Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Joel 1:1-20

1  Ang salita ni Jehova na dumating+ kay Joel na anak ni Petuel:  “Dinggin ninyo ito, ninyong matatandang lalaki, at makinig kayo, kayong lahat na tumatahan sa lupain.+ Nangyari na ba ito sa inyong mga araw, o maging noong mga araw ng inyong mga ninuno?+  Ang tungkol doon ay isaysay ninyo sa inyong sariling mga anak, at ang inyong mga anak ay sa kanilang mga anak, at ang kanilang mga anak ay sa kasunod na salinlahi.+  Ang natira ng higad ay kinain ng balang;+ at ang natira ng balang ay kinain ng gumagapang na balang na walang pakpak; at ang itinira ng gumagapang na balang na walang pakpak ay kinain ng ipis.+  “Gumising kayo, kayong mga lasenggo,+ at tumangis kayo; at magpalahaw kayo,+ kayong lahat na manginginom ng alak, dahil sa matamis na alak,+ sapagkat iyon ay nahiwalay mula sa inyong mga bibig.+  Sapagkat may isang bansa na sumampa sa aking lupain, makapangyarihan at walang bilang.+ Ang mga ngipin nito ay mga ngipin ng leon,+ at ito ay may mga panga ng leon.  Ang aking punong ubas ay ginawa niyang bagay na panggigilalasan,+ at ang aking puno ng igos ay ginawa niyang tuod.+ Iyon ay binalatan nga niya nang lubusan at itinapon.+ Ang maliliit na sanga nito ay namuti.  Humagulhol ka, gaya ng isang dalagang nabibigkisan ng telang-sako+ dahil sa may-ari ng kaniyang kabataan.  “Ang handog na mga butil+ at ang handog na inumin+ ay nahiwalay mula sa bahay ni Jehova; ang mga saserdote, ang mga lingkod+ ni Jehova, ay nagdalamhati.+ 10  Ang bukid ay sinamsaman,+ ang lupa ay nagdalamhati na;+ sapagkat ang butil ay sinamsaman, ang bagong alak ay natuyo,+ ang langis ay naglaho.+ 11  Ang mga magsasaka ay napahiya;+ ang mga tagapag-alaga ng ubasan ay nagpalahaw, dahil sa trigo at dahil sa sebada; sapagkat ang pag-aani sa bukid ay naparam.+ 12  Ang punong ubas ay natutuyo, at maging ang puno ng igos ay nalanta. Kung tungkol sa puno ng granada, gayundin ang puno ng palma at ang puno ng mansanas, ang lahat ng mga punungkahoy sa parang, ang mga iyon ay natuyo;+ sapagkat ang pagbubunyi ay lumisan sa pagkapahiya mula sa mga anak ng sangkatauhan.+ 13  “Bigkisan ninyo ang inyong sarili, at dagukan ninyo ang inyong mga dibdib,+ kayong mga saserdote. Magpalahaw kayo, kayong mga lingkod sa altar.+ Pumasok kayo, magpalipas kayo ng gabi na may suot na telang-sako, kayong mga lingkod ng aking Diyos; sapagkat ang bahay ng inyong Diyos ay pinagkaitan ng handog na mga butil+ at ng handog na inumin.+ 14  Magpabanal kayo ng panahon ng pag-aayuno.+ Tumawag kayo ng isang kapita-pitagang kapulungan.+ Tipunin ninyo ang matatandang lalaki, ang lahat ng tumatahan sa lupain, sa bahay ni Jehova na inyong Diyos,+ at humingi kayo ng saklolo kay Jehova.+ 15  “Sa aba ng araw na iyon;+ sapagkat ang araw ni Jehova ay malapit na,+ at iyon ay darating na gaya ng pananamsam mula sa Makapangyarihan-sa-lahat! 16  Hindi ba ang pagkain ay nahiwalay sa harap ng atin mismong mga mata; mula sa bahay ng ating Diyos, ang pagsasaya at kagalakan?+ 17  Ang mga pinatuyong igos ay nanguluntoy sa ilalim ng kanilang mga pala. Ang mga imbakan ay itiniwangwang. Ang mga bangan ay giniba, sapagkat ang butil ay natuyo. 18  O ano’t nagbubuntunghininga ang alagang hayop! Ano’t nagpapagala-gala ang mga kawan ng mga baka dahil sa kalituhan! Sapagkat walang pastulan para sa kanila.+ Gayundin, ang mga kawan ng mga tupa ang siyang pinagdala ng pagkakasala. 19  “Sa iyo, O Jehova, ay tatawag ako;+ sapagkat nilamon ng apoy ang mga pastulan sa ilang, at isang liyab ang tumupok sa lahat ng mga punungkahoy sa parang.+ 20  Ang mga hayop sa parang ay patuloy ring nananabik sa iyo,+ sapagkat ang mga lagusan ng tubig ay natuyo,+ at nilamon ng apoy ang mga pastulan sa ilang.”

Talababa