Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Juan 14:1-31

14  “Huwag mabagabag ang inyong mga puso.+ Manampalataya kayo sa Diyos,+ manampalataya rin kayo sa akin.+  Sa bahay ng aking Ama ay maraming tirahan.+ Kung hindi ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat paroroon ako upang maghanda ng dako+ para sa inyo.  Gayundin, kung ako ay pumaroon at makapaghanda ng dako para sa inyo, ako ay muling darating+ at tatanggapin ko kayo sa aking sarili,+ upang kung nasaan ako ay dumoon din kayo.+  At kung saan ako paroroon ay alam ninyo ang daan.”  Sinabi ni Tomas+ sa kaniya: “Panginoon, hindi namin alam kung saan ka paroroon.+ Paano namin malalaman ang daan?”  Sinabi ni Jesus sa kaniya: “Ako ang daan+ at ang katotohanan+ at ang buhay.+ Walang sinumang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko.+  Kung nakilala ninyo ako, nakilala rin sana ninyo ang aking Ama; mula sa sandaling ito ay kilala ninyo siya at nakita na ninyo siya.”+  Sinabi ni Felipe sa kaniya: “Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, at sapat na iyon para sa amin.”  Sinabi ni Jesus sa kaniya: “Ako ba ay nakasama ninyo nang napakahabang panahon, at gayunma’y hindi mo pa ako nakikilala, Felipe? Siya na nakakita sa akin ay nakakita rin sa Ama.+ Paano ngang sinasabi mo, ‘Ipakita mo sa amin ang Ama’?+ 10  Hindi ka ba naniniwala na ako ay kaisa ng Ama at ang Ama ay kaisa ko?+ Ang mga bagay na sinasabi ko sa inyo ay hindi ko sinasalita nang mula sa aking sarili; kundi ang Ama na nananatiling kaisa ko ang gumagawa ng kaniyang mga gawa.+ 11  Maniwala kayo sa akin na ako ay kaisa ng Ama at ang Ama ay kaisa ko; kung hindi man ay maniwala kayo dahil sa mga gawa mismo.+ 12  Katotohanang-katotohanang sinasabi ko sa inyo, Siya na nananampalataya sa akin, ang isa ring iyon ay gagawa ng mga gawa na aking ginagawa; at siya ay gagawa ng mga gawa na mas dakila+ kaysa sa mga ito, sapagkat ako ay paroroon sa Ama.+ 13  Gayundin, anuman ang inyong hingin sa pangalan ko, gagawin ko ito, upang ang Ama ay maluwalhati may kaugnayan sa Anak.+ 14  Kung hihingi kayo ng anumang bagay sa pangalan ko, gagawin ko iyon. 15  “Kung ako ay iniibig ninyo, tutuparin ninyo ang aking mga utos;+ 16  at ako ay hihiling sa Ama at bibigyan niya kayo ng ibang katulong upang makasama ninyo magpakailanman,+ 17  ang espiritu ng katotohanan,+ na hindi matatanggap ng sanlibutan,+ sapagkat iyon ay hindi nito nakikita ni nalalaman. Kilala ninyo iyon, sapagkat namamalagi iyon sa inyo at sumasainyo.+ 18  Hindi ko kayo iiwang nangungulila.+ Paririto ako sa inyo. 19  Sandali na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan,+ ngunit makikita ninyo ako,+ sapagkat ako ay nabubuhay at kayo ay mabubuhay.+ 20  Sa araw na iyon ay malalaman ninyo na ako ay kaisa ng aking Ama at kayo ay kaisa ko at ako ay kaisa ninyo.+ 21  Siya na nagtataglay ng aking mga utos at tumutupad sa mga iyon, ang isang iyon ang siyang umiibig sa akin.+ Siya naman na umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, at iibigin ko siya at malinaw na ipakikita sa kaniya ang aking sarili.” 22  Si Hudas,+ hindi ang Iscariote, ay nagsabi sa kaniya: “Panginoon, ano ang nangyari anupat binabalak mong ipakita sa amin nang malinaw ang iyong sarili at hindi sa sanlibutan?”+ 23  Bilang sagot ay sinabi ni Jesus sa kaniya: “Kung ang sinuman ay umiibig sa akin, tutuparin+ niya ang aking salita, at iibigin siya ng aking Ama, at paroroon kami sa kaniya at maninirahang kasama niya.+ 24  Siya na hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita; at ang salita na inyong naririnig ay hindi akin, kundi sa Ama na nagsugo sa akin.+ 25  “Samantalang nananatili pa akong kasama ninyo ay sinalita ko sa inyo ang mga bagay na ito. 26  Ngunit ang katulong, ang banal na espiritu, na ipadadala ng aking Ama sa pangalan ko, ang isang iyon ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at ibabalik sa inyong mga pag-iisip ang lahat ng bagay na sinabi ko sa inyo.+ 27  Iniiwan ko sa inyo ang kapayapaan, ibinibigay ko sa inyo ang aking kapayapaan.+ Hindi ko ito ibinibigay sa inyo kung paanong ibinibigay ito ng sanlibutan. Huwag mabagabag ang inyong mga puso ni umurong man ito dahil sa takot. 28  Narinig ninyo na sinabi ko sa inyo, Aalis ako at paririto akong muli sa inyo. Kung iniibig ninyo ako, magsasaya kayo na ako ay paroroon sa Ama, sapagkat ang Ama ay mas dakila+ kaysa sa akin. 29  Kaya ngayon ay nasabi ko na sa inyo bago ito maganap,+ upang, kapag naganap iyon, kayo ay maniwala. 30  Hindi na ako magsasalita pa ng marami sa inyo, sapagkat ang tagapamahala+ ng sanlibutan ay dumarating. At wala siyang kapangyarihan sa akin,+ 31  ngunit, upang malaman ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama, kung ano ang utos+ na ibinigay sa akin ng Ama, gayon ang aking ginagawa. Tumindig kayo, umalis na tayo rito.

Talababa