Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Juan 16:1-33

16  “Sinalita ko sa inyo ang mga bagay na ito upang hindi kayo matisod.+  Ititiwalag kayo ng mga tao mula sa sinagoga.+ Sa katunayan, ang oras ay dumarating na ang bawat isa na pumapatay sa inyo ay mag-aakalang nag-ukol siya ng sagradong paglilingkod sa Diyos.+  Ngunit gagawin nila ang mga bagay na ito sapagkat hindi nila nakilala ang Ama o ako man.+  Gayunpaman, sinalita ko sa inyo ang mga bagay na ito upang, kapag dumating ang oras para sa mga iyon, maalaala ninyong sinabi ko sa inyo ang mga iyon.+ “Gayunman, ang mga bagay na ito ay hindi ko sinabi sa inyo noong una, sapagkat ako ay kasama ninyo noon.  Ngunit ngayon ay paroroon ako sa kaniya na nagsugo sa akin,+ at gayunma’y walang isa man sa inyo ang nagtatanong sa akin, ‘Saan ka paroroon?’  Ngunit dahil sinalita ko sa inyo ang mga bagay na ito ay napuno ng pamimighati+ ang inyong mga puso.  Gayunpaman, sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, Para sa inyong kapakinabangan ang pag-alis ko. Sapagkat kung hindi ako aalis, ang katulong+ ay hindi sa anumang paraan darating sa inyo; ngunit kung paroroon ako, ipadadala ko siya sa inyo.  At kapag dumating ang isang iyon ay magbibigay siya sa sanlibutan ng nakakukumbinsing katibayan may kinalaman sa kasalanan at may kinalaman sa katuwiran at may kinalaman sa paghatol:+  una muna, may kinalaman sa kasalanan,+ sapagkat hindi sila nananampalataya sa akin;+ 10  pagkatapos ay may kinalaman sa katuwiran,+ sapagkat paroroon ako sa Ama at hindi na ninyo ako makikita; 11  pagkatapos ay may kinalaman sa paghatol,+ sapagkat ang tagapamahala ng sanlibutang ito ay hinatulan na.+ 12  “Marami pa akong mga bagay na sasabihin sa inyo, ngunit hindi ninyo makakaya ang mga iyon sa kasalukuyan.+ 13  Gayunman, kapag dumating ang isang iyon, ang espiritu ng katotohanan,+ aakayin niya kayo sa lahat ng katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita udyok ng kaniyang sarili, kundi anumang bagay ang kaniyang marinig ay sasalitain niya, at ipahahayag niya sa inyo ang mga bagay na darating.+ 14  Luluwalhatiin ako ng isang iyon,+ sapagkat tatanggapin niya yaong mula sa akin at ipahahayag iyon sa inyo.+ 15  Ang lahat ng bagay na taglay ng Ama ay sa akin.+ Iyan ang dahilan kung bakit ko sinabing tinatanggap niya yaong mula sa akin at ipinahahayag iyon sa inyo. 16  Sa kaunting panahon ay hindi na ninyo ako makikita,+ at, muli, sa kaunting panahon ay makikita ninyo ako.” 17  Sa gayon ang ilan sa kaniyang mga alagad ay nagsabi sa isa’t isa: “Ano ang kahulugan nito na sinasabi niya sa atin, ‘Sa kaunting panahon ay hindi ninyo ako makikita, at, muli, sa kaunting panahon ay makikita ninyo ako,’ at, ‘sapagkat paroroon ako sa Ama’?” 18  Kaya sinasabi nila: “Ano ang kahulugan nito na sinasabi niya, ‘kaunting panahon’? Hindi natin alam kung ano ang kaniyang sinasabi.” 19  Alam+ ni Jesus na nais nilang tanungin siya, kaya sinabi niya sa kanila: “Nagtatanong ba kayo sa isa’t isa tungkol dito, sapagkat sinabi ko, Sa kaunting panahon ay hindi ninyo ako makikita, at, muli, sa kaunting panahon ay makikita ninyo ako? 20  Katotohanang-katotohanang sinasabi ko sa inyo, Kayo ay tatangis at hahagulhol, ngunit ang sanlibutan ay magsasaya; kayo ay mapipighati,+ ngunit ang inyong pamimighati ay magiging kagalakan.+ 21  Ang isang babae, kapag nagsisilang siya, ay may pamimighati, sapagkat dumating na ang kaniyang oras;+ ngunit kapag nailuwal na niya ang bata, hindi na niya naaalaala ang kapighatian dahil sa kagalakan na isang tao ang ipinanganak sa sanlibutan. 22  Kayo rin, sa gayon, ay talagang may pamimighati ngayon; ngunit makikita ko kayong muli at magsasaya ang inyong mga puso,+ at walang sinuman ang kukuha sa inyo ng inyong kagalakan. 23  At sa araw na iyon+ ay wala kayong anumang itatanong sa akin. Katotohanang-katotohanang sinasabi ko sa inyo, Kung hihingi kayo sa Ama ng anumang bagay+ ay ibibigay niya ito sa inyo sa pangalan ko.+ 24  Hanggang sa kasalukuyang panahong ito ay hindi pa kayo humihingi ng isa mang bagay sa pangalan ko. Humingi kayo at kayo ay tatanggap, upang ang inyong kagalakan ay malubos.+ 25  “Sinalita ko sa inyo ang mga bagay na ito sa pamamagitan ng mga paghahambing.+ Ang oras ay dumarating kung kailan hindi na ako magsasalita sa inyo sa pamamagitan ng mga paghahambing, kundi isasaysay ko sa inyo nang malinaw ang may kinalaman sa Ama. 26  Sa araw na iyon ay hihingi kayo sa pangalan ko, at hindi ko sinasabi sa inyo na hihiling ako sa Ama may kinalaman sa inyo. 27  Sapagkat ang Ama mismo ay may pagmamahal sa inyo, sapagkat kayo ay may pagmamahal sa akin+ at naniwala na lumabas ako bilang ang kinatawan ng Ama.+ 28  Ako ay nanggaling sa Ama at dumating sa sanlibutan. Bukod pa rito, iiwan ko ang sanlibutan at paroroon ako sa Ama.”+ 29  Sinabi ng kaniyang mga alagad: “Tingnan mo! Ngayon ay nagsasalita ka nang malinaw, at wala kang sinasalitang paghahambing. 30  Ngayon ay alam na namin na alam mo ang lahat ng bagay+ at hindi mo kailangang tanungin ka ng sinuman.+ Dahil dito ay naniniwala kami na nanggaling ka sa Diyos.”+ 31  Sumagot si Jesus sa kanila: “Naniniwala ba kayo sa kasalukuyan? 32  Narito! Ang oras ay dumarating, sa katunayan, dumating na nga, na pangangalatin kayo bawat isa sa kaniyang sariling bahay+ at iiwan ninyo akong mag-isa; at gayunma’y hindi ako nag-iisa, sapagkat ang Ama ay kasama ko.+ 33  Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang sa pamamagitan ko ay magkaroon kayo ng kapayapaan.+ Sa sanlibutan ay may kapighatian kayo, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob! Dinaig ko ang sanlibutan.”+

Talababa