Accessibility setting

Pumili ng wika

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online

BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Kawikaan 11:1-31

11  Ang madayang pares ng timbangan ay karima-rimarim kay Jehova,+ ngunit ang hustong batong-panimbang ay kalugud-lugod sa kaniya.  Dumating ba ang kapangahasan? Kung gayon ay darating ang kasiraang-puri;+ ngunit ang karunungan ay nasa mga mahinhin.+  Ang katapatan ng mga matuwid ang pumapatnubay sa kanila,+ ngunit ang pagpilipit ng mga nakikitungo nang may kataksilan ang mananamsam sa kanila.+  Ang mahahalagang pag-aari ay hindi mapakikinabangan sa araw ng poot,+ ngunit katuwiran ang magliligtas mula sa kamatayan.+  Ang katuwiran ng walang kapintasan ang magtutuwid ng kaniyang lakad,+ ngunit sa kaniyang sariling kabalakyutan ay mabubuwal ang balakyot.+  Ang katuwiran ng mga matapat ang magliligtas sa kanila,+ ngunit dahil sa kanilang paghahangad ay mahuhuli yaong mga nakikitungo nang may kataksilan.+  Kapag namatay ang taong balakyot, ang kaniyang pag-asa ay naglalaho;+ at maging ang pag-asam na salig sa kapangyarihan ay naglaho.+  Ang matuwid ang siyang inililigtas mula sa kabagabagan,+ at ang balakyot ay pumapasok na kahalili niya.+  Sa pamamagitan ng kaniyang bibig ay ipinapahamak ng apostata ang kaniyang kapuwa,+ ngunit sa pamamagitan ng kaalaman ay naliligtas ang mga matuwid.+ 10  Dahil sa kabutihan ng mga matuwid ay lubhang nagagalak ang bayan,+ ngunit kapag namamatay ang mga balakyot ay may hiyaw ng kagalakan.+ 11  Dahil sa pagpapala ng mga matuwid ay naitataas ang bayan,+ ngunit dahil sa bibig ng mga balakyot ay nagigiba ito.+ 12  Siyang kapos ang puso ay humahamak sa kaniyang kapuwa,+ ngunit ang taong may malawak na kaunawaan ang siyang nananatiling tahimik.+ 13  Ang gumagala bilang maninirang-puri+ ay nagbubunyag ng lihim na usapan,+ ngunit ang may tapat na espiritu ay nagtatakip ng isang bagay.+ 14  Kung walang mahusay na patnubay, ang bayan ay bumabagsak;+ ngunit may kaligtasan sa karamihan ng mga tagapayo.+ 15  Ang isa ay tiyak na mapapariwara dahil nanagot siya para sa taong di-kilala,+ ngunit ang napopoot sa pakikipagkamay ay nananatiling malaya sa alalahanin. 16  Ang babaing kahali-halina ang siyang may tangan sa kaluwalhatian;+ ngunit ang mga maniniil, sa ganang kanila, ang may tangan sa kayamanan. 17  Ang taong may maibiging-kabaitan ay gumagawa ng mabuti sa kaniyang sariling kaluluwa,+ ngunit ang taong malupit ay nagdadala ng sumpa sa kaniyang sariling katawan.+ 18  Ang balakyot ay nagtitipon ng huwad na kabayaran,+ ngunit yaon namang naghahasik ng katuwiran, tunay na pakinabang.+ 19  Ang matatag na naninindigan sa katuwiran ay nakahanay sa buhay,+ ngunit ang humahabol sa kasamaan ay nakahanay sa sarili niyang kamatayan.+ 20  Yaong mga liko ang puso ay karima-rimarim kay Jehova,+ ngunit ang mga walang kapintasan sa kanilang lakad ay kalugud-lugod sa kaniya.+ 21  Bagaman ang kamay ay humawak sa kamay, ang masamang tao ay hindi yayaong di-naparurusahan;+ ngunit ang supling ng mga matuwid ay tiyak na makatatakas.+ 22  Gaya ng gintong singsing na pang-ilong na nasa nguso ng baboy, gayon ang babaing maganda ngunit humihiwalay sa katinuan.+ 23  Ang pagnanasa ng mga matuwid ay tiyak na mabuti;+ ang pag-asa ng mga balakyot ay poot.+ 24  May namumudmod at gayunma’y dumarami pa;+ may nagpipigil din sa paggawa ng nararapat, ngunit nauuwi lamang ito sa kakapusan.+ 25  Ang kaluluwang bukas-palad ay patatabain,+ at ang saganang dumidilig sa iba ay sagana ring didiligin.+ 26  Ang nagkakait ng butil—susumpain siya ng taong-bayan, ngunit may pagpapala para sa ulo ng nagbibili niyaon.+ 27  Siya na naghahanap ng kabutihan ay maghahangad ng kabutihang-loob;+ ngunit kung tungkol sa humahanap ng kasamaan, darating ito sa kaniya.+ 28  Ang nagtitiwala sa kaniyang kayamanan—siya ay mabubuwal;+ ngunit gaya ng mga dahon ay mamumukadkad ang mga matuwid.+ 29  Kung tungkol sa sinumang nagdadala ng sumpa sa kaniyang sariling sambahayan,+ magmamay-ari siya ng hangin;+ at ang taong mangmang ay magiging lingkod niyaong may pusong marunong. 30  Ang bunga ng matuwid ay punungkahoy ng buhay,+ at siyang nagwawagi ng mga kaluluwa ay marunong.+ 31  Narito! Ang matuwid—sa lupa ay gagantihan siya.+ Gaano pa kaya ang balakyot at ang makasalanan!+

Talababa