Accessibility setting

Pumili ng wika

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online

BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Kawikaan 14:1-35

14  Ang babaing tunay na marunong ay nagpapatibay ng kaniyang bahay,+ ngunit ginigiba iyon ng mangmang ng sarili niyang mga kamay.+  Ang lumalakad sa kaniyang katuwiran ay natatakot kay Jehova,+ ngunit ang liko sa kaniyang mga lakad ay humahamak sa Kaniya.+  Ang tungkod ng kapalaluan ay nasa bibig ng mangmang,+ ngunit ang mga labi ng marurunong ang magbabantay sa kanila.+  Kung saan walang mga baka ay malinis ang sabsaban, ngunit ang ani ay sagana dahil sa kalakasan ng toro.  Ang saksing tapat ay yaong hindi magsisinungaling,+ ngunit ang bulaang saksi ay nagbubunsod ng mga kasinungalingan.+  Ang manunuya ay naghahangad na makasumpong ng karunungan, at wala naman; ngunit sa may-unawa ay madali ang kaalaman.+  Umalis ka sa harap ng taong hangal,+ sapagkat tiyak na wala kang mapapansing mga labi ng kaalaman.+  Ang karunungan ng matalino ay ang pagkaunawa sa kaniyang lakad,+ ngunit ang kamangmangan ng mga hangal ay panlilinlang.+  Mangmang yaong mga humahamak sa pagkakasala,+ ngunit sa gitna ng mga matuwid ay may pagkakasundo.+ 10  Nababatid ng puso ang kapaitan ng kaluluwa ng isa,+ at sa pagsasaya nito ay walang ibang taong manghihimasok. 11  Ang bahay ng mga taong balakyot ay wawasakin,+ ngunit ang tolda ng mga matuwid ay uunlad.+ 12  May daan na matuwid sa harap ng isang tao,+ ngunit ang mga daan ng kamatayan ang huling wakas nito.+ 13  Maging sa pagtawa man ay maaaring nasasaktan ang puso;+ at sa pamimighati nauuwi ang pagsasaya.+ 14  Ang isa na may pusong walang pananampalataya ay masisiyahan sa mga bunga ng kaniyang sariling mga lakad,+ ngunit ang mabuting tao ay sa mga bunga ng kaniyang mga pakikitungo.+ 15  Ang sinumang walang-karanasan ay nananampalataya sa bawat salita,+ ngunit pinag-iisipan ng matalino ang kaniyang mga hakbang.+ 16  Ang marunong ay natatakot at lumalayo sa kasamaan,+ ngunit ang hangal ay napopoot at may tiwala sa sarili.+ 17  Siyang madaling magalit ay gagawa ng kamangmangan,+ ngunit ang taong may kakayahang mag-isip ay kinapopootan.+ 18  Ang mga walang-karanasan ay tiyak na magmamay-ari ng kamangmangan,+ ngunit ang matatalino ay magpuputong ng kaalaman.+ 19  Ang masasamang tao ay kailangang yumukod sa harap ng mabubuti,+ at ang mga taong balakyot sa mga pintuang-daan ng matuwid. 20  Ang dukha ay tudlaan ng pagkapoot maging ng kaniyang kapuwa,+ ngunit marami ang mga kaibigan ng taong mayaman.+ 21  Ang humahamak sa kaniyang kapuwa ay nagkakasala,+ ngunit maligaya siya na nagpapakita ng lingap sa mga napipighati.+ 22  Hindi ba magkakaligaw-ligaw yaong mga kumakatha ng kapinsalaan?+ Ngunit naroon ang maibiging-kabaitan at katapatan sa mga kumakatha ng mabuti.+ 23  Sa bawat uri ng pagpapagal ay may kapakinabangan,+ ngunit ang salita lamang ng mga labi ay humahantong sa kakapusan. 24  Ang korona ng marurunong ay ang kanilang kayamanan; ang kamangmangan ng mga hangal ay kamangmangan.+ 25  Ang tapat na saksi ay nagliligtas ng mga kaluluwa,+ ngunit ang mapanlinlang ay nagbubunsod ng mga kasinungalingan.+ 26  Sa pagkatakot kay Jehova ay may matibay na pagtitiwala,+ at ang kaniyang mga anak ay magkakaroon ng kanlungan.+ 27  Ang pagkatakot kay Jehova ay balon ng buhay,+ upang maglayo mula sa mga silo ng kamatayan.+ 28  Sa karamihan ng mga tao ay may kagayakan ang hari,+ ngunit ang kakulangan ng populasyon ang ikinababagsak ng mataas na opisyal.+ 29  Siyang mabagal sa pagkagalit ay sagana sa kaunawaan,+ ngunit ang walang pagtitimpi ay nagtatanyag ng kamangmangan.+ 30  Ang pusong mahinahon ay buhay ng katawan,+ ngunit ang paninibugho ay kabulukan ng mga buto.+ 31  Siyang nandaraya sa maralita ay dumudusta sa kaniyang Maylikha,+ ngunit ang nagpapakita ng lingap sa dukha ay lumuluwalhati sa Kaniya.+ 32  Dahil sa kaniyang kasamaan ay ilulugmok ang balakyot,+ ngunit ang matuwid ay makasusumpong ng kanlungan sa kaniyang katapatan.+ 33  Sa puso ng isa na may-unawa ay nagpapahinga ang karunungan,+ at sa gitna ng mga hangal ay nahahayag ito. 34  Katuwiran ang nagtatanyag sa isang bansa,+ ngunit ang kasalanan ay kahiya-hiya sa mga liping pambansa.+ 35  Ang kaluguran ng hari ay nasa lingkod na kumikilos nang may kaunawaan,+ ngunit ang kaniyang poot ay ukol sa kaniya na gumagawi nang kahiya-hiya.+

Talababa