Accessibility setting

Pumili ng wika

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online

BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Kawikaan 16:1-33

16  Sa makalupang tao nauukol ang pagsasaayos ng puso,+ ngunit mula kay Jehova ang sagot ng dila.+  Ang lahat ng mga lakad ng tao ay dalisay sa kaniyang sariling paningin,+ ngunit sinusukat ni Jehova ang mga espiritu.+  Igulong mo ang iyong mga gawain kay Jehova+ at ang iyong mga plano ay matibay na matatatag.+  Ang lahat ng bagay ay ginawa ni Jehova ukol sa kaniyang layunin,+ oo, maging ang balakyot na ukol sa masamang araw.+  Ang lahat ng may pusong mapagmapuri ay karima-rimarim kay Jehova.+ Ang kamay man ay humawak sa kamay, gayunma’y hindi magiging ligtas ang isa sa kaparusahan.+  Sa pamamagitan ng maibiging-kabaitan at katapatan ay naipagbabayad-sala ang kamalian,+ at dahil sa pagkatakot kay Jehova ay lumalayo sa kasamaan ang isa.+  Kapag nalulugod si Jehova sa mga lakad ng isang tao+ ay pinangyayari niya na maging ang kaniyang mga kaaway ay makipagpayapaan sa kaniya.+  Mas mabuti ang kaunti na may katuwiran+ kaysa sa saganang bunga na walang katarungan.+  Ang puso ng makalupang tao ay makapag-iisip ng kaniyang lakad,+ ngunit si Jehova ang nagtutuwid ng kaniyang mga hakbang.+ 10  Ang kinasihang pasiya ay dapat na mapasa mga labi ng hari;+ sa paghatol ay hindi dapat na maging di-tapat ang kaniyang bibig.+ 11  Ang tapat na panukat at timbangan ay kay Jehova;+ ang lahat ng mga batong panimbang ng supot ay kaniyang gawa.+ 12  Ang paggawa ng kabalakyutan ay karima-rimarim sa mga hari,+ sapagkat sa pamamagitan ng katuwiran ay matibay na natatatag ang trono.+ 13  Ang mga labi ng katuwiran ay kalugud-lugod sa isang dakilang hari;+ at ang nagsasalita ng mga bagay na matuwid ay iniibig niya.+ 14  Ang pagngangalit ng hari ay gaya ng mga mensahero ng kamatayan,+ ngunit ang taong marunong ang siyang umiiwas doon.+ 15  Sa liwanag ng mukha ng hari ay may buhay,+ at ang kaniyang kabutihang-loob ay tulad ng ulap ng ulan sa tagsibol.+ 16  Ang pagtatamo ng karunungan ay anong pagkabuti kaysa sa ginto!+ At ang pagtatamo ng pagkaunawa ay mas mabuting piliin kaysa sa pilak.+ 17  Ang lansangang-bayan ng mga matuwid ay ang paglayo sa kasamaan.+ Ang nagbabantay ng kaniyang lakad ay nag-iingat ng kaniyang kaluluwa.+ 18  Ang pagmamapuri ay nauuna sa pagbagsak,+ at ang palalong espiritu bago ang pagkatisod.+ 19  Mas mabuti ang magkaroon ng mapagpakumbabang espiritu kasama ng maaamo+ kaysa makihati sa samsam kasama ng mga palalo.+ 20  Siya na nagpapakita ng kaunawaan sa isang bagay ay makasusumpong ng mabuti,+ at maligaya siya na nagtitiwala kay Jehova.+ 21  Ang may pusong marunong ay tatawaging may-unawa,+ at siyang matamis ang mga labi ay nagdaragdag ng panghikayat.+ 22  Ang kaunawaan ay balon ng buhay+ sa mga may-ari nito; at ang pagdisiplina sa mga mangmang ay kamangmangan.+ 23  Pinangyayari ng puso ng marunong na ang kaniyang bibig ay magpakita ng kaunawaan,+ at sa kaniyang mga labi ay nagdaragdag ito ng panghikayat.+ 24  Ang kaiga-igayang mga pananalita ay bahay-pukyutan,+ matamis sa kaluluwa at kagalingan sa mga buto.+ 25  May daan na matuwid sa harap ng isang tao,+ ngunit ang mga daan ng kamatayan ang huling wakas nito.+ 26  Ang kaluluwa ng masipag na manggagawa ay nagpagal para sa kaniya,+ sapagkat pinilit siya ng kaniyang bibig.+ 27  Ang walang-kabuluhang tao ay naghahalukay ng kasamaan,+ at sa kaniyang mga labi ay may animo’y nakapapasong apoy.+ 28  Ang taong mapang-intriga ay laging naghahasik ng pagtatalo,+ at pinaghihiwalay ng maninirang-puri yaong malalapít sa isa’t isa.+ 29  Ang taong marahas ay mandaraya sa kaniyang kapuwa,+ at tiyak na papaparoonin siya nito sa daang hindi mabuti.+ 30  Ikinikindat niya ang kaniyang mga mata upang magpakana ng mga intriga.+ Sa pagkagat sa kaniyang mga labi, dinadala nga niya sa kaganapan ang kapinsalaan. 31  Ang ulong may uban ay korona ng kagandahan+ kapag ito ay nasusumpungan sa daan ng katuwiran.+ 32  Siyang mabagal sa pagkagalit ay mas mabuti kaysa sa makapangyarihang lalaki,+ at siyang sumusupil sa kaniyang espiritu kaysa sa bumibihag ng lunsod.+ 33  Sa kandungan inihahagis ang palabunot,+ ngunit ang bawat pasiya sa pamamagitan nito ay mula kay Jehova.+

Talababa