpapabagal ng kaniyang galit,+ at kagandahan sa ganang kaniya na palampasin ang pagsalansang.+ 12  Ang pagngangalit ng hari ay isang ungol na tulad ng sa may-kilíng na batang leon,+ ngunit ang kaniyang kabutihang-loob ay tulad ng hamog sa pananim.+ 13  Ang anak na hangal ay nagdudulot ng mga kapighatian sa kaniyang ama,+ at ang mga pakikipagtalo ng asawang babae ay gaya ng tumutulong bubong na nagtataboy sa isa.+ 14  Ang mana mula sa mga ama ay bahay at yaman,+ ngunit ang pantas na asawang babae ay nagmumula kay Jehova.+ 15  Ang katamaran ay nagpapasapit ng mahimbing na tulog,+ at ang makupad na kaluluwa ay magugutom.+ 16  Siyang tumutupad ng utos ay nag-iingat ng kaniyang kaluluwa;+ siyang humahamak sa kaniyang mga lakad ay papatayin.+ 17  Siyang nagpapakita ng lingap sa maralita ay nagpapautang kay Jehova,+ at ang kaniyang pakikitungo ay babayaran Niya sa kaniya.+ 18  Parusahan mo ang iyong anak habang may pag-asa pa;+ at sa pagpatay sa kaniya ay huwag mong itaas ang pagnanasa ng iyong kaluluwa.+ 19  Siyang may matinding pagngangalit ay mapapatawan ng multa;+ sapagkat kung ililigtas mo siya, patuloy mo ring gagawin iyon nang paulit-ulit.+ 20  Makinig ka sa payo at tumanggap ka ng disiplina,+ upang maging marunong ka sa iyong kinabukasan.+ 21  Marami ang mga plano sa puso ng tao,+ ngunit ang layon ni Jehova ang siyang tatayo.+ 22  Ang kanais-nais na bagay sa makalupang tao ay ang kaniyang maibiging-kabaitan;+ at ang dukha ay mas mabuti pa kaysa sa taong nagsisinungaling.+ 23  Ang pagkatakot kay Jehova ay umaakay patungo sa buhay,+ at ang isa ay magpapalipas ng gabi na nasisiyahan;+ hindi siya dadalawin ng kasamaan.+ 24  Itinatago ng tamad ang kaniyang kamay sa mangkok na pampiging;+ ni hindi niya ito maibalik sa sarili niyang bibig.+ 25  Ang manunuya ay saktan mo,+ upang ang walang-karanasan ay tumalino;+ at dapat na sawayin ang may-unawa, upang makilala niya ang kaalaman.+ 26  Siyang nagmamalupit sa ama at nagtataboy sa ina+ ay isang anak na gumagawi nang kahiya-hiya at kadusta-dusta.+ 27  Huminto ka, anak ko, sa pakikinig sa disiplina at mangangahulugan ito ng paglihis mula sa mga pananalita ng kaalaman.+ 28  Ang saksing walang-kabuluhan ay umaalipusta sa katarungan,+ at ang bibig ng mga taong balakyot ay lumalamon ng bagay na nakasasakit.+ 29  Ang mga kahatulan ay matibay na itinatatag para sa mga manunuya,+ at ang mga hampas para sa likod ng mga hangal.+

Talababa